A konyha elektromos berendezései

A konyhában egyre újabb és újabb elektro­mos készülékek jelennek meg, illetve a régie­ket újabbakra, korszerűbbekre cseréljük, amelyek egyszerűbbé teszik az ételkészítés mindennapi rutinmunkáját. Ezeket a hasznos kiegészítőket szeretnénk állandóan a kezünk ügyében tudni, lehetőleg üzemkész állapotban. Ha mindezeket az igényeket egy 15-20 évvel ezelőtt berendezett konyhában próbál­juk kielégíteni, rájövünk, hogy nem áll rendel­kezésre elegendő csatlakozóaljzat, hogy az elektromos hálózat nem képes energiával ellátni háztartási készülékeinket – alulmérete­zett és képtelen megbirkózni a megnőtt terheléssel.

Problémát jelentenek a sűrűn kiégett biztosítók, a lecsapott automaták, és az, hogy vajon melyik gépet kapcsoljuk ki, hogy a legfontosabbak üzemben maradjanak. És akkor még nem volt szó a földön kígyózó vagy a konyhabútorok között valamilyen ide­iglenes megoldással rögzített hosszabbító kábelekről. Ezek a szükségmegoldások ide­iglenesen használhatók, de hosszabb távon rendszerint veszélyessé válnak.

Jó tanács

Ha nem vagyunk vele teljesen tisztában, érdemes valakivel konzultálni, hogy mit is nyújt az intelligens háztartás, amely automatizációt és kommunikációs tech­nológiát visz a hagyományos rendszer­be. Egyes megoldások vezeték nélküli üzemben dolgoznak, vagy pedig veze­ték + rádiós átvitel kombinációjában. Az ilyen rendszerek elsősorban azokon a helyeken tesznek jó szolgálatot, ahol nem lehet a vezetékeket vakolat alá süllyeszteni, vagy egyszerűen csak valaki nem szeretné, hogy az utólagos szerelési munkálatok túl nagy felfordu­lást okozzanak.

Ugyanez érvényes a konyhai világításra is. Idővel a konyha központi világítása már nem felel meg, mert a helyiség elrendezése meg­változott, és a fénysugarak nem pont oda irányulnak, ahol szükség lenne rájuk. Ilyenkor érdemes elgondolkodnunk a konyha elektro­mos felszereltségének teljes felújításán. Ez a munka nagyobb szakmai felkészült­séget igényel, mint amilyennel az átlagos barkácsolási munkákat kedvelő ember ren­delkezik, ezért feltétlenül szakcégre kell bízni a munkát.

Kellemes hangulatot ad a konyhasor felső szekrényeinek háttérvilágításaKellemes hangulatot ad a konyhasor felső szekrényeinek háttérvilágítása

Mielőtt elkezdenénk a tervezővel tárgyalni, nagyon fontos végiggondolni, hogy mennyi elektromos berendezést használunk most, és mekkorára nőhet ez a szám két vagy három év múlva, és mekkora lesz az új elektormos berendezések maximális fogyasztása. A kony­hában van a legtöbb egyidejűleg használt elektromos készülék, ezért a teljes elektro­mos hálózatot több önálló áramkörből cél­szerű kialakítani. Azt is szükséges kijelölni, hogy hol milyen gép lesz csatlakoztatva, hova kerüljenek a csatlakozóaljzatok, fix elektromos bekötések, világítótestek stb.

Ha a lakásban vagy házban teljes felújítást tervezünk és ennek során intelligens háztar­tás kialakítása mellett döntünk, mindent ala­posan át kell gondolnunk. Minden rendszer egyedi, a háztartásban lakók szükségleteihez és napi rutintevékenységéhez, életstílusához igazított felhasználói tulajdonságú. Ilyen eset­ben főleg saját elképzeléseinkre és szokása­inkra, valamint az egyes berendezések funk­cióira és lehetőségeire kell figyelnünk.

Biztonsági okokból vegyük fontolóra gázér­zékelő (amennyiben gáztűzhelyen főzünk), füstérzékelő és hasonló készülékek felszere­lését. A nagyobb konyhákban célszerű lehet a világítás automatikus be- és kikapcsolására mozgásérzékelőt használni.

Jó tanács

Miután mindent végiggondoltunk és kialakultak az elképzeléseink a konyha elrendezéséről, adjunk át minden ehhez kapcsolódó szükséges információt a tervezőnek, aki aztán igényeinket és kívánságainkat beépíti a tervbe, megol­dásokat javasol, és a valószínűsíthető fogyasztási adatok alapján kiszámolja a szükséges összteljesítményt, valamint elvégzi az elektromos vezetékek mére­tezését.

Az elektromos hálózat telepítéséhez a terve­zőnek ismernie kell a háztartásban élők kony­hai szokásait. A tapasztalatok azt mutatják, ha a konyhában pl. hat hálózati csatlakozóalj­zat van, később egészen biztosan kétszer annyira lesz szükség. Érdemes majdnem mindenhová dupla, sőt egyes helyekre négyes csatlakozóaljzatot ter­vezni, ehhez méretezett elektromos csatlako­zással. A költségek csak kicsit lesznek nagyobbak, de a jövőben nem kell majd elosztókat használunk, amik túlterhelhetik a vezetékeket.

Az elektromos csatlakozóaljzatok gyakran ötletesen be vannak építve a konyhasorbaAz elektromos csatlakozóaljzatok gyakran ötletesen be vannak építve a konyhasorba

Ne feledkezzünk meg a munkalap jó megvi­lágításáról sem – az a jó elrendezés, ha a munkafelület több övezetre van osztva és lehetőség nyílik egyszerre mindig csak az éppen szükséges helyre világítani. Az üveg­ajtós szekrények stílusosan megvilágított bel­ső tere esztétikus látványt nyújt.

Az elektromos felszereltség felújítása után szinte mindig megnövekszik a pillanatnyi elektromosenergia-fogyasztás. Ennek az az oka hogy a régi rendszer mellett korlátozni kellett az elektromos készülékek használatát, mindig csak annyi volt bekapcsolva, hogy az áramterhelést még kibírják a vezetékek és a biztosítók (ill. kismegszakító automaták).

Mi mindenre elegendő 1 kW h villamos energia?

  • 50 órán keresztül világítani egy 20 W-os energiatakarékos fénycső­vel;
  • 17 L vizet felmelegíteni 60 °C hőmér­sékletre;
  • 5 kg száraz ruhát 60 °C-on kimosni vagy 3 kg ruhát főzőprogramon ki­tisztítani;
  • 24 órán keresztül hidegen tartani élelmiszereket egy 300 L-es hűtő­szekrényben, vagy fagyasztani őket egy 230 L-es fiókos fagyasztószek­rényben;
  • ebédet főzni 4 személyre;
  • 1,5 órán át vasalni;
  • négyszer kiporszívózni egy négyszo­bás lakást;
  • mosogatógépben elmosni az edé­nyeket (1 ciklus);
  • 4-6 órán keresztül használni egy számítógépet.

Az átalakítás után már nincs ilyen korlátozás, és így egyszerre több háztartási gépet működtethetünk. A nagyobb fogyasztáshoz háromfázisú csatlakozót kell beépíteni, vagy a meglévő hálózati csatlakozás terhelhetősé­gét kell növelni.

Katgóriák: Konyha

Véleménye fontos számunkra, írja meg!

Az email cím nem lesz nyilvánosan olvasható! A * karakterrel jelölt mezőket kötelező kitölteni!