Lakás komfort

A mesterséges szellőztetés

A természetes szellőzés ellenőrizhetetlenségének, a túl nagy hőveszteségek veszélyének és a néha a teljes működésképtelenséget okozó időjárástól való függés kiküszöbölésére egy másik utat kí­nálnak a ventilátoros mesterséges szellőztetőrend-szerek. Megfelelő vezérlőegységekkel ezek üzem­módját a lakók igényeihez lehet illeszteni. Al­kalmazhatók helyiségenként vagy lakóegysé­genként különálló, egyedi szellőztetőberendezések, ezek különösen az energiatakarékosságot szem előtt tartók körében népszerűek, de vannak több lakást kiszolgáló, központi létesítmények is. A külső fal mentén elhelyezkedő helyiségekben a legolcsóbb megoldás a fali- vagy ablakszellőzők. A levegő ki- vagy bevezetésére egyaránt alkalmaz­hatók.

Mesterséges szellőztetés esetén azonban a beáramló friss levegőt melegíteni kell. A belső helyiségek friss levegővel való ellátását rendszerint csöves tetőszellőztetőkkel oldják meg, a csöveket sokszor más közművezetékekkel együtt, aknákban vezetik. Jól bevált az alap- vagy finomszellőztetés, és a szükség szerinti szellőztetés kombinálása is. Ilyenkor a finomszellőztetést is az elszívó ventilá­torokkal végezzük, amelyekben egy csendes já­rású, kis fordulatszámú motor van. Téli és nyári üzemre állíthatók és olyan érzékelővel vezérel­hetők, amely a belső levegő nedvességtartalmát figyeli.

Ha szellőztetőberendezés beépítésének gondolatával foglalkozunk, feltétlenül cél­szerű a fűtő- és szellőztetőberendezések gyártójával kell időben felvenni a kapcso­latot. Az ilyen szakcégek a szakmai tele­fonkönyvekben, az F (Fűtés) és Sz (Szellőz­tetés), vagy az Épületgépészet betű alatt ta­lálhatók.

A mesterséges szellőztetés mellett szóló érvek

 • A természetes szellőztetéstől eltérően a széláramlástól és a hőmérséklet-különb­ségektől való függetlenség
 • A levegőcsere ellenőrizhetővé válik
 • A bevezetett külső levegő térfogatáramát a lakók igényeihez lehet igazítani
 • A szellőztetést az egyes helyiségek leve­gőjének elhasználtságához lehet illesz­teni: a friss levegőt a lakó- és hálószo­bákba vezetjük be, majd az ajtókban lévő szellőztetőrácsokon át olyan helyiségek­be vezetjük tovább, amelyekben a levegő gyorsabban elhasználódik, mint pi. a fürdőszobába, WC-be és a konyhába, ahonnan azután az elhasználódott levegő a szabadba távozik
 • A téli friss levegő előmelegíthető
 • A szellőztetéssel járó hőveszteséget hő­cserélővel csökkenteni lehet: a távozó, el­használódott levegőtől elvonjuk a hőt és azt a friss levegő előmelegítésére hasz­náljuk fel
 • Elkerülhető a belső falfelületek túlzott lehűlése
 • Csökken a páralecsapódás okozta átned­vesedés, és ezzel együtt a penészesedés veszélye
 • Az állandó alapszellőztetést össze lehet kapcsolni egy mesterséges szellőztetőbe-rendezéssel, így nem csak a káros anya­gok problémakörét lehet szinte maradék­talanul megoldani, hanem az alapszellőz­tetést is függetleníteni lehet a széltől és a hőmérséklet-különbségektől.
Gépi szellőztetőberendezés elvi vázlata
Gépi szellőztetőberendezés elvi vázlata
 • (1) az elszívott levegő szelepe nedves helyiségekben
 • (2) a bevezetett levegő szelepe
 • (3) szellőzőnyílások
 • (4) ventilátor
Így működik egy hővisszanyerő berendezéssel és hőszivattyúval fel¬szerelt szellőztetőberendezés
Így működik egy hővisszanyerő berendezéssel és hőszivattyúval fel¬szerelt szellőztetőberendezés
 • (A) külső levegő
 • (B) elhasználódott levegő
 • (C) távozó levegő
 • (D) bevezetett levegő
 • (1) hőcserélő
 • (2) ventilátor
 • (3) hőszivattyú
Hőcserélő vázlata. Az elhasználódott levegőtől elvonja a hőt, és azzal melegíti a bevezetett levegőt
Hőcserélő vázlata. Az elhasználódott levegőtől elvonja a hőt, és azzal melegíti a bevezetett levegőt
 • (A) külső levegő
 • (B) elhasználódott levegő
 • (C) távozó levegő
 • (D) bevezetett levegő
 • (1)hőcserélő
 • (2, 3) ventilátor
 • (4)szűrő
 • (5) elpárologtató
 • (6) kompresszor
 • (7) kondenzátor
Hővisszanyerő berendezéssel ellátott lakásszellőztető vázlata, amellyel megoldható a lakás tisztított és előmelegített külső levegővel történő, ellenőrzött szellőztetése
Hővisszanyerő berendezéssel ellátott lakásszellőztető vázlata, amellyel megoldható a lakás tisztított és előmelegített külső levegővel történő, ellenőrzött szellőztetése
 • (1) külső levegő
 • (2) belépő levegő
 • (3) szennyezett levegő
 • (4) távozó levegő
 • (5) lakásszellőztető rendszer
 • (6) fűtőkazán
 • (7) tárolós vízmelegítő
 • (8) napelem
 • (9) napkollektor
 • (10) rozsdamentes acélkémény
 • (A) hálószoba
 • (B) fürdőszoba/ WC
 • (C) konyha
 • (D) lakószoba
Egy lakás ellenőrzött levegőellátása és szellőztetése a konyhában elhelyezett központi készülékkel
Egy lakás ellenőrzött levegőellátása és szellőztetése a konyhában elhelyezett központi készülékkel

(1) nappali szoba, (2) szülők szobája, (3) gyerekszoba, (4) konyha, (5) WC, (6) fürdőszoba, (7) előszoba

A frisslevegő-elosztón lévő számok a bevezetett friss levegő óránkénti mennyiségét adják meg köbméterben, a fürdőszobában, WC-ben és konyhában lévő elszívószelepeken megadott számok pedig az elvezetett levegő mennyiségét

Tiszta elszívóberendezésekről van szó, tehát csak az elhasználódott levegő eltávolítását végzik, a friss levegő az épület tömítetlenségein, vagy, ami sokkal jobb, szellőztetőnyílásokon át jut be a ház belse­jébe. A hangszigetelt szellőzőrendszereknél is jól bevált a friss levegőnek az ablaktokon és ablak­szárnyon át való bevezetése. Vannak olyan kom­binált rendszerek is, amelyeknél a szennyezett levegő elvezetése és a friss levegő bejuttatása egy­aránt gépi úton történik. Ezek a berendezések, amelyek mindenesetre jól tömített burkolatot igényelnek, nem csak szabályozható alapszellőz­tetést biztosítanak, hanem a beszívott levegőt a távozó levegőtől a hőcserélőben elvont hővel előmelegítik. Ha a külső hőmérséklet kicsi, akkor a hőcserélőben előmelegített levegő további melegí­tésére is szükség lehet, erre a célra a fűtővízzel táplált utánmelegítő vagy elektromos fűtőtest hasz­nálható. A bevezetett levegőt szűrni is lehet, így megakadályozható, hogy allergiát okozó porszem­csék, gombaspórák és pollenek kerüljenek be a helyiségbe.

Decentralizált szellőztető berendezés
Decentralizált szellőztető berendezés

Ez a fali szerkezet a helyiségek decentralizált szellőztetésére való és komplett egységként, beépítésre készen kapható. A levegőt a falon át teleszkópos cső vezeti be és ki. A ventilátor teljesítménye három fokozatban állítható. A készülékben zajcsillapító van.