Magasépítészet

Gipszhabarcs és tulajdonságai

A gipszhabarcs leginkább a belső munkálatok­hoz alkalmazott habarcsanyag. A vakoláshoz használt gipszhabarcs kötőanyaga a fehér színű stukkógipsz, adalékanyaga pedig homok. Igényes kivitelű gipszvakolatnál sokszor az egész vakolatréteget vagy legalábbis a felső simítóréteget homok hozzákeverése nélkül, tiszta gipszhabarcsból készítjük. Az esztrich munkákhoz kötőanyagul a sárgás vagy vöröses színű keménygipsz (más néven esztrichgipsz) a megfelelő, az adalékanyag külföldön ez esetben is homok.

Fontos! Az esztrich-gipszből készült alzatokhoz nem szabad homok adalék­anyagot használni.

Kötése

A gipszhabarcs kötése vízfelvétel következté­ben áll elő. Mégpedig a víz hatására a stukkó-gipszben gipszkristályok, az esztrich-gipszben pedig gipszszemcsék keletkeznek. A stukkógipsz igen gyorsan (30 perc alatt) megkeményedik, de kisebb szilárdságú, habarcsot eredményez; az esztrich-­gipsz lassabban köt, de viszont nagyobb szilárd­ságú habarcsot eredményez.

A kötés igén gyors lefolyásából következik, hogy a habarcsot csak közvetlenül a bedolgozás előtt és csak olyan mennyiségben szabad meg­keverni, mint amennyit az erre a munkára be­állított munkáslétszám fel tud dolgozni. A stukkó-gipsszel készült habarcs kötési idejét megnövel­hetjük azzal, hogy enyves vizet adagolunk a habarcs­hoz. A kötéshez legmegfelelőbb a +20 0° körüli hőmérséklet.

A gipszhabarcs szilárdsága

A stukkógipsszel készült, egy rész homokból és két rósz gipszből álló. gipszhabarcsnak 28 napos korában legalább 9 kg/cm2 húzó szilárdságúnak kell lennie. Meg­jegyezzük, hogy a vakolat szempontjából csak a húzó szilárdságnak van jelentősége. A húzó szilárdságot növelhetjük, ha a habarcshoz állati szőrt keverünk (pl. rabitzhabarcs esetében). Ha­sonló célból a gipszpallók előállításához szük­séges habarcsba fagyapotot, nádat vagy más rostos anyagot szokás keverni.

A gipszhabarcs időállósága

A gipszvakolatnak, valamint a gipszet tartalmazó egyéb szerkezetek­nek (a gipszrabitznak, a gipszöntvényeknek és tagozatoknak stb.) nagy vízfelszívó képessége van. Az állandó nedvességhatás a gipsz további kristályosodását idézi elő, ez térfogatnövekedést eredményez. Az egymáshoz kötött kristályokat a köztük keletkező újabb kristályok szétválaszt­ják, a vakolat, illetve a külső gipszrétegek porha­nyóvá válnak, lemállanak, a szerkezet korrodál.

A gipszhabarcs és a belőle készülő öntvények, pallók ezek szerint nem elég vízállóak, éppen ezért megfelelő védőszer (forró lenolajjal való itatás, olajfesték mázolás vagy gipszfluát bevonat) nélkül külsőben nem alkalmazhatók,