Lakás a tetőtérben

Tetőtér-beépítések födémei

Tetőterek beépítésénél a felső úgy­nevezett zárófödém az esetek nagy hányadában együtt készül a tetővel, a ferde tetőfödémmel. A felső zárófödém szerkezete közel azonos a ferde tetőfödémmel, úgy a réteg felépítése, mint az épületfi­zikai működése tekintetében. Kü­lönbség csak az amúgy is szükséges tetőszellőző/tetőfólia vonatkozásá­ban van. Ha a zárófödém az épület teherhordó falaira terhelt, úgy­nevezett „szilárd födém”, amely álta­lában vasbeton hordozóvázú és arra képeznek rétegrendet, akkor ez nincs összefüggésben a tetőszerke­zettel.

Egy régi épület utólagos tetőtér-­beépítésénél az addig zárófödém­ként működő felső födémet mind statikai, mind épületfizikai szem­pontból ellenőrizni kell. Statikus tervezővel meg kell vizsgáltatni a födémet, az arra terhelt tetőkiváltá­sok és a beépítésből származó összes teher, illetve szerkezet figye­lembe vételével. Tetőtér-beépítések esetén – a gyors kivitelezés érdekében is – a szárazépítési módok a legmegfelelőbbek.

Ennek oka az, hogy

  • gyorsan, kötési idő nélkül kivite­lezhető;
  • nem kell technológiai szünetet tartani;
  • nincs száradási idő;
  • nincs technológiai víz okozta károsodás.

Ez utóbbi a legfőbb előny, mert utólagos beépítéseknél ez okozza a legtöbb gondot (a felső szint átázá­sa, a vízre érzékeny régi fa- és fal­szerkezetek átnedvesedése, gom­básodása és bűzölgő helyek kiala­kulása stb.).

A szerelt elemes padozat készülhet réteg elemekből; részei a helyszíni (száraz) kitöltés, a táblás hőszigete­lések, a panel aljzat és a ragasztott padozati réteg. Készülhet kapcsolt elemekből is, ahol az aljzat rétegei­nek eltolt táblái biztosítják a hornyos kapcsolást, a ragasztott hőszigetelés pedig a kompakt egységet.

Új épületek esetén a közbenső fö­démek kevesebb szakmai kívánalomnak kell eleget tegyenek, ha azok egy lakás egységen belül vannak. Különböző lakások között azonban igen szigorú szakmai előírásokat kell teljesíteniük akusztikai, tűzbiz­tonsági és konstrukció vonatkozásá­ban egyaránt. A lakáson, illetve a lakásegységen belül a közbenső fö­dém faanyagú szerkezetként is elké­szíthető.

Táblás (kapcsolóhornyos) hőszigetelés

(Kép fent) Táblás (kapcsolóhornyos) hőszigeteléssel egyesített padozati burkolat beépítése: 1 vízszintes födém kitöltése (vízszintes síkra) monolit és/vagy száraz anyaggal (pl. perlit); 2 táblák elhelyezése kötésben; 3 szintbeli terhelhetőség ellenőrzése az egyenletes alsó fekvésnél; 4 felső burkolat (pl. szőnyeg) takarása és élének lezárása.

Gipszkarton padozati elem

(Kép fent) Táblás, szendvics rendszerű gipszkarton padozati elem ragasztott kiegészítő hőszigeteléssel: a) panel; b) összeépítés; 1 padozati elem; 2 soroló perem/horony; 3 ragasztott hőszigetelés; 4 ragasztó és horonykitöltő anyag.

Új tetőtéri réteg

(Kép fent) Régi épület faanyagú zárófödémre terhelt új tetőtéri rétegének kialakítása: 1 csapos (fa) gerendafödém; 2 légpórusos kiegyenlítő feltöltés; 3 zajszigetelő réteg (csak akkor kell, ha alul önálló lakás van); 4 fólia; 5 rugalmas fali dilatációs lemez; 6 kémény (járható) hőszigetelése; 7 zárófólia; 8 panel, mint burkolati aljzat; 9 ragasztott burkolat (szőnyeg, pvc, linóleum); 10 szegőléc.

Hevederzáras padozati réteg

(Kép fent) Hevederzáras padozati réteg készítése paneles – szárazépítésű – technológiával: 1 sík födém előkészítése száraz kitöltő anyaggal (pl. perlit); 2 tartóváz behelyezése és leszabása; 3 lépésálló hőszigetelés behelyezése faváz közé; 4 panelek lerakása a hevedervázra (kötésben).

Szendvics rendszerű padozati réteg

(Kép fent) Szendvics rendszerű padozati réteg (a száraz építési rendszer egyik része, amely kiválóan alkalmas régi födémekre való beépítéshez).

Közbenső fafödém rugalmas alátámasztás

(Kép fent) Közbenső fafödém rugalmas alátámasztású burkolati réteggel, alul sík felülettel: 1 hajópadló; 2 rugalmas szalag; 3 fagerenda; 4 kitöltő hőszigetelés; 5 keresztheveder; 6 rugalmasságot kiegyenlítő hőszigetelő réteg; 7 hordozó deszkateríték; 8 lécbordázat; 9 alsó deszkázat; 10 stukatúrvakolat.

Jó és rossz megoldás

(Kép fent) Közbenső fafödém vizes tetőtéri helyiségnél; a) rossz megoldás; b) jó megoldás, amely biztosítja a fal melletti stabilitást és a két szint közötti „vízmentes” kapcsolatot: 1 aljzat; 2 ragasztó réteg; 3 padlóburkolat; 4 ragasztó réteg; 5 falburkolat; 6 vízszigetelés; 7 hő- és hangszigetelés; 8 látszó deszkaburkolat (hordozóváz); 9 fagerenda; 10 rugalmas szigetelőgallér kapcsolat; 11 tőcsavar; 12 zár léc; 13 vakolat; 14 főfal.

A gipszkartont a padlástér-beépítése

(Kép fent) A gipszkartont a padlástér-beépítések 2/3 részénél használják egyszerű és praktikus voltuknak köszönhetően.

Kombinált fa/vasbeton közbenső galéria födém

(Kép fent) Kombinált fa/vasbeton közbenső galéria födém: 1 szőnyegpadló; 2 esztrich; 3 acélháló; 4 aljzatbeton; 5 fólia; 6 lépésálló hőszigetelés; 7 pallóteríték látszó alsó felülettel; 8 sorolóhorony; 9 fagerenda; 10 szegezés; 11 natúr fafelület.

Ferde tetőfödém, gipszkarton

(Kép fent) Gipszkarton lemezburkolat, ferde födém, mellvédfal, zárófödém, válaszfal és padozati réteg esetén egyaránt alkalmazható.