Magasépítészet

Monolit jellegű válaszfalak tulajdonságai

A monolit jellegű válaszfalak rabitzanyagból vagy vasbetonból készülnek. (A rabitz szerkezetek első alkalmazójuktól, Rabitz német építőmestertől nyerték nevüket; vasbetétből és arra felhordott különleges habarcsból készülnek.)

A rabitz válaszfal 5-10 cm-es vastagsággal, a falakhoz és födémekhez szilárdan odaerősített 5-8 mm-es átmérőjű keretvassal, ehhez szerelt 5 mm-es átmérőjű betonvasakból álló, legfeljebb 50×50 cm-es hálózattal és erre kötözött 20-25 mm-es lyukbőségű, 1-1,5 mm-es huzalerősségű rabitzhálóból álló vasszerelésre felhordott különleges habarcsból készül (394. ábra).

Rabitzfal szerkezete

394. ábra. Rabitzfal szerkezete; 1 – válaszfaltok; 2 – keretvas; 3 – vázat alkotó vasszerelés; 4-rabitzháló; 5 -rabitzhabarcs

A hálózatot 5 mm-es átmérőjű, ferde irányú beton-vasakkal a falakhoz felfüggeszthetjük, és így a rabitzfalat önhordóvá tehetjük.

A fal készítésekor egyik oldalon deszka zsalu­zatot állítanak fel, ez egyaránt megkönnyíti a vasszerelést és a rabitzhabarcs felhordását is. A habarcsot kanállal csapják fel és simítják el. A falat esetleg lehet zsaluzat nélkül is készíteni, ilyenkor a habarcsot két oldalról hordják fel. (Elrabitzolások, rabitzmennyezetek stb. készí­tésénél nincs is mód zsaluzat alkalmazására.)

A rabitzhabarcs lehet:

Gipsz-rabitzhabarcs (jele: gr/300), ennek összetétele:

  • 0,85 m3 bányahomok,
  • 0,3 m3 oltottmész
  • 300 kg gipsz,
  • 3 kg enyv,
  • 8 kg tiszta és egyenletesen elkevert állati szőr.

Cement-rabitzhabarcs, ennek összetétele:

  • 1 rész homok,
  • 2 rész salak,
  • 260 kg 400-as vagy 360 kg 280-as cement.

A gipsz-rabitzhabarcsban az enyv a habarcs megkeményedési idejének meghosszabbítása végett szükséges. A cement-rabitzhabarcsban a salak a fal térfogatsúlyának csökkentése és a jól ismert hőtechnikai előnyök miatt kívánatos.

Cement-rabitzhabarcsnál a fal acélanyaga fekete acél. Gipsz-rabitzhabarcs eseten azonban az acélanyagokat a korrózió ellen horganyozni kell. Ugyanis a gipsz jelentős porozitása következtében a habarcs a nedvességet magába szívja. Ebből kifolyólag a szerkezetbe ágyazott vas megrozsdá­sodik és megfesti a gipszet; az elszíneződés igen hamar átüt a vakolaton is.

A kész rabitzfal gyorsan megszilárdul, de lassan szárad. A benne levő vasbetet révén szívós, rugalmas, anyaga könnyű, jól véshető, szegezhető. Íves alaprajzú, valamint szabad sarkú falak céljára és felszálló gépészeti vezetékek burkolására igen megfelelő szerkezet. A felsorolt előnyös tulajdonságai ellenére alkalmazására ritkán kerül sor, mert igen költséges. (A gipsz-rabitzhoz szükséges gipszet külföldről kell hozatni.)

Vasbeton válaszfal

A vasbeton válaszfalak a vasbetonépítés elvei szerint készülnek. A vasakat rendszerint a fal vastagságának közepén helyezzük el. A vasakat a falakba, pillérekbe, gerendákba, illetőleg a födémbe be kell kötni. Ebből a célból a falakba és pillérekbe, valamint a födémekbe és gerendákba a megfelelő helyeken betonvas tüskesorozatot kell elhelyezni, vagy a szélső vas­szálakat kampós szögekkel kell a határoló szer­kezetekhez kötni. A megfelelően vasalt vasbeton válaszfal (395. ábra) teljesen önhordó, és még ha nyílással van is áttörve (mivel monolit kéttámaszú gerendaként működik), csak a főfalakra, illetőleg a pillérekre ad át terhet.

Önhordó vasbeton válaszfal

395. ábra. Önhordó vasbeton válaszfal

A vasbeton falakat nagy térfogatsúly és nagy szilárdság jellemzi. Hőszigetelő képességük igen kicsi, a pára lecsapódik rajtuk. Nem véshetők, nem szegezhetők. Tűzbiztosak, betörésmentesek. Nedvességnek, nyirkosságnak kitett helyen jól megfelelnek. Leginkább gyárakban és üzemekben, pénztárhelyiségekben, üzletekben, raktárakban kerül sor alkalmazásukra.