Pincék felújítása

A pincék károsodásának okai (hidrogeológiai adottságok)

A részben vagy teljesen a terepszint alatt épített pincék tartószerkezeteit alapvetően a talajvíz vagy a talajnedvesség károsítja. A talajvíz szintje lehet állandó, de bizonyos esetekben ingadozhat is. Általában mélyen az épület alapjai alatt van, egyes esetekben azonban elérheti azt, sőt a padlószintnél magasabban is lehet. A falak állagának, nedvességtartalmának felmérésekor először arra a kérdésre kell válaszolnunk, hogy a talajvíz szintjét befolyásolja-e a légköri csapadék (eső, hó).

Erre a kérdésre kétféle válasz adható:

  • a károsodás folyamatos, nincs rá közvetlen hatással az eső;
  • a falak károsodása a csapadékkal egy időben vagy röviddel utána je­lentkezik.

A válasz határozza meg a javítási módot:

  • Ha a falak állaga állandóan rossz, akkor a nedvesedést az építőanyag hibája, elöregedése, az épület külső körülményeinek megváltozása, esetleg eleve rossz tervezés okozza; ebben az esetben ki kell cserél­ni a falakat vagy a többi, hozzájuk kapcsolódó szerkezeti elemet, pl. a padlót.
  • Ha a falak nedvességtartalma nem egyenletes, akkor a nedvesedést egyértelműen a külső hatások okozzák; ebben az esetben azt kell meg­akadályozni, hogy az épület környezetében felgyülemlett víz beszivá­rogjon az épületszerkezetekbe.

Nedvesség jellege

Egy laikus nehezen tudja pontosan megítélni a látható károsodás és a talajvíz, valamint az épület körül felgyülemlett víz közti összefüggéseket. Gyakran tévesen állapítja meg a nedvesedés jellegét, mivel csak a végső állapotot látja. Sokszor elkerülhetetlen, hogy a felújítási munkák megter­vezése, megkezdése előtt egyszerű vagy részletes hidrogeológiai feltárást végeztessünk.

A legegyszerűbb esetben elég ásott vagy fúrt lyukakon meg­mérni, hogy a talajvíz a pince padlószintjéhez képest hol található. Ha a vízszint a talajtól csak 400 mm-re vagy annál is kisebb mélységben van, az jelentősen befolyásolja a felújítást. Ilyen esetben a lélegző vakolat pl. már nem megfelelő megoldás.

Gyakran találkozhatunk olyan épületekkel, amelyeket közvetlenül a víz­tartalmú talajrétegekre építettek, cölöpökre vagy különleges alapokra. Ezeknél a talajvízszint csökkenése okozhat károkat.

A károsító víz áramlásának vizsgálata

Ha a talaj összetétele lehetővé teszi a víz szabad áramlását, akkor pontosan meg kell vizsgálni annak további lehetséges viselkedését. Ha az épület többi része jól szigetelt, akkor az alap alatt és környezetében általában felgyülemlik a víz, ami növeli szigetelésre ható hidraulikus nyomást.

Legtöbbször a nem erre az igénybevételre tervezett, hibás vagy elöregedett szigetelés nem tudja megvédeni a nedvességtől a mögötte lévő szerke­zetet. Az ilyen esetekben mindig komplex módon, az egész épület szigete­lését kell újra átgondolni és felújítani, mivel ha csak a hibákat javítjuk ki, tovább romlik a többi felület állaga.