Vakolat

Darabos forma alkalmazása öntött stukkónál: külső héj és forma kialakítása

Az ún. darabos formát összetett minták esetén al­kalmazzák. A mintát sellakkal kenik be, majd lehe­letvékonyan beolajozzák. Aztán egyforma csíkokat vágnak agyagból, és a minta élére helyezik. Egy másik agyagcsíkot a minta középvonalán vezetnek végig, ami azt így két félre osztja. Az agyagcsíkok magassága határozza meg a gipszforma vastagsá­gát.

A felrakott agyagcsíkok felületét éppúgy be kell olajozni, mint a mintát

Az éppen még folyós konzisztenciájú gipszmasszát kőműveskanállal hordják fel, és hogy ne képződjenek légbuborékok, ecsettel átkenik. Ha a gipsz megkötött, leveszik a kész formadarabot. A körbefutó éleket ék alakban levágják.

Az éleket nagyon pontosan, élesen kell levágni

A darabok összekapcsolásához általában félgömb alakú bevágásokat ejtenek az illesztések mentén. A ferdén levágott éleket megintcsak bekenik sellakkal és olajjal. Azután leveszik az elválasztó agyagge­rincet, és az első formadarabot visszaillesztik a helyére. Most gipszhabarcs felhordásával elkészítik a második formadarabot. Az előzőekben említett félgömb alakú bevágások helyett a második for­madarab megkötése után a varrathoz képest ferdén futó, ék alakú bemetszéseket is ejthetnek. Ezenkívül mindkét formadarabon elegendő jelet helyeznek el, ami a rájuk öntendő héj helyzetét rögzíti, hogy az ne csússzon el.

Külső héj és forma kialakítása

Ezután újabb agyaggerincet készítenek a külső héjnak, majd a gerincet és a forma külső oldalának a gerincen belül lévő felületét sellakkal és olajjal kenik be, mielőtt ráöntik a gipszhabarcsot. A héjat megszilárdulása után leemelik, és szétszedik a formadarabokat. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a belső felületeket is be kell kenni sellakkal, majd száradás után olajjal!

Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy a da­rabos forma egy több darabból álló öntőforma, amelyet darabjaiból állítanak össze, majd kiönte­nek, és végül újra darabjaira szednek szét. Ezért is alkalmazzák előszeretettel a darabos formát nagyméretű minták formalevételére. Ha a formát összerakták, megkezdődhet az öntés.

Öntéskor a formát többször meg kell rázni (vagy a talajhoz ütögetni), hogy a gipszhabarcs megfelelően tömö­rödjön, és ne legyenek benne légbuborékok. Ha a gipsz megszilárdult, a formát darabjaira szedik. Az öntvény ezután teljesen megszáradhat és megszi­lárdulhat, ill. adott esetben el lehet tüntetni a hibáit (sorja, lunker stb.).