Vakolat

Látens hidraulikus kötés (trassz- és rómaicement)

Látens hidraulikus kötőanyagnak nevezzük a puccolánt, a vulkáni tufát, a kohósalakot és az egyéb hasonló anyagokat, amelyek tartalmaznak amorf kovasavat. De azzal ellentétben, ahogy a nevük sejtetni engedi, ezek a kötőanyagok önmagukban nem szilárdulnak meg. Mivel a háttérben fejtik ki hatásukat, alkalmanként rejtett kötőanyagoknak is nevezik őket. Csak mészhidrát vagy víz jelenlé­tében válnak hatékonnyá. A reakciópartner rendszerint a kalcium-hidroxid, amely víz jelenlétében fokozatosan elreagál a látens hidraulikus kötőanyag amorf kovasav-tartalmával, végtermékként pedig kalcium-szilikát-hidrát képződik.

A puccolán, a vulkáni tufa és az egyéb hasonló anyagok tartalmaznak amorf kovasavat, amelyet mész segítségével fel lehet tárni. így jönnek létre a cement hidratációja során keletkező reakcióter­mékek:

Cement hidratációja

A reakció 1-3 hónapot vesz igénybe

Az ún. hidraulitok már normál hőmérséklet esetén is reakcióba lépnek a kalcium-hidroxiddal. Mivel a hidraulitok döntő részben Si02-ból állnak, az imént említett reakcióban kalcium-szilikát­hidrátok keletkeznek, és a kiindulási anyag össze­tételének megfelelően kalcium-szilikát-aluminát-hidrát (és vastartalmú rokon vegyületek).

Ezeket a kötőanyagokat kalcium-karbonátból és bauxitból (timföldhidrátból) állítják elő égetéssel, és legna­gyobb részben kalcium-aluminátokból állnak. A timföldcement megkötése során kalcium-aluminát-hidrát keletkezik anélkül, hogy nagyobb mennyi­ségű kalcium-hidroxid hasadna le.

Mivel a kötési reakcióban, ami itt lényegesen lassabban játszódik le, mint cementek esetében, ugyanazok vagy legalábbis közel azonos végtermé­kek keletkeznek, mint a a cementnél, abból kellene kiindulni, hogy e termék végső minősége a cemen­téhez nagyon hasonló. A hidraulitok lassan kötnek meg és a szilárdság reaktív úton kialakuló része (a mész és a hidraulit reakciója) csak lassan emelke­dik.

Szilárdság növekedése

A szilárdság még évek múltán is növekszik. A látens hidraulikus anyag az egyetlen, amelynek a tulajdonságai az idővel kedvezőbbek lesznek.