Allergiamentes otthon

A csótány okozta allergia

Egyes országokban a csótányok vagy svábbogarak a házi poratkák után csak a második helyet foglalják el az allergia okozóinak listáján. Bár a csótányokat ál­talában a világ, forró, páradús helyeivel kötjük össze, olyan mérsékeltebb éghaj­latú országokban is elterjedtek, ahol köz­ponti fűtés segítségével a hideg téli hó­napok alatt is melegen tartják az otthonokat.

Csótány

A csótányinvázió és az allergia szá­mos országban gyakori probléma, példá­ul az Amerikai Egyesült Államokban, Tajvanban, Japánban, Thaiföldön és Szin­gapúrban, csak úgy, mint egész Dél-Ame­rikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában.

Európai tanulmányok szerint az itteni la­kosság öt-tíz százaléka mutat érzékeny­séget a csótányokra, azaz jóval keveseb­ben, mint az Egyesült Államokban, ahol a kimutatások alapján az emberek negy­ven-hatvan százaléka küszködik ezzel a problémával.

Hol találkozhatunk a csótá­nyokkal?

Rengetegféle csótány létezik, összesen mintegy ötvenfajta. Nagyságuk kettő és öt centiméter között mozog. Néhány faj a szabadban él, s csak a szaporodáskor és élelemszerzéshez merészkedik be otthonunkba.

A csótányok általában a mosogatók és lefolyók környékén találhatók, a kony­haszekrények alatt, illetve azok repedé­seiben, bent a szekrényekben (főleg a felső sarkokban), a fiókok mögött, csö­vek körül (közvetlenül a fal mentén és át a falon), ajtó- és ablakkeretek mögött, laza szegélylécek és párkányok alatt, asztalok és székek lapjának az alsó felén, va­lamint a fürdőszobákban. Néha előfor­dulnak élő példányok a televíziók és rádiók hátlapja mögött.

Az igen elterjedt német csótány leg­gyakrabban a konyhákban és fürdő­szobákban fordul elő, annak ellenére, hogy ezzel a fajtával szinte mindenhol találkozhatunk, míg a többi rendszerint jobban kedveli a sötét környezetet, le­gyen az a garázs, a pince vagy a padlás.

A csótányok gyakran telepednek meg a csatornákban is, és nagyobb esőzések után gyakran tapasztalhatjuk, hogy megszaporodnak a pincehelyisé­gekben. Csótányok általában mindenütt elő­fordulhatnak, ahol találnak élelmet, akár élelmiszertároló helyeken, akár a szeme­tesek környékén. Fontos, hogy ismerjük előfordulási helyeiket, ha korlátozni akar­juk a mozgásterüket otthonunkban.

A csótányok biológiája

A víz a legfontosabb elem a csótányok túléléséhez. A német csótány negyven­két napig is kibírja csak vízen, de víz nél­kül csak tizenkét napig, még akkor is, ha rengeteg ételt talál. Ez az oka annak is, hogy hosszan tar­tó szárazság idején több csótánnyal talál­kozhatunk a lakásban, mivel ilyenkor húzódnak be a rovarok a megbízható víz­lelőhelyre.

Az egyik legfontosabb lépés a csó­tányinvázió megakadályozására tehát az, hogy sehol se hagyjunk kint könnyen elérhető vizet. Még a jelentéktelennek tűnő vízmennyiség is életmentő lehet a csótányoknak, így ne felejtsük el teljesen szárazra törölni a szárítót is mosogatás után, és a mosdó környékét fogmosás után.

A panellakásokban és sorházakban azonban nehézséget jelent minden le­hetséges csótányfészek kiiktatása, mert mindig ott a veszélye egy újabb invázió­nak valamelyik szomszédos lakásból

A csótányok fajtái

A csótányok barna, fekete és rozsda­barna, fényes testű repülő rovarok. Kellemetlen szagú olajos váladékot vá­lasztanak ki az ételekre és a lakás különböző felületeire. Ürülékük, mely galacsin formájú vagy tintaszerű folya­dék, szintén fokozza ezt az émelyítő szagot. A csótányok napközben sötét, védett helyeken rejtőznek, és általában csak éjszaka bújnak elő táplálkozni.

Ezek a rovarok (rendjük az Orthopterák) a Blattidae (a latin blattá szóból származik, ami azt jelenti: fénytől menekülő) családba tartoznak. A háztartásokban általában ötfajta csótány fordul elő, bár több mint öt­ven faja él. Az otthonokban leggyak­rabban előforduló fajta a német csó­tány (Blattella germanica), amely körülbelül két centiméter hosszú.

Jegyezzük meg! Egyetlen pár csótány harmincezer utódot képes világra hozni egy évben.

A csótányok kifejlődésének három szakasza van: pete, lárva és kifejlett csó­tány. A bőrszerű burokba lerakott peté­ket általában egy eldugott repedésbe rejtik el. A csótányok barna, fekete és rozsda­barna, fényes testű repülő rovarok. Kellemetlen szagú olajos váladékot vá­lasztanak ki az ételekre és a lakás különböző felületeire. Ürülékük, mely galacsin formájú vagy tintaszerű folya­dék, szintén fokozza ezt az émelyítő szagot. A csótányok napközben sötét, védett helyeken rejtőznek, és általában csak éjszaka bújnak elő táplálkozni.

Hogyan kerüljük a csótányok allergénjeit?

 • Csökkentsük a nedvességforrásokat otthonunkban!
 • Gondoskodjunk a megfelelő szel­lőztetésről!
 • Azonnal dobjunk ki minden étel- és egyéb maradékot lezárható zacskók­ba vagy tárolókba, aminek környékét mindig tartsuk tisztán!
 • Az ételt mindig lezárható dobozok­ban vagy a hűtőszekrényben tároljuk!
 • Ne hagyjuk, elöl a tányérokat vagy más edényeket mosatlanul egész éj­szakára, hogy a csótányok rájárhassa­nak!
 • Háziállataink eleségét visszazárható tartóban tároljuk! Ne hagyjunk nekik kint rendszeresen ételt és italt! Rendszeresen porszívózzuk fel az ételmorzsákat!
 • Tömítsük el a csótányok lehetséges bejutási útvonalát, például a csövek körüli réseket egy felnőtt csótány mindössze 1,6 milliméternyi résen is keresztül tudja magát préselni!
 • Ne zsúfoljuk tele helyiségeinket, így a csótányoknak nem lesz annyi búvó­helyük!T
 • Tömítsük el a fafelületek réseit és re­pedéseit!
 • Ne öntözzük túl szobanövényeinket, mert ezzel a csótányoknak biztosítunk ivóvíz-utánpótlást!
 • Vizsgáljuk át az élelmiszeres zacskókat hogy nincs-e bennük csótány, mielőtt bepakolnánk a szekrénybe!
 • Készítsünk csapdákat!
 • Próbálkozhatunk vegyszerek használa­tával – készen kapható spray-k formá­jában, vagy vízzel, csalétekkel, illetve porral keverhető koncentrátumokként -, de mindig tartsuk be a gyártó előírását a biztonságos felhasználás ér­dekében!

Miért jelentenek problémát a csótányok?

A csótányallergia forrása kevésbé jól kö­rülhatárolható, mint a házi poratkáé, de valószínű, hogy az ürülékrészecskékben megtalálható emésztőenzimek játszanak fontos szerepet kialakulásában.

Annak ellenére, hogy a csótány ürü­ ürü­lékének darabkái jóval nagyobbak és ne­hezebbek, mint a poratkáé, kisebb darabjai szintén be tudnak kerülni a leve­gőbe, s így belélegezhetővé válnak az or­ron vagy szájon át, illetve bejuthatnak a testbe a szemen keresztül. Az is lehetsé­ges, hogy a rovarok allergénjei be tudják vonni a porszemeket, és a belélegzett porral kerülnek be a szervezetbe. Egyes kutatások szerint nem annyira a csótány ürüléke, hanem inkább a nemi feromon-megkötő proteinjei a forrásai a termelt allergéneknek.

Betegségek hordozói

A szociálisan elmaradott belvárosi területek szegénynegyedeiben a csó­tányallergia az egyik leggyakoribb kiváltó ok a kórházak ügyeletét súlyos asztmával felkeresők között. A csótányallergiát bőrpróbával lehet megállapítani. A csótányok betegségeket is hor­dozhatnak. Bebizonyosodott, hogy ké­pesek emberi fertőzések és az ételmér­gezés baktériumainak közvetítésére.

Csótánycsapdák

Az üzletekben készen kaphatók a speci­álisan csótánycsapdának készült ragadós szalagok. Ezeket a csótányok leg­valószínűbb etető- is itatóhelyein kell elhelyezni, például a szemetes mellett, a mosogató alatt, az élelmiszertároló szekrényben, a hűtőszekrény alatt vagy mögött, illetve a fürdőszobában.

Kinti használatra nem javasoljuk, mert a na­gyobb testű csótányokat, amilyenek ál­talában a szabadban található fajták, nem fogja meg, azon kívül a természeti elemekkel sem tud dacolni. Kis erőfeszítéssel azonban elkészíthetjük saját, nagyon hatékony házi csótány­csapdánkat is:

 • Fogjunk egy üres befőttesüveget vagy üveget, aminek kerek szája van, és belülről kenjük be a nyakát vé­kony vazelin réteggel!
 • Helyezzünk az üvegbe egy fél szelet sörben áztatott kenyeret vagy bármi más ételt!
 • Borítsuk be az üveget kívülről papír-törlővel, hogy a csótányok könnyedén felmászhassanak és beleeshessenek!
 • Helyezzük az üveget fal mellé, hogy a csótányok könnyen hozzáférhesse­nek, vagy oda, ahova a ragacsos sza­lagot helyeznénk!
 • Kinti használathoz takarjuk le az üveget egy kúp alakú alufólia darab­bal, hogy ne essen bele az eső, de hagyjunk nyílást oldalt a csótányok­nak, hogy bejuthassanak!
 • A megfogott csótányok elpusztításá­ra öntsünk az üvegbe mosogatószert és forró vizet! Két-háromnaponta mossuk el az üveget és helyezzük el újra a csapdát!