Allergiamentes otthon

Hogyan előzhető meg az allergia kialakulása? Család és életmód [TIPP]

Az allergiás hajlam rendszerint öröklődik a családban, és ha egyik vagy mindkét szülő allergiában szenved, nagyobb a valószínűsége annak, hogy a betegség a gyermeknél is kialakul. Ha mindkét szülő allergiás, hetvenöt százalék az esélye, hogy a gyermek is az lesz; ha csak egyik, akkor a kockázat ötven százalék. Átlago­san a népesség tíz-húsz százaléka szen­ved allergiában, bár bizonyos korcso­portokban, ez, az arány magasabb.

Család

Az allergiák, mint az asztma, a szénanátha, a nátha és az ekcéma, gyakran öröklődnek a családban. Eszerint, sajnos, nem is egy család­tag lehet érintett, aminek oka az egyre növekvő számú al­lergiás problémák kialakulása a gyerme­kek körében. A kutatások azt bizonyítják, hogy a szülők allergiájának típusa befo­lyásolja a gyermekeknél kialakuló allergia típusát. Ez annak a következménye, hogy az allergénre adott válasz és a test aller­giás reakciójának természete öröklőd­het.

Kora gyermekkori fertőzés

Az immunrendszer az élet korai szaka­szában még kialakulóban van, s így az im­munrendszer stimulálása fertőzésekkel, például légzőszervi vagy bélrendszeri fertőzéssel – elvonhatja az immunmemória figyelmét a környezeti allergénekre való reagálástól. Ezáltal korlátozhatja, vagy akár meg is akadályozhatja az allergia ki­alakulását.

Azok az enyhébb fertőzések, ame­lyek gyakoriak a gyermekkorban, nem mindig elegendőek, ám már folynak a kutatások olyan oltóanyagok meghatáro­zására, amelyek esetleg a fertőzéssel szemben folytatott küzdelem felé terel­nék az immunreakciót, s ezzel utat nyit­nának a jövőben a megelőzés felé.

Eltérés a nemek között

Gyermekkorban a fiúknál gyakoribbak az allergiás gondok, mint a kislányoknál. A tizenhárom éves gyermekekről folytatott tanulmányok azt mutatják, hogy a fiúk esetében nagyobb a valószínűsége a fo­kozott érzékenységnek házi poratka és macska allergénekre, mint a lányoknál. Felnőtt korban ez a különbség kevésbé jelentős, mivel a fiúk hajlamosak „kinőni” az allergiájukat.

A testedzés előnyei

Néhány újabb tanulmány szerint a test­edzés hiánya növeli az asztma fellépésé­nek valószínűségét. Nem világos, hogy ez a gyakorlatok jó hatása, avagy hiányuk éppen azt jelenti, hogy az illető több időt tölt a lakásban, s így hosszabb ideig is van kitéve a házi allergének hatásának. Úgy tűnik azonban, hogy a testnevelésnek és a vele összefüggésben levő nagyobb tüdőtérfogatnak vannak előnyei.

Életvitel

Ahogy a földrajzi különbségek hatással vannak arra, hogy milyen és mennyi allergénnek vagyunk kitéve, úgy a területi és kulturális különbségek is hatással vannak az allergiás betegségek kialakulására. Alacsonyabb például az allergiás megbete­gedések száma azokban a közösségekben, ahol sok természetes és friss ételt fogyasz­tanak, azokkal a közösségekkel szemben, melyek – bár gyakran jobb módúak – in­kább feldolgozott ételekkel táplálkoznak. Valószínűleg szerepet játszik ebben a ter­mészetes, friss ételek, például zöldségek és gyümölcsök magas antioxidánsszintje, va­lamint a feldolgozott ételekben található sok tartósítószer és adalékanyag.

Allergia kialakulása

Kétségtelen, hogy a jobb módú társa­dalmakban egyre nagyobb problémát je­lent az allergia. Afrikában a törzsből származó személyek esetében (akiknek tehát a genetikai háttere azonos) gyakoribb az asztmás előfordulás a városi, mint a naturális környezetben, s azon belül is inkább a magasabb, mint az alacso­nyabb társadalmi osztályokban. Más tanulmányok szerint, alacsonyabb élet­színvonalú országból jobb módú társada­lomba bevándorlók fogékonyabbakká vál­nak az asztmára.

Több tanulmány is folyik azoknak a tényezőknek a tanulmányozására, me­lyek a kapcsolatot jelentik a jómód, vala­mint az asztma és allergia fokozott terje­dése között, a hangsúlyt azonban az étrendre és életvitelre helyezik.

Tudta?

A nagyobb családokban a kisebb gyermekeknél ritkábban jelenik meg a szülők allergiás problémája, mint idősebb testvéreiknél. A harmadik vagy további gyermekeknél a kocká­zat majdnem csak fele az elsőszülöt­tének. Ennek oka ismeretlen, bár az egyik elmélet szerint a kisgyermek­korban a nagyobb testvérektől elka­pott köhögések és megfázások bizo­nyos fajta védelmet nyújthatnak az allergiákkal szemben.