Épületek belső burkolatai

Kettős padlók és előnyei

A kettős padló az épület meglevő pad­lóburkolatán lábakra helyezett második padlóburkolat. A két padló közötti légtérben olyan szellőzési, fűtési, villamos és egyéb vezetékeket helyeznek el, ame­lyek a helyiség berendezési tárgyaihoz kapcsolódnak. A kettős padló nagy elő­nye, hogy a vezetékek a padlószerkezet roncsolásmentes felbontásával cserél­hetők, ill. áthelyezhetők. A járópadló alatti légtér magassága a helyiség bel­ső magasságának és a vezetékek helyi­gényének függvénye (minimális ma­gasság), amelynek függvényében kü­lönböző hosszúságú alátámasztó lába­kat gyártanak.

Kettőspadló

4.147. ábra. Kettőspadló 1 elemes járólap fémlapokból, 2 teleszkó­pos talp, 3 szerelő (technológiai) tér, 4 fal­szegő 5 technológiai vezeték.

A lábak tartófeje általában csavarmene­tes, így magasságuk még az adott mére­ten belül is változtatható. A járópadló szintbe állítása is a tartófej csavarmene­tes mozgatásával történik. Az alátámasz­tó lábak általában zárt keretrendszert tartanak, amely egységes modulméret­ben készül, s ennek megfelelő méretűek a rájuk kerülő fémlapok is. A fémlapok anyaga általában alumínium, és mére­tük 600×600 mm vagy 750×750 mm. A lapok vastagsági mérete a terheléstől függően változik, járófelületüket rugal­mas hang- és hőszigetelő burkolattal vonják be, többnyire gumi- vagy PVC-lemezzel.

A kettős padlók elektromos irányító-, számítógép- és kapcsolótermekben, la­boratóriumokban, stúdiókban és spe­ciális finommechanikai géptermekben készülnek.