Épületek belső burkolatai

Lábazati burkolatok

Az épületek helyiségeinek padozati bur­kolataival általában egy időben készítve vagy azokhoz kapcsolódóan a lábaza­tokat is valamilyen védő burkolattal lát­ják el.

Faltő lábazatok

4.148. ábra. Faltő lábazatok a) falszegők szegezett, ill. csavarozott faprofilból, b) kő lábazatok, c) kerámialába­zatok ragasztott kivitelben, d) műanyag egy- vagy kétszelvényű extrudált profilból.

A lábazati burkolatok, más néven fal­szegők, több feladatot is ellátnak:

  • lezárják a padlóburkolat és a faltő csatlakozását,
  • lefedik a faltő dilatációs rését
  • védenek a takarításkor felcsapódó szennyeződésektől,
  • kontrasztos elhatárolást jelentenek a padozat és az oldalfal között.

Anyaguk lehet fa, kerámia, kő, fém, gipszprofil, gumiszalag, extrudált műa­nyag vagy ezek kombinációja stb. A lábazat megválasztásánál elsősorban a padozat anyagát, annak struktúráját, színét és természetesen a helyiség funkcióját kell figyelembe venni, másodla­gos a falak felülete és azok burkolata. Burkolt falak esetén – feltéve, hogy a faltő csatlakozás megfelelő minőségű – a külön lábazati burkolat el is ma­radhat, esetleg egy zárószegő készülhet a két azonos vagy különféle anyagú fe­lület síkjainak csatlakozásánál.

Lábazat

4.149. ábra. Lábazat, mint lábazati síkban készülő dilatációs szegő a) süllyesztett, b) ragasztott lábazatoknál, c) padlósík fölé kiemelt dilatációs réssel, teknős burkolásnál.

Lábazat készítése

4.150. ábra. Lábazat készítése kerámiaanyagú lábazati profilból és a dilatáció kialakítása a) dilatáció a padozati síkban, b) dilatáció a falsík alsó pontjában, c) dilatáció a hol­keres sarokelemmel kapcsoltan.

Műanyag bázisú és szőnyegpadlók ese­tén tekercses műanyag szalagok is hasz­nálhatók lábazati faltő szegőként, csak­úgy, mint a hagyományos padlószegők. A hagyományos padlószegélyek fel­ragasztása nehézkes, nagy szakértel­met, pontosságot és gyakorlatot kíván, de így is lassú, és sok élőmunkát igé­nyel. Előbb a falra fel kell rajzolni a szegély helyét, majd a kívánt méretben le kell szabni. A padlószegélyt és a falat kontakt ragasztóval kell bekenni, ezu­tán – némi várakozási idő elteltével – kezdődhet a felragasztás. A hibás illesz­tés miatti visszatépés és az újraragasztás sok bosszúságot okoz.

Ma már gyártanak olyan „öntapadós” profilokat is, amelyek használata a pad­lószegélyek felragasztását jelentősen megkönnyítik: Az új ragasztóoldat spe­ciális anyagot tartalmaz, kezelése egyszerű, a rollniról közvetlenül felhord­ható. A ragasztáshoz 160-180 °C-os forró levegő szükséges, amelynek elő­állításához a Leister TRIAC vagy HOTJET „S” típusú készüléke a legalkalma­sabb. A forró levegőt a készülékre fel­helyezett széles résű fúvókával juttatják be a fal és a padlószegély közé, majd egy 28 vagy 40 mm-es görgő segítségé­vel a padlószegélyt egyszerűen felsi­mítják a falra.

Kerámia fal-, ill. lábazatburko­lat

4.151. ábra. Kerámia fal-, ill. lábazatburko­lat, valamint műgyanta kötőanyagú pad­lóburkolat csatlakozásának dilatált összeépítése a) ívelt sarokkialakítással, b) egyenes sa­rokképzéssel, 1 öntött műanyag burkolat, 2 lábazat, 3 aljzat (esztrich), 4 vízzáró ha­barcsragasztás, 5 rugalmas fugázás, 6 ru­galmas csík, 7 dilatáció, 8 aljzat, 9 falazat.

Különleges szelvényű faanya­gú lábazati profilok

4.152. ábra. Különleges szelvényű faanya­gú lábazati profilok.

Falszegő kapcsolása pattin­tás

4.153. ábra. Falszegő kapcsolása pattin­tás horonyprofillal 1 fa lábazati elem, 2 egyenes kapcsoló saru, 3 sarokkapcsoló saru.

Különböző profilú faanyagú falszegők

4.154. ábra. Különböző profilú faanyagú falszegők.

Extrudált műanyag faltő lábazat

4.155. ábra. Extrudált műanyag faltő lábazat, mint technológiai csatorna.

Technológiai csatorna falsze­gőként

4.156. ábra. Technológiai csatorna falsze­gőként, ragasztott szőnyegpadló sávval.