Építkezés

Csőhálózat (hőelosztás) tervezése elve

Néha már-már megdöbbentő, hogy mennyire gondatlanul és meg nem tervezett módon, vaktában fektetik le a csővezetékeket. A szigetelés hiányzik, a csövek keresztbe-hosszába fekszenek, túl közel egymáshoz. Ezen a ponton jelentős költségeket és energiát takaríthatunk meg.

Kis vezetékhosszúságok

Új építésű ház esetében a kazán és az egyes fogyasztók (fűtőtestek, melegvíz-csapolási helyek) között a lehető legrövidebb úton vezessük a csöveket. Ennek pozitív következményei: kevesebb anyag szükséges, minden egyes folyóméterrel kevesebb hőveszteség keletkezik, kisebbek tehát a beszerzési és az energiaköltségek.

Jó hidraulika

Annak érdekében, hogy takarékoskodjunk a keringető szivattyú által felhasznált árammal, a csőhálózatot minden esetben úgy kell kivitelezni, hogy a lehető legkisebb legyen a nyomásveszteség. Ennek előfeltétele mind a rövidebb csőhosszúságok betervezése, mind a vezetékek viszonylag egyenes vonalban történő lefektetése, lehetőleg csekély vezeték-ellenállással. Minden szükségtelen megtörés, minden görbület jelentősen emeli a nyomásveszteséget, és megnehezíti a jó, folytatólagos hőszigetelést.

A nyomásveszteséget lehető legkisebb mértékben növelő egyedi ellenállásokon kívül (pl. a fűtőtestek hőfokszabályozó szelepei) megfelelően nagy csőátmérővel is kell számolnunk.

Ha pl. egy családi ház pincéjének csőhálózatában a nyomásveszteséget nagyobb csőátmérő révén 150 Pa/m-ről 50 Pa/m-re csökkentjük, a beruházás költségei csak mintegy 80-100 €-val növekednek – a keringető szivattyú áramellátásának költségei viszont évről évre 8-15 €-val csökkennek. Ha tekintetbe vesszük a csővezetékek szokásos, 30 évet meghaladó élettartamát, az intézkedés rendkívül gazdaságosnak fog bizonyulni.

Kiegyenlítés

Minden szerelés után fontos a csőhálózat hidraulikus kiegyenlítése. Így érhető el, hogy minden egyes fűtőtesten – még teljesen nyitott állású szelep esetében is – a megfelelő mennyiségű fűtővíz áramoljon át. így valamennyi fűtőtest egyenletesen meleg lesz, nem hallatszik zavaró neszezés, a keringető szivattyú optimálisan alacsony fokozatra állítható, az áramfelhasználás pedig tovább csökken.

Jó hőszigetelés

A csőhálózatot mindenekelőtt ott, ahol fűtetlen, hideg helyiségeken vezetnek keresztül, nagyon jól és résektől mentesen szükséges szigetelni. Máskülönben a kazán jó hatásfokát ezekre a hibákra pazaroljuk el.

Jegyezzük meg! A szigetelésnek legalább olyan vastagságúnak kell lennie, mint a cső átmérőjének, ezenkívül a hővezető képessége kisebb legyen 0,35 W/(mK)-nél, és mindenképpen legyen résmentesen kivitelezve.

Ez persze csak optimális tervezéssel és a vezetékek megfelelő elhelyezésével lehetséges. A jó tervezés ugyanis figyelemmel van az egymás mellett futó csövek és a szerelvények megfelelő vastagságú hőszigetelésére is, amelyeket egyszerűen ki szoktak hagyni.