Fűtési módok

Csőhálózat fűtési rendszereknél

20 évvel ezelőtt még a legtöbb cső acélból készült és a csatlakozásokat hegesztették, esetleg menetesek voltak. A legújabban használt anyagok tulajdonságai megegyeznek az acél tulajdonságaival, sőt némely kimu­tatások szerint jobbak.

Nagyon fontos tulajdonság a csövek hosszanti tágulása, amely a hőmérséklet-változás során lép fel, és amellyel már a fűtési rendszer kiválasztásánál számolnunk kell. A 45. ábra a fűtésnél leggyakrabban használt csövek anyagainak tágulását mutatja be.

Az acél- és műanyag csövek kombinálása megengedett. A kazánból kivezető csövek és az emelkedő csövek lehetnek acélból és az elágazások, valamint a fűtőtestekhez vezető csövek lehetnek vagy acél- vagy műanyag csövek. Ma már némely szerelvény is műanyagból készül.

A következő anyag, amelyet a fűtéshez kialakított csövek gyártásánál használnak a réz, amelynek szintén nagyon jó tulajdonságai vannak. A rézcsöveket lágy, félkemény és kemény kivitelben állítják elő. A lá­gyak könnyen hajlíthatok. Az idomdarabokat 300-as, 400-as és 500-as szériasorban gyártják, attól függően, hogy forrasztással vagy csavarozással kapcsolódnak-e a csövekhez.

45. ábra. Különböző fajtájú csövek hosszanti tágulása

45. ábra. Különböző fajtájú csövek hosszanti tágulása

A forrasztást, a forrasztóanyag hőmérséklete alapján lágy (450 °C-ig) és kemény (450 °C fölött) forrasztásra osztjuk. A fűtésnél használt csőrend­szert, amelyben a víz van, lágyra vagy keményre forrasztjuk. Amennyiben a rézcsőben gáz közlekedik, akkor a csövek csak kemény forrasztással kapcsolhatóak össze. A falak mentén húzódó csövekhez nagyon tetszetős fedőburkolatokat gyártanak, tehát bármely helyiségben is legyenek a csövek, nem rontják a szoba küllemét.

Az acélcsövek belső átmérőjének (névleges átmérő) egysége a col, 2″ nagyságig az átmérő colban számítandó, a nagyobb átmérőt az acél­csöveknél milliméterben jelöljük (1″ = 25,4 mm). A fűtési műanyag- és rézcsöveknél minden átmérőt milliméterben jelölünk.

Mivel ezeknek az anyagoknak sokkal simább a belső felülete, kisebb ellenállást fejtenek ki az áramló vízzel szemben és jobbak a hidraulikai tulajdonságaik. Kisebb lehet az átmérőjük azonos mennyiségű víz átáramlása mellett. Kisebb átmérővel is azonos mennyiségű hőt tudnak továbbítani. A fűtési műanyag és rézcsövek, valamint az idom­csövek minimum átmérője 6 mm. Sokkal többféle átmérőben gyártják őket, mint az acélcsöveket.

Rézcső hálózat

A fűtőcsöveket úgy kell vezetni, hogy könnyen üríthetők legyenek, és hogy könnyen lehessen őket légteleníteni. Egyenletes lejtéssel felszerelve, minél kevesebb ürítő és légtelenítő helynek kell lennie rajtuk. A cső vezetését, a kapcsolódásokat és a rögzítést úgy kell megoldani, hogy az szabadon tágulhasson. A padlón vagy falon átvezető csöveket védő­csővel (csőhüvellyel) kell ellátni, amely mind a csövet, mind az épület­szerkezetet védi a rongálódástól.

A cső hőtágulásának kiegyenlítése érdekében ajánlott a cső irány­változásának kihasználása. A cső tágulási értékének kiszámításakor a hőmérséklet különbségéből, a csőszakasz hosszából és a cső anyagából kell kiindulni.