Épületkárok

Összefoglalás – Épületkárok okai és a gondos tervezés alapjai

Korrekt koncepcionális tervezés

Ehhez nem csak megfelelő felkészültség, de több mérnök együttes, összehangolt munkája szükséges. Ha az építész megmásíthatatlan elképzelések elé állítja a társtervezőket (első­sorban a statikust és az épületgépész tervező­ket), akkor nem csak a gazdaságos építésre nincs esély, de a kényszermegoldások óhatat­lanul hibás épületszerkezetek kialakításához vezetnek.

Vajon hogyan lehet pl. kis energiafogyasztású vagy passzívházakat tervezni, ha nem oda-vissza csatolással, kompromisszumok kötésé­vel, a lehető legjobb megoldás kiválasztásával. Ez persze időigényes, nem lehet roham­munkában végezni, nem is beszélve a „folya­matos tervszállítás” kockázatos gyakorlatáról. Szükség lenne a jelentősebb épületek füg­getlen szakértők általi tervellenőrzésére is.

Komplett kiviteli tervek alapján végzett építés

Ha egyáltalán készülnek ilyenek. Ebben a cikksorozatban is szerepel egy 2005-ben átadott 154 la­kásos társasház, amelyben – többek között -jelentős penészkárok keletkeztek. A szakértő szeretett volna hozzájutni az épület kiviteli terveihez, mivel az engedélyezési terv kritikán aluli minőségű volt. Harmadszori megkeresésre a beruházó írásban közölte, hogy kiviteli tervek ugyan nem készültek, de ők (mármint az építésben részt vevők) reggelente minden aktuális feladatot megbeszéltek. A képeket látva máris világos, milyen is az ilyen „ad hoc” építés.

Gondos rétegrendi tervezés

A rétegrendek gondos megtervezése mindig szükséges, de egyes szerkezeteknél néha elképesztő rétegfelépítéseket olvashatunk. Sajnos sokszor a tervező úgy gondolja, ért hozzá, de nem végzi, végezteti el a kényes szerkezet épületfizikai (hő- és páratechni­kai) ellenőrzését, vagy a régmúltban él, és nem a hatályos szabványoknak megfelelően tervez. Ha a tervező úgy gondolja, hogy nem járatos eléggé a korszerű rétegrendek tervezésében, a vázlatterv készítésekor megbízást adhat egy szakembernek, akinek ez a szakterülete. Persze ez pénzbe kerül, de megéri.

Gondos csomóponti tervezés

Az esetek többségében nem készülnek részlet­rajzok, vagy nem kellő számban, és általában a kényesebb részletek, bonyolultabb csomó­pontok hiányoznak.

A szakképzett és gyakorlott kivitelező kiválasztása

Manapság sajnos bárki lehet építőipari kivitelező. Mindenképpen kérjünk ajánlatokat és referenciamunkákat több kivitelezőtől, az ajánlatokat szakemberrel ellenőriztessük még családi ház építésekor is.

Technológiai tervezés és a kivitelezés részletes dokumentálása

Párhuzamos szakmák összehangolt együttmű­ködése szükséges már családi ház megvaló­sításához is, és ha az építészet „megfagyott muzsika”, akkor egyrészt a kiviteli terv a meg­valósítás partitúrája, másrészt a kivitelezést végző szakmák összessége is meghaladja egy kamarazenekar kereteit, s egyre inkább hajaz egy szimfonikus zenekar létszámára, bonyo­lultságára, sokszínűségére (idézet a lektortól).

A kivitelezés biztonságát szolgálják az építő­iparban a ma még alig használt ellenőrző (check-) listák. Reménykedjünk ezek mielőbbi széles körű elterjedésében. Az építkezés folyamatos dokumentálása célszerű és ma már a legegyszerűbb telefonnal is elvégezhető.

Rendszeres, szakszerű és becsületes műszaki vezetés és ellenőrzés

A későbbiekben sok bosszúságtól, többletkölt­ségtől, esetleg évekig húzódó pereskedéstől óvhatjuk meg magunkat, ha a kivitelezést műszakilag felkészült szakemberek irányítják, őket pedig független műszaki ellenőr kontrol­lálja.

Egy tréfás anekdota a felelősségről

Egy összeomlott téglafalat vizsgál éppen a szakértő bizottság és kikérdezik a részt­vevőket.

– Hogy történt, mit tud a dologról? -kérdezik a téglát, homokot és a cementet.

– Kérem, ne engem tessék kérdezni, lát­hatják, mi mind itt voltunk, mindenki foly­ton ránk támaszkodott és mi töretlenül kitartottunk a végsőkig – válaszolja a tégla.

– Kérem, én nem láttam semmit. Engem folyton mindenbe csak belekevernek! -mondja a homok.

– Nem tudom, mit akarnak tőlem! Én ott sem voltam! – háborodik fel a cement.

Szerző: Osztroluczky Miklós okl. építészmérnök, PhD, c.egyetemi tanár