Faházak

Ügyes kialakítás – faházra példa

A telekhatáron futó, 4 m magas töltésen haladó út miatt nem éppen kedve­zőek a telekviszonyok, ráadá­sul a rendezési terv szigorú korlátokat szabott. így például a földszinti padló magasságát a középtengerszinthez viszo­nyítva határozták meg. A te­lek adottságaiból származó gondok megoldására, és a kü­lönböző életviteli és lakóigé­nyek kielégítésére a házat két különálló épülettel tervezték meg, melyeket üveggel fedett épületrész köt össze. Épületen belüli hidacska köti össze a lakóteret a „gyerekházzal”.

FaházFaház alaprajza

A favázas szerkezet lehetősé­get adott Manfréd Müller építésznek arra, hogy megoldja a nehéz feladatot. A ragasztott fa tartószerkezet lehetővé te­szi, hogy az oszlopok messze álljanak egymástól. A vázkö­zök beburkolva falként szol­gálnak, de üresen hagyva és üvegezve is állhatnak. A ház így könnyű, áttetsző. Az épí­tőelemek — a favázszerkezet és a félnyeregtető szarugeren­dái — tagolják a belső teret.

Faház kívülrőlFaházFaház

Tények és adatok

  • Építészek: Manfréd Müller & Partner.
  • Építési mód: külső falak: 26 cm-es vázszerkezet, 14 cm ásvány gyapot hőszigetelés, belső falak: 11,5 ill. 17 cm-es könnyűszerkezetes favázas falak, faablakok, (K-érték 1,1 W/m2K), tiszta falépcső, fa és kerámia padlóburkolat.
  • Tető: 30°-os félnyeregtető, 14cm-es keményhab hőszigetelés, betoncseréppel fedve.
  • Épületgépészet: gázkazán fűtés, fűtőtestek, központi melegvízellátás.
  • Lakófelület: földszint 106 m2, tető 24,5 m2
  • Költségek: tiszta építési költség: 320000 EUR, mellékköltségek tervezési díjjal 50000 EUR, külső beruházások 12000 EUR.