Faházak

Szabad terek a házban, példa faházra

Már a régi rómaiak is­merték az átriumos építkezést. Példánkban még­sem az antik kultúra iránti tiszteletből, sokkal inkább a szomszédos házakhoz való il­leszkedés miatt készült ez a megoldás. A délnyugati tájo­lású ház a falu közepén, egy beépített utcában áll, ahol a szomszédos épület elhelyezke­dése már meghatározta, hogy közel kell épülnie az utcához. A napos oldalra tervezett sza­bad felületek közvetlen kiala­kítása megoldhatatlan volt.

Átriumos faház

Átriumos, faszerkezetes ház mellett határoztak, amely dél­nyugatról északkelet felé egy emelettel emelkedik. Így a nap be tud ragyogni az utca felől az egyszintes házrész fe­lett a belső kertbe. így min­den fontosabb helyiséget az átrium felé tájoltak, ami az egész ház karakterét meg­szabja. Az, hogy az építtető és építész nagyon kedveli a fát, a belsőterek kialakításá­ban is megfigyelhető.

Átriumos faház, alaprajz

A lát­ható födém és tetőszerkezet, valamint – a csempézett fürdőszoba kivételével -a padlók is mind ebből az anyagból készültek. A külső falak vázkitöltéséhez gázbe­tont alkalmaztak. Ásványi alapú nemes vakolat, és vörös tetőcserepek egészítik ki ennek a rendkívüli háznak a látványát.

Átriumos faházÁtriumos faház

Tények és adatok

  • Építészek: Palazzo Presto.
  • Építési mód: vázas szárfás szerkezet; a vázközök 7,5 cm gázbetonnal kitöltve; hőszigetelésként 2,5 cm-es könnyű építésű fagyapot lemezek; belső falak 12,5 cm gázbeton, kétoldalon vakolva.
  • Tető: 18°-os félnyeregtető, szelemenes szerkezet­tel, tetőcseréppel fedve.
  • Épületgépészet: központi gázfűtés.
  • Lakófelület: fdsz. 114,5 m2, tető 85,5 m2.
  • Költségek: építési költség 160000 EUR, mel­lékköltségek tervezési díjjal 30000 EUR, saját munka 6000 EUR.