Felületképzések

A fafelület díszítő jellegű felületképzése

Meghatározás

Belső terek famennyezetein, faburkolatain és nyílászáró szerkezeteken al­kalmazott száradó olaj, természetes vagy mesterséges gyanta kötőanyagú bevonatrendszer, melynek célja a felület védelme mellett fokozott esztéti­kai követelmények kielégítése, faerezés, intarzia vagy márványfelület után­zása.

Fafelület díszítése

Felhasználásra kerülő anyagok

 • Régi festékrétegek eltávolításánál oltott mész és ammóniákszóda elegye, LAKKLE vagy KROMOFÁG, natúr fafelületek lakkrétegeinek eltávolításánál TRISÓ.
 • Felület előkezeléshez zsíroshígító, XYLAMON impregnáló alapozó.
 • Kellő simaságú felület kialakítása olajtapasz, simítótapasz, natúr fafelüle­tek esetében folyékony fa, illetve saját anyagú fűrészpor és gyorsan száradó lakk elegye.
 • A végleges bevonatrendszer kialakításához száradó olaj, természetes vagy mesterséges gyanta kötőanyagú, többnyire színes olajfestékanyag, matt kivitelű mázolás esetén méhviasz, faerezés és márvány utánzása ese­tén a mázolási rétegekre felhordott lazúrok, XYLADEKOR.
 • Az alkalmazott színtelen lakkok: csónaklakk, külső vagy belső kopállakk, szintetikus színtelen lakk, RESISZTÁN, DUROL színtelen lakk.
 • Segédanyagként alkalmazásra kerülnek különböző lazúros tulajdonságú pigmentek, szárítók, hígítók (lakkbenzin, szintetikus hígító stb.), litopon, méhviasz. Az anyagokat többnyire egyedi keveréssel, a megmunkálandó fe­lületek, az időjárási viszonyok, várható igénybevétel, valamint a díszítés jel­legének megfelelően készítik elő.

Kivitelezés

A munkákhoz minimálisan + 18°C hőmérsékletű páramentes, pormentes munkaterületen szükséges. Az 5 métert meghaladó magasság esetén az elő­írásoknak megfelelően kialakított állványzat biztosítandó, erezés, valamint intarzia utánzatú mintázás készítése esetén kisebb belmagasság esetén is felmerülhet állványozási igény, elsősorban a mennyezeten végzett munka során. Munkahelyi világítás kisfeszültségű hálózatról biztosítandó.

Tárolás

Az anyagok tárolására az előírásoknak megfelelő raktárak biztosítandók, a különböző tűzveszélyességi fokozatba tartozó anyagokat elkülönítetten, csak a meghatározott mennyiségben és módon lehet tárolni. Csak teljesen kiszáradt, mozgás- és repedésmentes, lehetőség szerint saját faanyaggal kiegészített felületre készíthető a díszítő jellegű felületképzés.

Alkalmazott szerszámok

Festékkaparó, rasketta, cittlinglemezek, gyökér­ecset vagy pácecset, mázolóecset, lioner ecsetek, különböző művészecse­tek, lakkecset, mázoló oszlató, mázoló edény, acélfésű, gumifésű, filc.

A felületkezelés igényes kialakítása, tartóssága érdekében, minden eset­ben eltávolítandó a régi leromlott állagú mázolás. Az eltávolítás módja a gazdaságosság, valamint a bevonat anyagának és állapotának függvényében csiszolás, raskettázás, részleges vagy teljes mara­tás, égetés.

A maratást követően a fafelületet zsíroshígítóval beeresztik. A fafelület kellő simaságát, olajtapaszolást követően kétszeres simítótapaszolással biz­tosítják, megfelelő számú csiszolás közbeiktatásával. A végleges felületke­zelést matt mázolás alkalmazása esetén, kétrétegű olajfestékréteg felhordá­sát követően viasszal mattított fedőréteggel alakítják ki.

Fautánzatú erezés és márványozás alkalmazása esetén a megfelelő színű kétrétegű olajfestékréteg felhordását követően a felületet különböző lazúros tulajdonságú pigmentekből kialakított, viszonylag gyorsan száradóvá tett anyaggal festik. Az érmeneteket berajzolják, majd egy második lazúrréteget hordanak fel. A márványutánzat készítése során különböző színű lazúrrétegek száma elérheti a 6-8-at is. A felület védelmét és kellő esztétikai meg­jelenését a lazúrrétegekre felhordott kétrétegű színtelen lakkozással érik el, a második réteget szükség szerint méhviasszal mattítják.

Natúr fafelületen a fafelület hiányosságainak kijavítását a fa anyagával megegyező vagy hasonló tömítőanyaggal még a beeresztést megelőzően el kell végezni. A hagyományos lazúranyagos intarziautánzatú mintákat a be­eresztést követően hordják fel sablonnal vagy szabadkézzel. A befejező művelet kétrétegű, szükség esetén viasszal mattított lakkozás. Lehetőség van XYLADEKOR anyagú mintázásra is, ebben az esetben a kétrétegű XYLAMON alapozást követi a mintázás, majd ezt kétrétegű XYLADEKOR színtelen anyaggal vonják be.

Munkavédelem

A mázolásnál jól ismert tűz-, robbanásveszélyektől, a bőr, a szem, a légző­szervek károsításától és a mérgezéstől kell óvakodni.

Minőségi követelmények

Az erezés és márványozás kellő esztétikai értékét, valamint a viaszos lakko­zás fényfoltmentes felhordását kell biztosítani.

Kivitelezési hibák, javítás

Márványozás és fautánzatú erezés esetében a technológiai hibák javítása csak a teljes bevonatrendszer újbóli elkészítése útján lehetséges, natúr fafe­lületeken esetleg elegendő a felső lakkréteg ismételt felfestése.

A hibák okai lehetnek:

 • a nedves fa száradása következtében létrejött repedések,
 • technológiai szünetek – általában 24 óra – be nem tartása,
 • hibás anyagkeverés,
 • hiányos olaj és simítótapaszolás,
 • folyásos, kihagyásos anyagfelhordás,
 • szennyeződés a porszáraz állapot elérése előtt,
 • mechanikus sérülések.

Műszaki-gazdasági adatok

Az alkalmazott technológiák nagy élőmunka igényűek. Az időszükségletet legnagyobb mértékben a díszítés jellege befolyásolja, ennek következtében a négyzetméterenkénti időszükséglet elérheti a 30 órát is. A bevonatrendszer élettartamát az alkalmazott anyagok mellett nagy­mértékben befolyásolják az üzemeltetés körülményei, mint a fűtés módja és a mechanikai igénybevétel.

Optimális esetben 25-30 évig is megfelelő esztétikus felületet ad. Célsze­rű azonban a szükséges karbantartási munkákat 5-10 évenként elvégeztet­ni. Kellő időben végzett karbantartással (tisztítás, egy vagy kétrétegű védő­lakkréteg alkalmazása) megelőzhető a teljes bevonatrendszer idő előtti pusz­tulása.