Hasznos - Ártalmas

Fakonzerváló szerek – ellenállóbb fa

A fából készült burkolatok, játszótéri játé­kok, szabadtéri bútorok megfelelő felü­letkezelés nélkül nem képesek ellenállni az elemeknek, s néhány év alatt elkorhadnak.

Tipp: A fakonzerváló szerrel ke­zelt nyugágyakat legalább két réteg poliuretán, epo­xigyanta vagy sellak alapú kültéri lakkal vonjuk be, hogy bőrünk ne kerülhes­sen érintkezésbe a vegysze­rekkel. A lakkozást két­évente, szükségszerint ismételjük meg. Fakonzerváló szerek alkalmazásával egyes fa­anyagok élettartama jelentősen meghosszab­bítható, ám e vegyületek mérgezők lehetnek.

Ellenállóbb fa

A fának négy természetes ellensége van: a nap ibolyántúli (UV-) sugárzása, amely kiszívja a színét; az eső, amelynek hatására megvetemedik és széthasadozik; a gombák, amelyek elszínezik vagy elkorhasztják; és a rovarok, amelyek szétrágják. Mindezen hatá­sok ellen megoldást nyújt a nyomás alatt ke­zelt, más néven telített fa. A faanyagba nagy nyomáson préselik bele a konzerválóanyagokat, amelyek hozzákötődnek a fa rostjaihoz, és így megvédik a gombáktól és a rovaroktól.

Ipari alkalmazáshoz leggyakrabban kreozotot és pentaklór-fenolt használnak. A fa­anyagok egy részét krómozott réz-arzenáttal kezelik. Noha magát ezt az anyagot bizton­ságosnak tartják, összetevői közül kettő (a króm és az arzén) rákkeltő hatású. A vegyü­lettel való gyakori érintkezés – főleg nagyüze­mi körülmények között – máj- vagy veseelég­telenséget, rákot, az utódoknál pedig fejlődési rendellenességeket okozhat, ezért használata­kor védőfelszerelést és légzőkészüléket kell használni. Azok számára, akik krómozott réz-arzenáttal kezelt fát fűrészelnek, csiszol­nak vagy fúrnak, ajánlatos porvédő maszk viselése.

Óvintézkedések

A fa felületére kiülő vegyszerfelesleg a bőrön át felszívódhat; ezt megelőzendő használat előtt mossuk le a kezelt fát nagynyomású víz­sugárral, és munka közben viseljünk kesz­tyűt. A vegyszerek a talajba is bekerülhetnek. Amerikai kutatók a krómozott réz-arzenáttal kezelt faanyagokból épült játszóterek talajá­ban a környező talajhoz képest jóval maga­sabb arzénmennyiséget mértek – bár még a megengedett határérték alatt.

A fa házilagos vegyszeres konzerválása (lefestése) szintén növeli a faanyagok élettarta­mát, akár nyomás alatt kezelt, akár kezeletlen fáról van szó. A legjobb készítmények gom­baölő, víztaszító és UV-blokkoló hatóanya­gokat tartalmaznak. A kezelést néhány évente ismételjük meg. Kaphatók olyan, tartósabb kültéri falazúrok is, amelyek szintén tartal­maznak víztaszító és gombaölő vegyszereket.

Egy csepp megelőzés

Hogyan dolgozzunk kezelt fával?

  • Viseljünk védőruhát, de legalábbis hosszúnadrágot és hosszú ujjú inget; fűrészeléshez, csiszoláshoz és fúráshoz pedig vedőmaszkot es védőszemüveget.
  • A nyomás alatt kezelt fát fessük át lakkal: így elkerüljük a vegyszer­rel való érintkezés káros hatásait.
  • Ne készítsünk ilyen fából konyha­pultot, madár- vagy állatetetőt.
  • Ne égessük el ezt a fát, mert a füstje és a hamuja is veszélyes.