Hasznos - Ártalmas

Fatüzelésű vaskályhák veszélyei és használata

Napjainkban újra divatba jöttek a fatüzelésű vaskályhák. Ezek a típusok már nemcsak környezetbarát és jó hatásfokú fűtőberendezések, hanem biztonságosak is- feltéve hogy megfelelően használják őket.

Az új nemzedék

Az új modellek többféle kivitelben kaphatók, s a lakás szinte bármelyik helyiségében elhe­lyezhetők – akár a kandallóba is beépíthetjük őket. A legfontosabb különbség a korábbiak­kal szemben az, hogy az újabb modellek csak egészen minimális mennyiségű légszennyező anyagot bocsátanak ki.

A szilárd fűtőanyagú kályhák, kandalló-betétek és lassú tüzelésű kandallók alacsony károsanyag-kibocsátását két műszaki újítás- a közvetlen és a katalizátoros utánégetés tette lehetővé. Ezeknek a kályháknak nem­csak a légszennyezése kisebb, de csökkentik a fa tökéletlen égése során képződő és a füst­vezetékben felhalmozódva kéménytüzet okozó kreozot mennyiségét is.

A leginkább környezetbarát kályhák szárí­tott és tömörített fahulladékkal fűthetők. Ezek már tiszta és hatékony fűtőberendezé­sek, s igen népszerűek olyan vidékeken, ahol ez a fajta tüzelőanyag olcsóbb, mint a fa.

Megfelelő elhelyezés

Csak olyan kályhát vegyünk, amely az építési és tűzrendészeti szabályzatoknak megfelelő módon a gyártó útmutatója szerint helyezhe­tő el. A kályhát az előírásoknak megfelelő, béléscsővel ellátott, falazott kéménybe kössük be.

Ha a kályhát éghető anyagból készült padlóra helyezzük, az alatta lévő területet leg­alább 9,5 mm vastag tűzálló anyaggal vagy 6,5 mm vastag fémlemezzel burkoljuk úgy, hogy az a kályha előtt legalább 46 cm-rel, a két oldalán és mögötte pedig legalább 20 cm-rel szélesebb legyen a készüléknél. Ugyancsak gondoskodjunk arról, hogy a kályha a faltól megfelelő távolságra legyen elhelyezve. Semmiképpen se alkalmazzunk azbeszt hőszigetelést.

Levegő utánpótlás

A fatüzelésű kályháknak folyamatos oxigén-utánpótlásra van szükségük ah­hoz, hogy a füst a kéményben felfelé tud­jon távozni. Az új vagy igen jó légszigeteléssel ellátott házakban használatbavétel előtt vizs­gáltassuk be a kályhát, hogy elegendő friss levegőt kap-e a biztonságos működéshez. Az ilyen otthonokban az is jó megoldás, ha olyan kályhát vásárolunk, amely külön vezetéken szívja be a friss levegőt és engedi ki a füstöt.

Egy csepp megelőzés

Kályhánk és otthonunk biztonságáért

  • A legbiztonságosabb tűzifa a legalább egy évvel korábban kivágott, és fedett helyen szárított tömör keményfa.
  • A futási Idényben, ha lehet, tartsunk száraz, fedett helyen egy hétre elegendő tűzifakészletet.
  • A hamu eltávolításához használjunk jól záródó tetejű fémvödröt vagy kannát.
  • A fatüzelésű kályhát használók minden futási idény kezdete előtt kéménysep­rővel ellenőriztessék a kályhák csatla­kozásait ás füstcsöveit, ás végeztessék el a megfelelő tisztítást.
  • Az éghető anyagokat legalább 120 cm-re tároljuk a kályhától, a szigeteletlen füstcső pedig legalább 45 cm-re legyen a faltól ás a mennyezettől!
  • Szereljünk fel füst- és szén-monoxid-érzékelőket. Az utób­biak felhívják figyelmünket a tökéletlen vágás során keletkező színtelen, szagtalan ás akár halálos mérgezést is okozó szén-monoxid gázra.