Házak és lakások felújítása

Épületelemeken előforduló jellegzetes hibák

Hibák a házon

Külső falak

 • Repedések és tömítetlen hézagok, amelyeken a víz át tud hatolni.
 • Repedések a teherhordó szerkezetekben.
 • Rozsdásodó acéltartók, repedések és beton leválá­sok főleg loggiákon és erkélyeken.
 • Betonleválások látható betonfelületeken, rozsdáso­dó acélbetétek.
 • A hiányzó külső szigetelés miatt nedvesedő pince­falak.
 • A falak hiányzó vízszintes szigetelése miatt kúszó nedvesség.
 • A külső falak hőszigetelése részben nem felel meg a mai követelményeknek.
 • A külső falba bekötött épületelemeknél és a padlás­födémeknél jelentkező belső páralecsapódási problémák.
 • A túl vékony ablakmellvédek által okozott hőhidak.

Belső falak

 • Építőlemezekből készült, túl vékony belső falak, ill. vékony, fa vagy acél teherhordó rácsszerkezettel ké­szült, tégla kitöltő falazatok.
 • A lakások vékony válaszfalai miatt rossz hang- és hőszigetelés.
 • A lépcsőház vékony falai miatt hiányos tűzvédelem.
 • Rossz állapotú vakolat a falakon, nagyobb vakolat­felületek leválásával.

A külső falak felülete

 • Repedt vagy feltáskásodott vakolat, nedvesség okozta leválások a lábazaton.
 • Sérült, repedt vagy leváló gipszelemek.
 • Épülettagozatok bádogozási hibái.
 • Téglaburkolatok kimosott, kipergő fugái.
 • Függesztett kőlap burkolatok hibái a nem megfelelő tartószerkezet rögzítése és hőszigetelése miatt.
 • Leváló, repedezett hőszigetelő vakolatrendszerek.

Ablakok és külső ajtók

 • Rosszul tömítő, vetemedett fa ablakkeretek és fal­csatlakozások.
 • Korhadt farészek az ablakszárnyakon és a tokokon.
 • Sérült vasalatok és zárelemek.
 • Sérült redőnyök és zsaluk, ablakpárkány-borítások.
 • Kellő hő- és hangszigetelést nem adó egyszeres üvegezés.
 • Rosszul tömítő, vetemedett, elhúzódott külső ajtók hibás vasalatokkal és/vagy zárral.
 • Szigeteletlen fém ablakkeretek belső páralecsapó­dási problémákkal.
 • Nem megfelelően kialakított, rosszul szigetelő üvege­zések.
 • Rideggé vált, a tapadó élek mentén leváló tartósan ru­galmas hézagtömítések, melyek így lehetővé teszik a nedvesség behatolását.

Tető

 • Alulméretezett tetőszélek, meglazult fakötésekkel.
 • Házi cincér okozta kártevés a szabadon álló farészeken.
 • Korhadt párkányzatok kiugró tetőtúlnyúlások alatt.
 • Sérült tetőhéjazat, a héjazat alatt nincs alátéthéjazat.
 • A födémeknek a padlástér felé, a tetőfelületeknek a külső levegő felé való hőszigetelése hiányzik vagy nem elégséges.
 • Düledező kéményfejek a tető felett, elkormosodott ké­ményjáratok.
 • Sérült tetőfelépítmények, például tető-felépítményes ablakok, szigetelés nélküli díszoromzatok.
 • Használhatatlan vakolat a ferde tetőfelületek alatt.
 • Sérült ereszcsatornák, lefolyócsövek, tetőcsatlako­zások.

Emeletközi födémek

 • Alulméretezett, meghajlott fagerendás födémek.
 • Korhadt gerendavégek a falazatban való felfekvésnél.
 • Alulméretezett acéltartók/betonfödémek vagy vasbe­tonfödémek.
 • Betonfödémek réteges leválása, főleg a pincében.
 • A nádazott mennyezetvakolás hibái, nagyobb leválá­sokkal.
 • A mennyezet faanyagának gombásodása nedvesség behatolásának hatására.
 • A poroszsüvegboltozat acéltartóinak átrozsdásodása a pincében.
 • Hőhidak hatására keletkező kondenzvíz a kinyúló be­tonlapokon (erkélyek).
 • Felfagyott csempe- és padlólap-burkolások erkélyeken és loggiákon.

Padlók, belső ajtók

 • Kitaposott hajópadlók nagy hézagokkal.
 • Sérült fa szegélylécek.
 • Tömör mennyezeteken alkalmazott esztrichek repedé­sei vagy lyukai.
 • Csempe-, padlólap- és linóleum-burkolatok, ill. sző­nyegpadlók hibái.
 • A kötött esztrich lépészaj elleni védelmének elégtelen­sége.
 • A pincepadló téglaburkolatának átnedvesedése, hibái.
 • Elvetemedett, rosszul tömítő betétes ajtók, hibás vasalattal/zárral.

Emeleti lépcsők

 • Kitaposott, kopott élű fa lépcsőfokok.
 • A behatoló nedvesség miatt korhadásnak indult lépcsőrészek.
 • Hibás vagy hiányzó részek a fa lépcsőkorlátoknál.
 • Állati vagy növényi kártevők a farészekben.
 • A falépcsők alsó oldala nincs bevakolva, ezért tűz­védelmük hiányos.
 • Az üvegezett szélfogók nem biztosítanak kellő zaj-és tűzvédelmet.
 • A tömör lépcsőfokokon alkalmazott padlólap- és műkőborítás sérülései.
 • A vízszintes acél lépcsőkorlátok rúdtávolságai túl nagyok.

Egészségügyi létesítmények

 • Használhatatlan vagy sérült vízvezetékek és lefolyó­vezetékek.
 • Eldugult lefolyó-alapvezetékek a pince alján.
 • Alulméretezett víz- és csatornabekötés.
 • Használhatatlan vagy felújításra szoruló berendezési tárgyak a fürdőszobában, WC-ben és konyhában.
 • A fürdőszobában nincs melegvízellátás.

Fűtés

 • Sok kéményjáratot igénylő, szénnel, olajjal és gázzal üzemeltetett egyedi kályhafűtés.
 • Alulméretezett gázbekötés.
 • Túlméretezett, falazott kémények az elkormolódás veszélyével.
 • Központi fűtések felújításra szoruló kazánjai és fűtő­felületei.
 • A gravitációs fűtéshez túlméretezett fűtési csőveze­tékek.
 • A fűtőberendezéseken hiányoznak a korszerű szabá­lyozó-berendezések.

Villamos hálózat

 • Használhatatlan vagy felújításra szoruló villamos ve­zetékek, dobozok, kapcsolók és fogyasztási helyek.
 • Használhatatlan vagy felújításra szoruló biztosíté­kok, főelosztók és alelosztók.
 • Alulméretezett villamos hálózat.