Házak és lakások felújítása

Napfény a lakásban

A lakás tartózkodásra szolgáló helyiségeinek kellő benapozása és természetes megvilágítása a jó közérzet szempontjából alapvető jelentőségű. Az épületek közti, törvénnyel előírt minimális távolságok, a minimális ablakméretek, az alagsori tartóz­kodási helyek ablakainak kialakítására vonatkozó előírások mind azt a célt szolgálják, hogy a la­kásban egészséges és emberhez méltó viszonyokat biztosítsanak.

A napfény minden földi élet előfeltétele

A nap­pal és éjszaka váltakozásának, valamint az év­szakok ismétlődésének ritmusával szabályozza az emberi szervezet biológiai folyamatait. A látha­tó fény a Nap sugárspektrumának csak kis részét alkotja. A hosszúhullámú infravörös sugárzást hőnek érzékeljük, a rövidhullámú ultraibolya sugárzás fertőtlenítő hatású és pl. a test D-vitaminjának képzéséhez szükséges. Ugyanakkor a túlzott napsugárzás kellemetlen, sőt ártalmas is lehet. Egy házat úgy célszerű megtervezni, hogy a helyiségek télen sok napot kapjanak, nyáron vi­szont a ház a túlzott napsugárzás ellen védelmet nyújtson.

Fényviszonyok

Ahhoz, hogy a házban kedvező fényviszonyokat teremtsünk, ismernünk kell a Nap járásának naponkénti és évszakonkénti változását. A legked­vezőtlenebb esetben, az év legrövidebb napján, a december 21-re eső téli napforduló idején a Nap reggel 8.30 óra körül nagyjából délkeleten kel fel (kb. 47° északi szélesség alatt), délben pontosan déli irányban kb. 19°30′ magassági szöget ér el, és 16.15 óra körül hozzávetőleg délnyugaton nyugszik le. A környezetben található minden olyan akadály, mely a Nap pályája által feszített síkot (3.1. ábra) átdöfi, akadályozza a benapozást és a megvilágítást, pl. fák, szomszédos épületek, hegyek.

Az év leghosszabb napján, június 21-én, a nyári napforduló idején, a Nap 4.47 órakor nagyjából északkeleten kel fel, délben 66o30′ magassági szögig emelkedik, és este 20.45 óra körül hozzá­vetőleg északnyugaton nyugszik le.

Mindezekből a következő tervezési szabályokat lehet levonni:

  • A helyiségek elosztásánál vegyük figyelembe az égtájakat, pl. a konyhát és hálószobát délke­leti, a lakószobákat délnyugati, az alárendelt helyiségeket északi irányban helyezzük el.
  • Dél felé nagy ablakokat, észak felé kis ablako­kat alkalmazzunk.
  • Gondoskodjunk a déli és nyugati üvegfelületek árnyékolásáról, pl. épületrészekkel (erkélyek, előreugró tető, az emelet előreugratása), növényzettel (nagy lombos fák), mozgatható berendezésekkel (sötétítők, előtetők stb.) ( 3.2. szakasz).

Az OÉSZ a tartózkodási helyiségek számára a helyiség alapterületének legalább 1/6-, 1/8-át kitevő ablakfelületet ír elő. A sűrűn beépített terüle­teken lévő, kis ablakos régi épülteknél a benapo­zás i és megvilágítási viszonyok sajnos sokszor nem nevezhetők optimálisnak.

A szokásosan használt ablaküveg az ultraibolya sugarakat nem ereszti át. Különleges célokra (napfürdőzés, terápia) azonban alkalmazható az ultraibolya sugárzást áteresztő kvarcüveg. Magas ára miatt lakásoknál nem használják.

 A Nap napi pályája és annak válto­zása

3.1. ábra. A Nap napi pályája és annak válto­zása az év folyamán (47° északi szélesség): Június 21., nyári napforduló α3 kb. 66°30′ Március 21.  és szeptember 21.,  napéjegyenlőség, α2 kb. 43° December 21., téli napforduló, α1 kb. 19°30′ Látóhatár.

Tető és fényviszonyok

3.2. ábra. Előreugró tetővel és erkélyekkel el lehet érni, hogy az ablakok nyáron árnyék­ban legyenek, a téli napfény viszont mélyen besüssön a szobákba.