Fürdőszoba átalakítása

Csaphornyos kádburkolat készítése (kádat eltakaró burkolás)

Csaphornyos kádburkolat, I. Lépés

A vázszerkezet elkészítése

A kádat eltakaró burkolat felszereléséhez szükség van egy vázszerkezetre, erre kerülnek a burkolat elemei. Ehhez használjunk 5 x 2,5 cm-es keresztmetszetű léceket, mert ezeket könnyű megmunkálni, ugyanakkor kellően stabilak is. A legcélszerűbb vízszintes és függőleges elemekből álló vázszerkezetet kiala­kítani, átlós merevítőkkel.

Lépések:

 1. Vágjunk le MDF lemezt a leendő burkolólapok méretére, vagyis férjen be az a kád pereme alá. Helyezzünk egy 5 x 2,5 cm-es kereszt­metszetű lécet a padlóra, a kád pe­remével párhuzamosan. Az MDF lemezt fogjuk oda és szintezővel ellenőrizzük, hogy a léc pontosan a helyére kerül-e. Ceruzával jelöljük be a helyét a padlón.1. lépés
 2. Vágjuk a lécet a káddal egyező hosszúságúra, majd csavarozzuk a padlóhoz. A csavarok ne legyenek annyira hosszúak, hogy megsérthes­sék a padló alatt futó vezetékeket.2. lépés
 3. Mérjük le a kád peremének alsó síkja és a padló közötti távolsá­got, majd vágjunk le a lemért hosszú­ságban négy-öt lécet; ezek lesznek a váz függőleges elemei. Egyes kádak­nál a perem alatt léc található, ahol azonban ez nincs meg, érdemes kü­lön beszerelni, hogy megtámassza a függőleges léceket.3. lépés
 4. Szereljük be egymástól azonos távolságra elosztva a függőleges léceket, és erősítsük ezeket a padlón fekvő és a kád pereme alatti vízszin­tes léchez. A fúrót tartsuk a függőle­ges lécre 45°-os szögben, és úgy fúr­juk ki a vízszintes lécet. 4. lépésA kád pereme alatti rögzítésnél ügyeljünk arra, hogy nehogy átlyukasszuk magát a kádat.
 5. Gérvágó fűrésszel vágjunk le fer­dén további négy-öt lécet, ezek lesznek a keresztmerevítők. Ezeket nagyon pontosan mérjük ki, mert csak a pontos illeszkedés esetén me­revítik kellően a vázat, hogy ahhoz pontosan illeszkedhessenek a burko­lat elemei.5. lépés
 6. A vázszerkezet függőleges ele­mei közé rögzítsük a ferde mere­vítőket.6. lépés

Csaphornyos kádburkolat, II. Lépés

Miután elkészült a burkolat váza, következhet a burkolat elemeinek méretre szabása. Ha nagyobb elemekkel dolgozunk, gyorsabban haladunk, viszont itt fokozottan ügyelni kell a pontos mérésekre, mert egy kis pontatlanság később nagy eltéréseket okozhat.

A panelek beillesztése

Ha túlságosan nagy méretű elemeket vágunk le, nem férnek majd be a kád pereme alá, ezért levágás előtt mindig nagyon pontosan végezzük el a mé­réseket.

Lépések:

 1. Dekopír- vagy lombfűrésszel vág­juk méretre a burkolat elemeit. Miután a helyükre illesztettük azokat, fúrjunk hat vezetőlyukat a paneleken keresztül a váz vízszintes lécébe: egyet-egyet a sarkokba, egyet felül középre (l. Kép) és egyet alul kö­zépre.1. lépés
 2. Minden egyes vezetőlyukba csa­varozzunk egy-egy tükörrögzítő csavart. Profi lesz a munkánk, ha süllyesztett csavar elhelyezésére használt fúrófejjel a csavarnak kifúrt lyuk elejét kissé kiszélesítjük, így a csavar feje nem fog kiemelkedni a felületből.2. lépés
 3. A csavarok fejére húzzunk sap­kát; ezeket festés előtt mindig távolítsuk el, és csak a festék száradása után helyezzük vissza.3. lépés
 4. A kád környékén a falat hasonló módon burkoljuk; a kiegyensúlyo­zott összkép érdekében az elemek azonos magasságúak legyenek. A burkolat alsó és felső éle mentén elhelyezett csavarok 20 cm-re legye­nek egymástól.4. lépés
 5. A csavarok helyét süllyesztett fejű csavarhoz használt fúrófejjel süllyesszük ki. Példánkban olyan csava­rokat használtunk, amelyek egyaránt alkalmasak betonhoz és fához. Ha közönséges csavarokat használunk, tipliket kell elhelyeznünk a falban.5. lépés
 6. Végül rögzítsünk négyszögletes keresztmetszetű szegélylécet a burkolat felső peremére, hogy egyen­letes legyen a lezárás. Fessük le, majd tömítsük szilikonnal a kád pe­remét.6. lépés

Esztétikus kádburkolat

Esztétikus kádburkolat

A festett csaphornyos burkolat remekül mutat a kád körül, és kellően tartós is.