Tetőtér beépítés

Hogyan rendezzük el a helyiségeket, és rajzoljuk le elképzelésünket?

Ha egy helyiséget be akarunk rendezni vagy fel akarunk osztani, akkor sok mindenre kell gondolnunk a tervezésnél. Először is pontosan milyen célra kívánjuk a helyiséget használni? A legjobb, ha készítünk erről egy listát. Ezután jö­het a milliméterpapír, a vonalzó, és kezdődhet a tervezés.

Rajzoljunk mindig méretarányosan!

1 : 100-es méretarányban 1 cm 1 m-nek felel meg, 1 : 50-es méretarányban pedig 0,5 cm felel meg 1 m-nek. A berendezési tárgyakat raj­zoljuk inkább kicsit nagyobbra, mint kisebb­re, hogy aztán az apróbb kiegészítőelemek (szegélylécek, kapcsolók, dugaljak) mellett is elférjenek. Ha a papíron pontosan és szépen akarunk dolgozni, vegyünk egy mérethelyes berendezési rajzsablont.

A berendezési alapraj­zot célszerű 1 : 50-es méretarányban megraj­zolni. Ezen jelöljük az ajtók és ablakok, radiá­torok, kapcsolók és dugaljak pontos helyét is. Vegyük figyelembe a bútorok helyének meg­tervezésekor, hogy a tető hajlása miatt nem mindenhol teljes a belmagasság (a hasznos alapterülethez min. 1, 90 m-es belmagasság tartozik). Ezeket a területeket is kihasználhat­juk megfelelő bútorozással (polcok, zárt tároló­helyek, ülőbútorok stb.).

Anyaglista

Ha készen vagyunk a tervezéssel, elkészíthet­jük az anyaglistát a munkálatok sorrendjének megfelelően. Ezt elsősorban a technológiai sorrend határozza meg. Előbb jönnek a na­gyobb beavatkozások: vésés, kijelölés, falazás/ váz építése, villanyszerelés, vakolás; aztán a finomabb munkálatok: burkolás, festés, tapétá­zás, lámpák felszerelése, bútorozás. A legfon­tosabb műveleteknél készítsük el munkák foly­tatásához szükséges anyagok részletes, mennyiségekkel ellátott listáját.

Az anyagok meg­rendelésénél vegyük figyelembe a rendelés átfutási idejét is, vannak különleges burkoló­anyagok, szerelvények, amelyeknek szállítási ideje meglehetősen hosszú. Falazóanyagok, burkolóanyagok rendelésénél számoljunk a vá­gási veszteséggel, ami függ pl. a burkolat fek­tetési módjától is. Ennek mértékéről a szaküz­letben pontos tájékoztatást tudnak adni.

Szakember

Ha valamiben nem vagyunk biztosak, kérdez­zük meg inkább a szakembereket. A jó tájéko­zottság elengedhetetlen, hogy elkerüljük a számítási hibákat.

Kivágott ábrákkal tervezés

Jó tanács

A helyiségek kialakításánál nagy segítséget jelent (fenti kép), ha minden berendezési tárgyat mérethe­lyesen megrajzolunk és kivágunk. A kivágott ábrákat és falakat addig tologathatjuk a ren­delkezésre álló térben, ameddig megtaláljuk a legmegfelelőbb elrendezést.