Hőszigetelő anyagok

Expandált polisztirolhab és tulajdonságai

Gyártása

A polisztirol hőszigetelő anyag másik előállítási módját, az expandálást 1950-ben fedezték fel az IG Far-benindustrie AG cég kutatói, e gyártási eljárást napjainkban is használják.

A polimerizált sztirolhoz hajtógázként pentánt kevernek. Az expándalas során az így nyert polisztirol granulátumhoz vízgőzt adagolnak, amelynek következtében az alapanyag szemcséi megpuhulnak, és a hőmérséklet-növekedés hatására a pentán hajtógáz a polisztirolgyöngyöket 20-50-szeresére duzzasztja, miközben a polisztirolgyöngyökön belül apró, zárt cellák alakulnak ki.

Hogy az expandálással nyert polisztiroltömbökből kezelhető és eladható termék keletkezzen, tömbösítési eljárásra van szükség. A habosítás során keletkezett gyöngyök felülete lehűlés következtében megkeményedik, a hajtóanyag összehúzódik, a keletkezett cellákba levegő diffundál. Pihentetés során a gyöngyökből távozik a gőzölés során hozzáadagolt nedvesség. Ezt követően az előhabosított gyöngyöket zárt formában újabb gőzölésnek vetik alá, amelynek során a gyöngyök egymáshoz préselődve kötőanyag nélküli, homogén tömbbé álltak össze.

Az expandált polisztirol alapanyaga a vegyi alapanyaggyártók által előállított kemény fehér gyöngy, ami hőre lágyuló polimerizált sztirol, pentán, és égéskésleltető adalék keveréke.

A gyártás lépései:

  • előhabosítás,
  • pihentetés,
  • utóhabosítás (szükség szerint),
  • tömbhabosítás,
  • a blokkok pihentetése,
  • a termékek méretre vágása.

Az expandálás első lépéseként előhabosítás zajlik. Ilyenkor a polisztirol granulátumhoz (gyöngyök) vízgőzt adagolnak, amelynek következtében az alapanyag szemcséi megpuhulnak és a hőmérséklet-növekedés hatására a bennük lévő pentán gázzá alakulva felfújja őket. A mintegy 20-50-szeresére duzzadó gyöngyszemcsén belül apró, zárt cellák alakulnak ki. Az így képződő előhabosított gyöngy 3-6 mm átmérőjű. Ennek köszönhető a kiváló hőszigetelő képessége, amely felfedezés döntő lépést adott ahhoz, hogy megkíséreljék az építőiparban hőszigetelő anyagként hasznosítani.

Hogy az expandálással nyert polisztiroltömbökből kezelhető és eladható termék keletkezzen, szükség volt a tömbösítési eljárás kifejlesztésére is. Megfigyelték, hogy a habosítás során keletkezett gyöngyök felülete lehűlés következtében megkeményedik, a hajtóanyag pedig összehúzódik.

A nyomáskiegyenlítődés folytán a kemény héjú gyöngyökben keletkezett cellákba levegő diffundál, s így a térfogat kb. 97%-ban levegő. Megfelelő idejű pihentetés során a gyöngyök kihűlnek, leadják a gőzölés során felvett nedvességet. Ezt követően az előhabosított gyöngyöket zárt formában újabb gőzölésnek vetik alá (tömbösítés), amelynek során a gyöngyök a korlátozott térfogat-növekedés miatt – egymáshoz préselődve kötőanyag nélküli, homogén tömbbé álltak össze (összehegednek). A kész tömböket pihentetik – a tömbösítés során keletkező belső feszültségek levezetődése miatt -, majd elektromosan fűtött fémszállal méretre vágják őket.

A lépéshang-szigetelő lemezeket gyártásközi, ún. roppantással, préseléssel teszik alkalmassá, hogy úsztatott padlókban elnyeljék a lépéshangokat.

A formahabosított termékek gyártása során nem tömböket készítenek, a zárt sablon itt táblaméretű. Egy gyártási ütemben így egy-egy hőszigetelő tábla készül. A gyártási eljárás különleges tulajdonságú (pl. nedvességnek ellenálló) alapanyagok felhasználására is alkalmas, a termékek műszaki tulajdonságai pedig igen nagy pontosságúak. A minőség-ellenőrzés darabonként történhet. A technológia lehetővé teszi különleges, vágással nem létrehozható formájú termékek előállítását.

Az expandált polisztirolhab tulajdonságai

Az expandált polisztirolhab alapanyaga hőre lágyuló polimerizált sztirol, ami habosító anyagot és égéskésleltető adalékot tartalmaz. A túlnyomórészt levegőből álló (98%) anyag kiváló hőszigetelő képességet mutat, jól alakítható, egészségre, környezetre nem veszélyes.

Legfontosabb jellemzője a meglehetősen kicsi hő-vezetési tényezője, ami a zárt cellákban nyugvó levegőnek köszönhető. A bezárt levegő nem távozik a cellákból, s így az anyag hőszigetelő képessége az idő múlásával sem csökken.

A hőszigetelő EPS termékeket nyomószilárdsági kategória szerint csoportosítjuk, amely érték a termék jelölésében is megjelenik. A nyomószilárdsági kategória alatt a 10% összenyomódás mellett számított nyomófeszültség értendő. Ezeket a feszültségeket vesszük figyelembe rövid ideig ható terhek esetén. A 10%-os összenyomódáshoz tartozó szilárdsági értékek viszont nem méretezési értékek, mert a polisztirolhab egy bizonyos összenyomódás felett (2-3%) már nem elasztikusan viselkedik, a cellák maradandó alakváltozást szenvednek.

Expandált polisztirolhab

Expandált polisztirolgyöngyök

A tömbhabosított EPS lemezeket a nedvesség káros hatásától minden esetben védeni kell! Az építés közben jelentkező technológiai nedvesség hőszigetelésbe való bejutásának megakadályozása is indokolt.

Az expandált polisztirolhab termékek alak- és mérettartók. Normál laboratóriumi körülmények között méretváltozása nem nagyobb, mint ± 0,5%, ül. ± 0,2%. Az anyag méretállandósága 70 °C-on, normál klímához képest lényegesen nagyobb, de itt sem haladja meg a 3%-ot. A méretállandóság fokozott hőmérséklethatás és nyomó igénybevétel mellett is 5%-nál kisebb.

Akárcsak a műanyag termékek többsége, az előállítást követően kismértékben zsugorodik. Ez a zsugorodási érték hagyományos tömbösítési eljárás alkalmazása esetén az első 90 napban mérhető, azt követően elhanyagolhatóan kicsi. A napjainkban használt korszerű tömbösítő berendezésekkel a méretállandóság jelentősen rövidebb idő alatt elérhető.

Viszonylag nagy hőtágulási együtthatója miatt a nagy hőmérséklet-változás a nagyméretű hőszigetelő elemeknél esetében lényeges hosszváltozást okoz, így az elemek rögzítésénél figyelembe kell venni a fokozott nyíró igénybevételt.

Anyagtulajdonságai az idő múlásával nem változnak. Annak ellenére, hogy természetes, szerves vegyületeket tartalmaz, az expandált polisztirolhab nem korhad és nem rothad. Tartós ultraibolya sugárzás (pl. napfény) hatására az anyag felszíne megsárgul, rideg, porló lesz. A helyesen beépített anyag felülete mindig eltakart, így védelméről csak a hosszú idejű tárolás esetén kell gondoskodni.

Mivel hőre lágyuló műanyag, nagyobb hőmérsékleten (+80 °C felett) romlik a terhelhetősége, méretállandósága. Ezért nem javasolt a tartósan +70 °C feletti hőmérsékletnek kitett helyeken való alkalmazása. Kisebb hőmérsékleten tetszőlegesen felhasználható.

Tűzállósági szempontból az expandált polisztirolhabok az E kategóriába tartoznak. Az anyag tűzterhelésnek kitéve ég, de az égéshő elvételét követően önkioltóan viselkedik. Égés közben mérgező anyagok nem keletkeznek. Az anyagban lévő adalékoknak köszönhetően, ún. csepegve égés jelenség nincs, tehát megolvadva, csepegve a tüzet nem terjeszti tovább.

A szokásos építőanyagok – cement, mész, gipsz, anhidrit és az ezekből készült keverékek – nem károsítják. Ellenáll a sóoldatoknak, alkáliáknak, szappanoknak, erős ásványi savaknak (pl. sósav 35%-ig, salétromsav 50%-ig, kénsav 95%-ig), gyenge savaknak (pl. szénsav, tejsav), bitumennek, oldószermentes, bitumenes hidegragasztóknak, szilikonolajoknak, adhezív ragasztóknak, alkoholoknak.

A szerves oldószerek (aceton, benzol, nitrohígító, dízelolaj, benzin, xilol, terpentin) károsítják, ezért ilyen anyagokkal közvetlenül nem érintkezhet. Olyan helyiségekben, ahol oldószertartalmú anyagok gyártását, feldolgozását végzik, vagy olyan mértékben alkalmazzák, hogy a helyiség légterének oldószertartalma magas, ott beépítése nem javasolt. Ez a körülmény érvényes a ragasztók esetében is.

PVC-alapú vízszigetelő lemezek esetén, figyelembe kell venni a fizikai érintkezés közben jelentkező lágyítóvándorlást. Ha nem váltható ki a PVC, akkor elválasztó réteget (pl. polipropilénfilc) kell közbeiktatni a rétegrendbe.

Kémiailag semleges hatású, így a környezetbe jutva azt nem szennyezi, semmilyen élő környezetre, természetre káros hatást kifejtő anyagot nem tartalmaz. Baktériumoknak, gombáknak vagy fejlettebb élőlényeknek táplálékául nem szolgál. Éppígy nem tápláléka rovaroknak, rágcsálóknak, bár figyelemmel az anyag kifejezetten jó hőérzeti hatására – ha hozzáférnek -, hajlandóak beleköltözni, befészkelni abba. Ezért úgy kell beépíteni, hogy a hozzáférést meggátoljuk.

9.2. táblázat. Az expandált polisztirolhab (EPS) fontosabb anyagtulajdonságai

TulajdonságJelMértékegységÉrték
Testsűrűségρkg/m315-30
Nyomószilárdságσ nyomókPa30-300
Húzószilárdságσ húzókPa100-300
Hajlítószilárdságσ hajlítókPa50-150
FajhőϹJ/kg x K1500
Vízfelvétel (hosszú idejű)Wkg/m21-5
Hővezetési tényezőλW/m x K0,032-0,040
Páradiffúziós ellenállási számµ-20-100
Páradiffúziós tényező-mg/ Pa x h x m0,007-0,036
Gyulladási hőmérsékletT°C80-85
Tűzvédelmi osztály--E

Az expandált polisztirolhab alkalmazása

A) Hagyományos expandált polisztirol termékek

a) EPS 30 jelű termékek

Az EPS 30 anyagot (színjel: 1 db kék csík) olyan épületszerkezetekben lehet alkalmazni, ahol a termékkel szemben mechanikai igénybevétel nem lép fel, és burkolattal védve van, így pl. lefele hűlő födém alsó síkján, felfele hűlő födémen (belső térben, párnafák között), vagy könnyűszerkezetes külső falakban, födémekben és belső válaszfalakban. A termék felhasználható épületek közötti dilatáció kialakítására is.

b) EPS 70 jelű termékek

Az EPS 70 anyagot (színjel: 2 db kék csík) olyan épületszerkezetekben lehet alkalmazni, ahol a termékkel szemben jelentős mechanikai igénybevétel nem lép fel. Alkalmazható külső oldali hőszigetelésként elemes homlokzatburkolat mögött, átszellőztetett légréssel; kétrétegű falazatban, átszellőztetett légréssel vagy a nélkül; lefele hűlő födém alsó síkján, belső térben, burkolat nélkül, vagy bennmaradó zsaluzatként; szarufák között, belső burkolattal védetten; kéthéjú hidegtetőben, átszellőztetett légréssel, valamint teherhordó szerkezet alatt, belső burkolattal védetten (páratechnikai ellenőrzéssel).

c) EPS 100 jelű termékek

Az EPS 100 anyagot (színjel: 1 db sárga csík) olyan épületszerkezetekben lehet alkalmazni, ahol a termékkel szemben mechanikai igénybevétel lép fel. így ideális szigetelési megoldás talajjal érintkező épületszerkezetekben (vízszigeteléssel védetten); felfelé hűlő födémen, belső térben, esztrich, aljzatbeton alatt; talajon fekvő padlóban, lefele hűlő födémen, esztrich, aljzatbeton alatt; egyenes rétegrendű, egyhéjú, nem járható melegtetőben, extenzív zöldtetőben. Lapostetők lejtésképző és lejtéskorrekciós hőszigetelő elemei is készülnek az EPS 100 anyagból.

d) EPS 150 és EPS 200jelű termékek

Az EPS 150 és EPS 200 anyagot (színjel: 1 db, ill. 2 db fekete csík) olyan épületszerkezetekbe lehet hőszigeteléseként beépíteni, ahol a termékkel szemben nagyobb mechanikai igénybevétel lép fel. Kitűnően alkalmazható talajjal érintkező szerkezetekben (vízszigeteléssel védetten);

Talajon fekvő padlóban, lefele hűlő födémen, beton, vasbeton aljzat alatt; magastető külső oldali szigeteléseként, teherhordó szerkezet felett, a tetőfedéssel védetten; egyenes rétegrendű, egyhéjú, járható melegtetőben, extenzív és intenzív zöldtetőben; terasztetők, tetőparkolók, ipari padlók, járműterhelésnek kitett padlóknál. Lapostetők lejtéskorrekciós hőszigetelő elemei is készülnek EPS 150 anyagból.

e) EPS 80 jelű termékek

A termék (színjel: 1 db piros csík) homlokzati hőszigetelő bevonatrendszerekben alkalmazott, pihentetett polisztirol keményhab. Használható elemes homlokzatburkolat mögött, kérgesítve átszellőztetett légréssel, valamint lefele hűlő födém alsó síkján is. Készülnek belőle homlokzati díszítőprofilok, amelyeket a kivitelezés során kell végleges felületképzéssel ellátni.

Austrotherm AT-H80 EPS termék

Austrotherm AT-H80 EPS termék

Az expandált polisztirolhab lépéshang-szigetelő anyag, az épületek födémszerkezeteinek hatékony lépéshang gátlás javulását teszik lehetővé. Lépéshangszigeteléssel készülő épületszerkezetekkel gazdaságosan teljesíthetők a hangszigetelési előírások, és az épületek használóinak komfortérzete is magas színvonalon biztosítható.

f) Rendszerkiegészítő különleges termékek

Az expandált polisztirol padlapok olyan kétrétegű, társított hőszigetelő tábláit, amelyek alsó rétege EPS 100 lépésálló polisztirol lemez, felső rétege pedig 8 mm vastag faforgács lap. Régi és új épületeknél egyaránt alkalmazható padlók, födémek hőszigetelésére. Az elemek elhelyezésével száraz szerelhető technológiával szilárd járófelület alakítható ki. Az elemek csaphornyos élképzésűek, így egy rétegben is hőhídmentes szigetelést adnak. Táblamérete 500 x 1000 mm, vastagsága 100,140,160,180,200,250 és 300 mm lehet, amelyhez hozzájön a 8 mm vastag faforgács lap.

Az EPS 150 anyagminőségű termékek a tetőfedés önsúlyát és a meteorológiai terheket (szél- és hóteher) hosszú távon, megbízhatóan viselik úgy, hogy sem a szilárdsági jellemzőjük, sem -a másodlagos vízelvezető héjazatnak (alátétfóliának) köszönhetően – a hőszigetelő képességük nem változik az idők folyamán. Az anyag kellően szilárd ahhoz, hogy a megfelelő, 100/75 mm méretű ellenlécet rajta keresztül, korrózióálló rögzítőelem használatával a szarufákhoz lehessen erősíteni.

A vasbeton szerkezetű magastető („koporsófödém”) esetében további előnyöket biztosít a ferde födémlemez külső oldalán elhelyezett termék. Ilyenkor a külső oldali hőszigetelés fokozza a nagy hőtároló képességű vasbeton födém kiváló hőcsillapítását, ami különösen a nyári, kánikulai időszakokban biztosít kellemes közérzetet a tetőtérben. Létezik grafitadalékos változata is, amelynek előnye a normál termékkel szemben a jóval kisebb hővezetési tényezője (0,030 W/m-K).

Az épületek hőhídmentességét, komfortját és energiaigényét jelentős mértékben meghatározza az, hogy a koszorúk környékét kellő körültekintéssel hőszigetelik. Az expandált polisztirol koszorú hőszigetelő elem bennmaradó zsaluzatként a hőszigetelésről is gondoskodik. Az elemeket apripur ragasztóval kell a fal felső síkjára ragasztani. A ragasztó megszilárdulása után a betonozás elvégezhető. Az elem hosszúsága 1000 mm, szélessége 100 mm, magassága pedig 200, 250 vagy 300 mm. Anyagminősége megegyezik az EPS 100 jelű termékkel.

Expandált polisztirol koszorú hőszigetelő elem

Expandált polisztirol koszorú hőszigetelő elem

A magastető-hőszigetelő elemek 1000 x 2000 mm-es táblában készülnek 80, 100, vagy 120 mm vastagságban EPS 70 minőségű expandált polisztirolhab táblákból, amelyek két hosszanti oldalukon 15 mm mély csaphornyos élképzést alakítanak ki. Az expandált polisztirolhab tartósan jó méretstabilitása, könnyű alakíthatósága révén jól alkalmazható az olyan, nem tipizálható szerkezetek hőszigetelésére is, mint a magastetők szarufák közötti része.

Expandált polisztirolhabból egyedi homlokzati tagozatelemek is készíthetők. A tervező elképzelése szerinti profilt EPS 80 homlokzati vagy nagy nyomószilárdságú követelmény esetén külön e célra készített, pihentetett, EPS 200 normál hőszigetelő anyagból számítógépes vágógéppel állítják elő. A díszítőelem teljes felületű ragasztása után a homlokzati hőszigetelő rendszer elemeivel (ragasztótapaszba ágyazott üvegszövet, alapozó, vakolat) kell a végleges felületet kialakítani.

Íves homlokzatok hőszigetelését a sík lemezekkel nehezen lehet megoldani. Az ilyen falakra ma már a megfelelő alakúra vágott EPS 80 homlokzatszigetelő lemezt kell alkalmazni. A táblák belső íve megegyezik a fal külső oldalának görbületével, így az elemeket pontosan lehet felragasztani. A táblák illesztésénél sem alakul ki törés, így a hőhidak elkerülhetők. Az elemek felragasztása után a homlokzati hőszigetelő rendszer többi elemének (ragasztó, üvegháló, alapozó, vékonyvakolat) felhordásával lehet befejezni a munkát.

Íves homlokzati hőszigetelő elem

Íves homlokzati hőszigetelő elem

Lejtésképző polisztirolhab elemek felhasználásával a csapadékvíz elleni szigetelés lejtésigényének megfelelő, szilárd, alaktartó fogadófelület alakítható ki. Ez a lejtésképzés a „hagyományos” megoldásokkal (kavicsbeton, könnyűbetonok) szemben számos előnyt kínál. A lejtésképző réteg súlya csekély, ezért könnyűszerkezetes födémek és tetőfelújítások esetén is alkalmazható. Száraz beépítési technológiával készíthető, így nem kerül a szerkezetbe felesleges nedvesség. A kivitelezési idő rövid, nem kell várni a beton kötése, szilárdulása miatt. A hőszigetelés és a lejtésképzés egy munkafázisban, azonos kivitelezővel készül.

A nagyobb hőszigetelőanyag-vastagság miatt lényegesen javul a szerkezet hőszigetelő képessége. A gyártók a tető tervrajza alapján, a kívánt lejtésviszonyok ismeretében elkészítik a fektetési tervet és az elemkonszignációt, egyúttal kiszámítják a tető eredő hőátbocsátási tényezőjét is. Egyes gyártóknál ez a szolgáltatás ingyenes. Táblamérete 1000 x 1000 mm, anyagminősége EPS 100, EPS 150 vagy EPS 200 anyagminőségnek felel meg.

A jégéket a lapostetőkön a tetősík és a függőleges felületek (attikafal, tetőfelépítmények) találkozásánál a tetőlejtést meghaladó aljzatkiemelés gyors, száraz készítésére lehet alkalmazni. Az elemek hosszúsága 1000 mm, magassága 50, 80 vagy 100 mm, szélessége pedig 100, 150, 200 vagy 500 mm. Anyagminősége az EPS 100, EPS 150 vagy EPS 200 anyagminőségnek felel meg.

Az épület fűtött tereivel közvetlenül érintkező oszlopait a hőhidak elkerülése érdekében hőszigetelni kell. A munkát megkönnyíti a EPS 80 homlokzat hőszigetelő lemezből kivágott fél csőhéj, ami a szükséges vastagságban biztosítja a megfelelő hővédelmet. Az elemeket a homlokzati hőszigetelő rendszerekre ragasztótapaszával kell az oszlopra felragasztani, majd erre felhordani a rendszer többi elemét (ragasztó, üvegháló, alapozó, vékonyvakolat). 1000 x 1000 mm befoglaló méretig, 20 mm vastagságtól gyártják.

Expandált polisztirol oszlop hőszigetelő elem

Expandált polisztirol oszlop hőszigetelő elem

B) Lépéshang-szigetelő termékek

a) L2 jelű termékek

Az L2 lépéshang-szigetelő lemez (színjel: 1 db zöld csík) a lakóépületek, irodák szállodák, kórházak, iskolák, bölcsődék, munkás- és diákszállók, ill. a velük azonos besorolású egyéb építmények úsztatott padlószerkezeteibe építhető be. Az alkalmazás feltétele az, hogy az épület funkciója által meghatározott hasznos teher értéke a 2,0 kN/m2-t ne haladja meg. Hővezetési tényezője 0,044 W/m-K.

b) L4 jelű termékek

Az L4 lemez (színjel: 2 db zöld csík) mindazon épületeknél használható a padlók lépéshang-szigetelésére, ahol a hasznos teher értéke a 4,0 kN/m2-nél nem nagyobb. így pl. tantermek, elő adótermek, üzletek, éttermek, múzeumok, színházak padlószerkezeteibe építhető be. Hővezetési tényezője 0,039 W/m-K.

c) L5 jelü termékek

Az L5 lemez (színjel: 3 db zöld csík) mindazon épületeknél használható a padlók lépéshang-szigetelésére, ahol a hasznos teher értéke 5,0 kN/m2-nél nem nagyobb. Hővezetési tényezője 0,039 W/m-K.

C) Szürke színű polisztirol termékek

Különleges adalékanyagának (grafitpor, korom) hatásmechanizmusa miatt a termékek ismertetése később.

D) Formahabosított, expandált polisztirol termékek

a) Lábazatok és talajjal érintkező szerkezetek hőszigetelése

A lábazati hőszigetelés kialakítására nagyobb szilárdságú, speciális, expandált polisztirolhab-anyagú, formahabosított hőszigetelő elemeket használnak, amelyek különösen kis vízfelvétele és kitűnő mechanikai tulajdonságai miatt alkalmazható

  • homlokzati bevonatrendszerekben, lábazati felületen,
  • talajjal érintkező épületszerkezetekben,
  • talajon fekvő padlóban, talajnedvesség elleni szigeteléssel nem védetten.

Alkalmazásával elkerülhető a szigetelésvédő falazat elkészítésének időigényes munkafázisa, mert a termék a hőszigetelő funkciója mellett ezt a feladatot is ellátja. Homlokzati rendszerekben a rendszer ragasztó tapasszal rögzíthető, pincefalait szigetelt felületén pedig oldószermentes bitumenes ragasztóhabarccsal vagy poliuretán bázisú ragasztóval lehet felragasztani. Hosszú idejű vízfelvétele 2,0%-nál kevesebb, ezért vízszigeteléssel nem szükséges megvédeni.

Gyártanak bordázott felületű formahabosított termékeket is. Fokozott felületi bordázottsága miatt jól tapad rá a vakolat, és a betonnal is szilárd habosított termék kötést ad, így a hőhidak szigetelésére különösen alkalmas. Homlokzati hőszigetelő rendszerekben a lábazati és a fogadószinti felületeken jól alkalmazható igen csekély vízfelvétele és nagy nyomószilárdsága miatt. Egyenes élképzése által jól illeszkedik a sima élképzésű EPS 80-as lemezhez. Hosszú idejű vízfelvétele 2,0%-nál kevesebb, ezért vízszigeteléssel nem szükséges megvédeni.

Gyártanak továbbá nagy szilárdságú, speciális, expandált polisztirolhab-anyagú, formahabosított hőszigetelő elemeket, amelyek különösen kis vízfelvétele, kitűnő mechanikai tulajdonságai, valamint speciális kialakításuk miatt alkalmazhatók talajban levő épületszerkezetek hőszigetelő, szigetelés-védő, és vízelvezetést biztosító anyagaként.

Pincefalak építése során gyakorta kell a vízszigetelés mellett a hőszigetelésről, a vízszigetelés védelméről és a víz elvezetéséről gondoskodni. A három funkciót ezek a termékek egy rétegben képesek megoldani. A lemez felületéből kiemelkedő „stoplik” között a víz akadálytalanul le tud folyni. Kasírozás nélküli drénlemezek alkalmazása esetén „stoplik” felületére geotextíliát kell ragasztani, hogy a talajszemcsék ne tömítsék el a vízelvezető járatokat.

Kasírozott termékek esetén erre nincs szükség, mert a „stoplik” felületén a geotextília réteg ezt biztosítja. Az elemek lépcsős élképzésűek, így az átmenő hézagok okozta hőhíd nem alakul ki. A táblák szigetelés felőli oldalának felületi mintázata elősegíti a rögzítésre használt ragasztó jobb megtapadását. A hőszigetelő anyag freonmentes, így használatával nem károsodik az ózonréteg. Hosszú idejű vízfelvétele 2,0%-nál kevesebb, ezért vízszigeteléssel nem szükséges védeni.

Az expandált, formahabosított polisztirol hőszigetelések különösen kis vízfelvételük és nagy nyomószilárdságuk révén alkalmazhatók zöldtetők vízelvezető, vízmegtartó és hőszigetelő rétegeként is. Az elemek speciális kialakításuk miatt jelentős mennyiségű vizet képesek tárolni úgy, hogy a lemezek hőszigetelő képessége nem romlik le. A táblákon kialakított átfolyó nyílásokon a fölös vízmennyiség viszont gyorsan el tudja hagyni az ültetőközeget.

b) Padlófűtés rendszerlemez

A „pogácsás” kiképzésű padlófűtés rendszerlemez a speciális felületi kialakítása révén lehetővé teszi, hogy a padlófűtés csöveket speciális rögzítőelemek nélkül, gyorsan, méretpontosan lehessen elhelyezni. A csövek alátámasztását szolgáló távtartó gondoskodik arról, hogy a fűtéscsövet az esztrich kellően körbefogja, így a hőleadás a lehető legjobb legyen. A rendszerlemez olyan, 16-22 mm átmérő közötti hajlékony fűtéscsövek rögzítésére alkalmas, amelyek görbületi sugara nem nagyobb, mint a csőátmérő nyolcszorosa.

c) Lapostetők hőszigetelése

Egyes formahabosított expandált polisztirol termékek speciális alapanyagának és gyártástechnológiájának következtében a hosszú idejű vízfelvételük elhanyagolhatóan kicsi (kevesebb, mint 1%), s így kiváló hőszigetelő képességük tartós nedvességhatás esetén sem romlik. Az épületek élettartama alatt az expandált hab nagyon jó mechanikai tulajdonságai sem változnak. A termék alkalmas fordított rétegrendű lapostetők hőszigetelésére, és kiegészítő hőszigetelésként kettős hőszigetelésű (duó) tetőknél külső oldali hőszigetelésre.

E) Polisztirolbeton

A felületkezelt expandált polisztirolgyöngy felhasználható könnyűbeton adalékanyagaként is. Az adalékanyag alkalmazásával, cement és víz felhasználásával könnyű, jó hőszigetelő képességű, megfelelő szilárdságú betonok készíthetők. A speciális bevonat biztosítja a cement kötőanyag jó felületi tapadását, és egyenletes eloszlású betonkeverék elkészítését teszi lehetővé.

Az expandált polisztirolgyöngy adalékanyaggal készített könnyűbetonok régi és új épületeken egyaránt alkalmazhatók. Felhasználhatók padlók, korlátozott teherbírású födémek (fafödémek), lapostetők hőszigetelésére, valamint lejtésképző hőszigetelés elkészítésére. Különösen előnyösek boltívek, tálcás födémek felső síkjának kiegyenlítésére, mivel nagy vastagságban is felhordhatok.

Kivitelezésekor először a szükséges vízmennyiséget, majd a cementet, végül az adalékanyagot kell a betonkeverőbe tölteni. Mixerben keverve először a beton készítéséhez szükséges vizet, majd a könnyűbeton adalékanyagot kell a keverőbe tölteni. 10 perces maximális sebességű keverés után adagoljuk az (esetleg szükséges) egyéb betonadalékokat, ill. a cementet, majd 10 percig továbbkeverjük. Padlóburkolás előtt koptatóréteg készítése ajánlott. Bedolgozáskor először az aljzatot kell alaposan megtisztítani, majd bő vízzel meg kell nedvesíteni a felületet. A fölösleges víz eltávolítása után kezdődhet a betonozás, ami a szokott módon kivitelezhető.