Kert

Tíz tanács a gyomok elleni harcokhoz!

Nem minden gyom kellemetlen – vannak, amelyek hasznosak, mert befedik az egyébként kopár felületet, míg mások táplálékot és menedéket nyújtanak az állatoknak Meg kell szabadulni azonban azoktól a gyomoktól, melyek az őshonos növényzettel versengenek a forrásokért, és azoktól, amelyek mérgezőek. Több olyan módszer is van, amelynél nincs szükség vegyszerekre.

Tíz tanács a gyomok elleni harcokhoz

 • Az a legjobb, ha eleve nem hur­colunk be gyomokat a kertbe. Ne hozassunk talajt, mivel gyommagvakat tartalmazhat. Az új növény cserepéből szedjük ki a gyomokat!
 • Ne hagyjunk csupaszon egy föld­darabot sem, mert hamar meg­telepszenek a gyomok. Mielőbb ültessük be őshonos vagy nem ter­jeszkedő talajtakaró növényekkel!
 • A gyommal fertőzött területekre terítsünk vastag mulcsréteget, hogy megakadályozzuk a gyommag­vak kicsírázását! Az újonnan kikelő gyomokat azonnal szedjük ki!
 • A gyomnövényeket még azelőtt távolítsuk el, hogy magot hozná­nak! Az egynyári gyomokról nyírás­sal távolítsuk el a virágzatot!
 • Fojtsuk el a gyomokat vastag újság- vagy kartonpapírréteggel, amelyet mulccsal takarunk le! Növé­nyeinket is a mulcson és a papírréte­gen keresztül ültessük el, hogy a ta­laj mindvégig fedett legyen!
 • A nagy területet belepő gyomot takarjuk le átlátszó műanyag fóli­ával, és néhány napig hagyjuk így „főni” a napsütésben! A hő a gyom­magvakat és a talajban élő kóroko­zókat is elpusztítja. Megpróbálkozha­tunk a gyomirtó szőnyeggel is (balra lent), amely szövött anyagból készül.
 • A nehezen elpusztítható gyomo­kat tegyük nejlonzacskóba, és dobjuk ki a szemétbe!
 • Az újra meg újra megjelenő gyo­mok esetében figyeljünk arra, hogy a teljes gyökérzetet és minden föld alatti részt eltávolítsunk!
 • Öntsünk forrásban lévő vizet a gyomokra – ez sok fajt elpusztít. Használhatunk gőzt is, amit a gyom­irtásra kifejlesztett gőzölőberendezéssel kell a növényekre fújni.
 • A fényigényes gyomok elpusz­títására tegyünk rájuk néhány napra téglát vagy hullámpaladarabot!
Jó tanács! A gyermekláncfű gyökere igen mélyre nyúlik, gyomláláskor ügyeljünk rá, hogy az egészet eltávolítsuk!

Egynyáriak

Az egynyári gyomok életciklusa egyetlen vegetációs időszak alatt lezajlik; e növények magról szaporodnak. Ilyen például az apró szulák, a disznóparéj, a parlagfű és a libatop.

 • Az egynyári gyomokat megjelené­sük után azonnal húzzuk ki, még mi­előtt magot hoznának!
 • A virágágyásban és a veteményes­kertben kapával irtsuk a gyomokat!
 • Előfordulhat, hogy a nehezen hoz­záférhető helyeken vegyszeres gyomirtót kell alkalmaznunk. Széles levelű gyomok ellen próbáljuk ki a következő szert: oldjunk fel 2 evő­kanál vasszulfátot 4,5 liter vízben, és ezzel permetezzük le a gyomokat!

Évelők

Idetartozik a gyermekláncfű, a herefélék, a tarackbúza. Az évelő gyomok lassabban fejlődnek ki, mint az egynyáriak, de nemcsak magot hoznak, hanem hagymát, gumót, gyöktörzset, indákat és más, föld alatti részeket is, ame­lyekből akkor is újra kihajtanak, ha a föld feletti részt eltávolítjuk.

 • A föld feletti és a föld alatti ré­szeket egyaránt távolítsuk el! Ha a kézi gyomlálás eredménytelen, hasz­náljunk gyomirtót!
 • A gyepfelületen és ágyasokban terjeszkedő kúszó madársóska el­pusztítására próbáljuk ki barna ecet és víz fele-fele arányú keverékét!
 • A fű rendszeres gondozása a leg­jobb módszer arra, hogy a gyepet gyommentesen tartsuk: a jól táplált és öntözött dús pázsiton nincsenek csupasz foltok, ahol a gyomok meg­telepedhetnének.
Jó ötlet! A növényekkel betelepített területek gyomlálására használjuk a Bradley-módszert! Ezt az eljárást két nővér dolgozta ki az 1960-as években Sydney közelében. Lényege, hogy kézzel gyomláljunk, és ott kezdjük, ahol a természetes növénytakaró erős. Innen haladjunk a gyomos terület felé. Óvatosan dolgozzunk (a talaj bolygatá­sa kedvez a gyomok visszatelepülésé­nek)! A kiszedett földet tegyük vissza!

Gyomlálás könnyebben

 • A gyomlálást mindig hűvös napszakban végezzük, kényelmes felületre, például régi párnára vagy méretre vágott habszivacs­darabra térdelve!
 • Használjunk megfelelő szerszámokat! A tompa végű, széles pengéjű kés kiválóan megfelel arra, hogy a mélyen gyökerező gyomokat kivágjuk a fűből vagy a kőlapok közül.
 • Osszuk fel a gyomlálandó területet kezelhető nagyságú részekre! Irreális cél, ha az egész kertet egyszerre akarjuk kigyomlálni.
 • Bőséges, áztató eső vagy alapos locsolás után gyomláljunk! Száraz talajban sokkal nehezebb gyomlálni.
 • Mindig kesztyűben dolgozzunk, mert sok gyom okozhat bőrirritá­ciót – például a kerti pletyka (Tmdescantia alba).