Épületek külső burkolatai

Habarcsba ágyazott teraszburkolatok: szinterezés, tömítés, burkolás

A teraszburkolatok lerakását a burko­lási felület szintezésével kell kezdeni. A szintezést hagyományosan, földnedves ágyazó cementhabarcsra ideiglenesen lerakott szintjelző lapok segítségével végezzük el. Ezeket a szintjelző lapokat a lerakandó felület jellegzetes pontjain kell elhelyezni, és az alattuk levő ce­menthabarcsot gondosan tömöríteni kell. A tömörítés végezhető kőműves­kanállal is, a lényeg, hogy az ágyazó cementhabarcsnak olyan tömörnek kell lennie, hogy szintezés után a végleges habarcsszint kialakítható legyen.

Szintezés

A szintjelző lapok egymástól való tá­volsága lehetőleg ne legyen több két méternél. A szintezést a végleges padlószint figyelembevételével kell elvé­gezni, a lapokat ideiglenesen felhasz­nálva. Ennek során a lapokat a szintezési pontokra helyezzük, és az ágyazó habarcsot a kívánt szinthez szüksé­ges vastagságban elterítjük. Ezután a lapokat leszedjük a szintezési pontok­ról, a beszintezett magasságú ágyazó-habarcsra vezetősávokat készítünk, és a habarcssávokat tömörítjük. A szin­tezést a habarcssávokon meg kell ismé­telni, hogy a szintezési pontok helyes­ségét ellenőrizzük. A vezérsávok kö­zötti mezőket a vezérsávokhoz képest általában 20%-kal, tehát 3-4 mm-rel magasabbra kell feltölteni habarccsal, mert a tömörítés során ez a különbség eltűnik.

Tömörítés, burkolás, a munka folyamata

A tömörítés végezhető kőműveskanállal vagy lapáttal, döngöléssel, esetleg burkolóléccel. Ezután a sáv­mezőket a burkolóléc mozgatásával szintre húzzuk. Ahol a mezőben lévő ágyazó habarcs a vezérsávoknál ma­gasabb, ott a felesleget el kell távo­lítani, le kell húzni, ahol pedig nem éri el a kívánt szintet, ott azt pótolni kell. A padlóburkolatok alá földnedves ágyazó habarcsot kell teríteni.

A földnedves habarcs kézbe véve összenyomható, nem folyik, és a keveréshez felhasznált víz­mennyiséget megtartja. A felhordott és elterített, lehúzott föld­nedves ágyazó habarcsot a burkolóla­pok fektetése előtt cementtejjel (3 rész cement, 1 rész víz) meg kell locsolni, a locsolást a kezdő burkolatsoroknál kell kezdeni, és a meglocsolt felületen elő­ször a burkolat vezetősorát kell lerakni.

A munka során figyelni kell arra, hogy:

  • a vezetősor lapjai és a lábazati la­pok közötti hézagok összhangban legyenek (egybeessenek),
  • a vezetősorok derékszöget képez­zenek,
  • ha a burkolási terület nem derék­szögű, akkor a hiányzó részeket megfelelő alakra szabott lapokkal kell kipótolni.

A habarcságyba fektetett lapokat gumi­kalapáccsal enyhén be kell döngölni, mert így a burkolólapok eltérő vastagsága miatt kialakuló szinteltérések a habarcsrétegnél kiegyenlíthetők.

A vezetősorok lerakása után az elő­készített mezők burkolását az alábbiak szerint kell elvégezni:

  • az ágyazó habarcsot cementtejjel meglocsoljuk,
  • a vezetősorok által meghatározott hézagosztást betartva megkezdjük a lapok lerakását,
  • folyamatosan ellenőrizzük a hé­zagvonalak egyenletességét,
  • kereszt- és hosszirányú mérések­kel ellenőrizzük a lerakott burkolat kívánt szintmagasságát,
  • a derékszöghöz képest kimaradó szegély menti sávoknál a hiányzó burkolatot beszabjuk.

Az elkészült burkolatnál betartandó alap­szabályok:

Az ágyazó habarcs kötése előtt még a lerakott burkolatra helyezett teherel­osztó deszkákra sem ajánlatos rálépni! A burkolatot a lerakástól számítva lega­lább 48 óráig minden terheléstől védeni kell, az elkészített burkolatfelületek lezá­rásával, esetleg pallóáthidalással. Köze­pes (16 °C) hőmérséklet esetén a lerakás után 48 óra elteltével a habarcs eléri azt a szilárdságot, amely mellett a burkolat (megfelelő teherelosztással) egy ember súlyát már elviseli. A frissen lerakott burkolatot néhány napon át locsolni kell, a burkolás utáni napon kezdve, naponta legalább két-három alkalommal.

BRAMAC padlóburkoló lapok

10.3. ábra. A BRAMAC padlóburkoló lapok anyagukban oxidfestékkel színezett, nagy szilárdságú, kopás- és fagyálló betonból készülnek Padlóburkoló elem: 343x168x17 mm, Szegélyelem: 343x 82×17 mm.

Nyitott hézagokkal rakott BRAMAC

10.4. ábra. Hálósán, nyitott hézagokkal rakott BRAMAC padlóburkolat (a javasolt hézagméret 6-7 mm).

A BRAMAC padlóburkoló lapok

10.5. ábra. A BRAMAC padlóburkoló lapok fektethetők hagyományos ágyazó habarcsba,
vagy ragaszthatók vékony fagyálló ragasztóval. A fugázáshoz 1:1 arányban adagolt cement és homok, valamint m-enként 5 dkg, a lappal azonos színű Bayer oxidfestékből kevert fugázó anyag szükséges.

Rozsdamentes glettvas

10.6.ábra. A ragasztóréteget rozsdamentes glettvassal kell felhordani, majd fogazott lehúzóval kell egyenletes rétegvastagsá­gúra eldolgozni.

Ragasztott technikával készülő teraszburkolás

10.7. ábra. Ragasztott technikával készülő teraszburkolás A: ragasztóréteg felhordása fogas lehúzóval; B: a lapok lerakása nyitott hézagokkal; C: hé­zagok kitöltése és fugázása; D: a lapburkolat tisztítása (fugázás után).

Teraszlépcső burkolása ragasz­tott extrudált profilelemekkel.

10.8. ábra. Teraszlépcső burkolása ragasz­tott extrudált profilelemekkel.