Lakás komfort

Mi történik, ha a helyiségben a nedvességtartalom túlzottan megnövekszik?

Annak a ténynek, hogy a levegő adott hőmérsék­leten csak meghatározott mennyiségű vizet képes gázalakban megtartani, a belső helyiségekre nézve komoly következményei vannak, amelyek a külső falak átnedvesedését és ezzel azok megrongáló­dását okozhatják, de egészségi szempontból is aggályosak, mert pl.: a nedves helyeken megtele­pedő penészgombák spórái révén károsan befo­lyásolják a belső mikroklímát. A folyamatot konden­zációnak nevezik, de amikor a harmatpont elérésé­ről vagy páralecsapódásról hallunk, akkor is lénye­gében ugyanarra kell gondolnunk. A vízgőz akkor éri el a harmatpontot, azaz akkor kondenzál, ha a hőmérséklet függvényében változó telítési határt átlépjük és a levegő több nedvességet már nem képes megtartani.

Kondenzációra akkor kerülhet sor, ha a belső levegő nedvességtartalma megnö­vekszik, de akkor is, ha a hőmérséklet csökken, ezzel pedig nem jár együtt a nedvesség csökke­nése: a lehűlt levegő megváltozott felvevőképes­ségét ebben az esetben is átlépjük.

A hőmérsékletnek ilyen csökkenése a gyakorlatban akkor fordulhat elő, ha a meleg, nedvességgel te­lített belső levegő a külső falak hideg belső felülete mentén lehűl. Ez főleg a szoba sarkaiban vagy szekrények, kárpitozott bútorok, súlyos függönyök mögött szokott előfordulni és ott átnedvesedést okoz. A veszély csökkenthető, ha a szellőztetéskor kialakuló huzat ezeket a helyeket naponta végig­pásztázza és így kiszárítja azokat. A legjobb mégis az, ha a szoba berendezéséből adódó ilyen hely­zeteket már eleve igyekszünk elkerülni.

A belső levegőállapot szempontjából fontos:

  • akadályozzuk meg a belső levegő ned­vességtartalmának túlzott megnövekedé­sét, vagy/és
  • akadályozzuk meg, hogy annak hatása túl sokáig érvényesüljön, azaz kellő időben és rendszeresen gondoskodjunk annak elvezetéséről
  • rendszeresen ellenőrizzük a levegő ned­vességtartalmát: higrométer az optiku­soknál kapható
  • ne engedjük, hogy a külső falak belső fe­lületeinek hőmérséklete túlzottan eltérjen a belső levegő hőmérsékletétől, ezzel a páralecsapódást el lehet kerülni. Ebben sokat segít a külső hőszigetelés megnövelése
  • ügyeljünk arra, hogy a külső falak eső el­len kellően védve legyenek, a sérült vako­laton át behatoló nedvesség megnövel­heti a belső levegő nedvességtartalmát és ezzel károkat okozhat