Lakás komfort

Miért fontos az ablak mérete és osztása?

Ha azt akarjuk, hogy az ablak szellőztetési funk­ciójának kifogástalanul meg tudjon felelni, ügyel­nünk kell annak méretarányaira. Mindenképpen a 80 cm széles és 130 cm magas, álló téglalap for­mátumok a legelőnyösebbek. Az alacsony, de túl­zottan széles ablakszárnyakat azért célszerű mel­lőzni, mert a szigetelőüvegek nagy tömegét a keret és a vasalatok nehezen tudják megtartani. Min­dig az a cél lebegjen a szemünk előtt, hogy a ter­mészetes szellőztetést bármikor, egyszerű módon és a helyiség megbolygatása, például a bútorok és berendezési tárgyak mozgatása nélkül meg lehes­sen valósítani.

Ennek érdekében legjobb az ablak több részre osztása. A méretarányok megtervezésé­nél, adott esetben az alapszellőztetést biztosító adagolószellőztető helyigényét is vegyük figyelem­be, amit az ablakkeretben vagy az ablakszárnyban felül, esetleg felül és alul, vagy oldalt lehet beépíteni.

Az ablakok praktikus használhatósága elsősorban azok méretarányaitól és osztásától függ
Az ablakok praktikus használhatósága elsősorban azok méretarányaitól és osztásától függ

Az ablakok praktikus használhatósága elsősorban azok méretarányaitól és osztásától függ

  • (1) az ablakszárny túl széles
  • (2) két szárnyra osztva az ablak jól használható
  • (3) a felső fix üvegezésű ablak tisztítása veszélyes
  • (4) a magas szerkezetek főleg régi és ódon házakon fordulnak elő.

Ha az ablakot kicseréljük, a felülvilágítókat tegyük mozgathatóvá

  • (5) az ablakszárny itt is túl nagy
  • (6) az ilyen nagy ablakfelületeket esztétikai, főleg azonban kezelhetőségi okokból célszerű több részre osztani.

A korszerű tetősíkablakokon a szellőztetés többféle módon is meg­valósítható. Egyrészt az ablak zárt állapota mellett az ablakszárnyba épített szellőzőnyíláson keresztül. Másrészt az ablakszárny nyitott ál­lapota mellett, de vihar- és gyermekbiztos zárral rögzítve, keringtető szellőzéssel. Harmadrészt teljesen nyitott ablakszárnnyal, amikor is a szellőztetés gyorsan, nagy keresztmetszeten át történik.

Milyen ablakot válasszunk ?

Az ablak anyagának kérdése az utóbbi években tulajdonképpen veszített jelentőségéből, mivel minden jó minőségű ablak kielégíti a mai köve­telményeket. A műanyag ablakok ára valamivel magasabb, mint a faablakoké, ugyanakkor ezeknél elmaradnak a rendszeres újramázolás költségei. A választásnál az ár mellett elsősorban a ház jellegét és az időjárási terheléseket kell szem előtt tartanunk. Egy műemléknél, vagy egy olyan háznál, amelynél legalább az azonos anyagok megtartá­sára érdemes odafigyelni, válasszunk faablakokat, jóllehet ma már sokféle stílusirányzathoz illő mű­anyag ablakok is kaphatók.

Az ablak színének megválasztásánál gyakran elfeledkezünk arról, hogy a keret és az ablakszár­nyak hőmérsékletét és ezzel hőmérséklet okozta igénybevételét a színárnyalat jelentősen befolyásol­ni képes. Ahol fehér színű ablakon 40 °C hőmérsék­letet lehetett mérni, ott a kékesszürke és az élénk­kék ablak hőmérséklete már 61 …76 °C, a tűzvörösé 55…63 °C.

ablak-szelloztetes
A speciálisan betörés ellen kifejlesztett, biztonsági vasalatok lehe­tővé teszik a szellőztetőrések biztonságos megnyitását, pl. a háló­szobában éjjel is.