Lakás komfort

Miért olyan fontosak a külső falak belső felületei?

Már sorra vettük azokat a tényezőket, amelyek a kellemes hőérzetet biztosítják. Az egyes helyisé­gekre ajánlott hőmérsékletek helyes megítéléséhez fontos látnunk, hogy tiszta szobahőmérséklet fizikai értelemben tulajdonképpen nem létezik, beszélhe­tünk viszont levegő-hőmérsékletről és a helyiséget határoló belső felületek hőmérsékletéről. A két hőmérséklet együttesen eredményezi az úgyne­vezett érzékelt hőmérsékletet, feltételezve, hogy a levegő nyugalomban van.

A levegő hőmérséklete és a felületi sugárzás hő­mérséklete a test hőháztartására azonos értelmű hatást gyakorol, ezért a felületek túl kis sugárzási hőmérsékletét nagyobb levegő-hőmérsékletekkel:

A belső levegő és a határoló szerkezetek hőmérsékletének aránya
A belső levegő és a határoló szerkezetek hőmérsékletének aránya

A padlóhőmérsékletnek és a belső levegő hőmérsékletének aránya sem elhanyagolható a kellemes hőérzet szempontjából bizonyos mértékig ki lehet egyenlíteni és el lehet érni a kellemes hőérzetet. Ez természetesen fordít­va is igaz. Más szavakkal: a kellemes hőérzethez az szükséges, hogy egy bizonyos variációs tarto­mányon belül egy adott levegő-hőmérséklethez a határolófelületek meghatározott közepes hőmér­séklete tartozzon. Ennek feltétele azonban, hogy a felületi hőmérsékletek kiegyensúlyozottak legye­nek, a hősugárzás ne legyen bántóan aszimmet­rikus. A viszonyokra befolyása van ezen kívül az egyéni komfortzóna szélességének, a testburok hőszigetelő képességének, a ruházatnak és a vég­zett tevékenységnek:

 • (A) padlóhőmérséklet
 • (B) a belső levegő hőmérséklete
 • (1) kellemes
 • (2) még elviselhető
 • (3) kellemetlenül hideg.
A belső levegő hőmér¬sékletének és sebességének az aránya
A belső levegő hőmérsékletének és sebességének az aránya

A kellemes hőérzetet döntően befolyásolja a belső levegő hőmér­sékletének és sebességének az aránya:

 • (A) levegősebesség
 • (B) a belső levegő hőmérséklete
 • (1) kellemes
 • (2) kellemetlen.

A kellemes hőérzetet megzavaró levegőmozgás

Ha egy helyiségben összességében megvannak a kellemes hőérzet feltételei, akkor a fejmagas­ságban lévő melegebb és a láb környéki hidegebb tartomány közötti hőmérsékletesés nem lehet több, mint 3 °C. Ha a kellemetlen huzatot el akarjuk kerül­ni, akkor egy meghatározott levegő-hőmérséklet esetén a levegő közepes határsebességeit nem szabad túllépni. Nagyobb hőmérsékleteknél vi­szont, a kellemetlen melegérzetek ellen, éppen hogy szükség van egy meghatározott, minimális közepes levegősebességre.

Az egész testre kiterjedő, túl nagy levegősebes­ségek feltétlenül kellemetlen hőérzetet okoznak, a lokális huzatot viszont csak a huzatra érzékeny test­tájainkon, pl. nyakunkon vagy bokánkon vesszük észre. Huzat vonatkozásában a levegősebességek kritikus küszöbértéke 0,1…0,3 m/s. A huzatérzet oka azonban nem kizárólag a levegő sebessé­gében keresendő, kialakulásában a levegőáramlás ingadozásainak, azaz a turbulenciának is szerepe van. A túl nagy levegősebesség okozta lokális hu­zat döntően ablakok közelében fordul elő.

A belső levegő áramlási viszonyai a fűtőtest elhelyezésétől is függenek
A belső levegő áramlási viszonyai a fűtőtest elhelyezésétől is függenek
 • (1) célszerű elrendezés
 • (2) előnytelen, mert a láb környezetében huzat keletkezik