Lakás a tetőtérben

Lakások, tetőtér-beépítések mesterséges megvilágítása

A lakások, belső terek természetes megvilágítása legalább annyira fon­tos, mint az, hogy további élettérhez jussunk a lakás tetőtér felé való bőví­tésével. Igen fontos tényező azon­ban a mesterséges megvilágítás is.

Az elmúlt időszakban jelentősen megváltoztak a belsőépítészet eszközei a mesterséges megvilágítás tekinteté­ben is. A fényforrások száma a lakások helyiségeiben általában megduplázó­dott, egyes esetekben pedig megtöbb­szöröződött. E tény a tudatos tervezés­nek és a világítástechnikai kínálat bővü­lésének köszönhető, és jelentősége leg­főképpen abban áll, hogy bár egy dol­gozó család tagjai napjuk nagy részé­ben távol vannak, a fennmaradó ide­jük 80%-át azonban a lakás falain be­lül, és ennek 3/4-ét pedig mestersége­sen megvilágított környezetben töltik.

Kapcsolódó tartalom:

Mesterséges megvilágítás a lakásban

Míg a ’60-as években a lakások kü­lönféle helyiségeiben általában csak egyetlen lámpatestet használtak, mára a technikai fejlődés eredmé­nyei lehetővé tették a megvilágítási értékek megsokszorozását – hasonló áramfogyasztás mellett.

A modern lakások belső megvilá­gítását a pontszerű, főként a halo­gén fényforrások kiválóan biztosítják, akár 90-180°-os szögű fénypásztával is. A halogénizzók a törpefe­szültség és kis teljesítmény-felhasználás ellenére fehéren és nagy hatás­fokkal világítják be környezetüket, teszik színesebbé hétköznapjainkat.

Megvilágítás

Lakószoba megvilágítása függesztett középső és pontszerű halogénlámpákkal.