Színek a környezetünkben

Természetes megvilágítás

A természetes megvilágítás fényforrása a Nap fénye, amely közvetle­nül az égbolton szóródva természetes vagy mesterséges környezeten reflektálódva jut a belső térbe. A belső tér természetes világításának fénye tehát a külső tér azon részéről érkezik, amelyet a belső térből látni lehet. Mivel a belső tér különböző pontjairól a külső tér más-más része látható, a belső tér minden pontjához különböző „fényforrás” tartozik, amely a Napon kívül lehet az égbolt, a terep, a növényzet, egy nagy kiterjedésű vízfelület, egy épület. E tényezők szerepe a termé­szetes világítás kialakulásában időről időre nagymértékben változik.

Benapozás

A Nap mint természetes fényforrás meghatározza a használható természetes fény alaptulajdonságait, a nappalok hosszát és annak változását, valamint az időbeli változás jellegét a nappalok folyamán. A direkt napsugárzás a légkö­rön keresztüljut a Föld felszínére, amennyiben a felhőzet ezt nem akadályozza. A légkörön átjutó napsugárzás egy részét a légkör elnyeli. A közvetlen napfényt különböző tulajdonságok jellemzik. Ilyen a napfény állan­dóan változó iránya, a napsütés valószínűsége, a napfény az általa takaratlan vízszintes síkon létrehozott megvilágítása, a színhőmérséklet és a fényhaszno­sítás.

A közvetlen napfény világításra történő hasznosítását különböző körül­mények korlátozzák. A felhőtakarás miatt a napsütés a nappaloknak csak egy részében várható. Ez a hányad Magyarországon 38-45% között van. A Nap hely­zetének állandó változása miatt a belső tér benapozása a bevilágító és a Nap relatív helyzetétől függ.

Például, ha egy 14 órás nappal teljes időtartamában felhőtlen, akkor a benapozás időtartama:

  • északi tájolású ablakon keresztül 2 óra,
  • déli tájolású ablakon keresztül 12 óra,
  • keleti, illetve nyugati tájolású ablakon keresztül 7 óra,
  • vízszintes bevilágítón keresztül 14 óra.

Belső terek természetes megvilágítása

Számos módja van annak, ahogy a napfényt a belső térbe been­gedjük. Az oldalvilágítók világítástechnikai jellemzőit befolyásolja az üvege­zés minősége, rétegszáma, tisztasága, a bevilágító helyek formája, mérete, szerkezeti kialakítása, a befogadó oldalfal vastagsága, tá­jolása. Az oldalfalak mellett kialakuló megvilágítás eloszlása nagy­mértékben csökken az ablaktól való távolság mértékével.

Az elhelyezés behatárolja a formai kialakítás lehetőségeit. Az oldalvilágítók lehetnek nyílászárók (ajtók, ablakok), térhatároló elemek, oldalfalak fényáteresztő, fix részei.

Oldalvilágítás-tagoltság hatása a megvilágítás-elosztásra

Bevilágítóablakok fényáteresztő hatásfoka egyrétegű, átlátszó üveg esetén kb. 0,7, kétrétegű átlátszó síküveg esetén kb. 0,6, míg az üvegtégla hatásfokmuta­tója csak kb. 0,3. Piszkolódás hatására az értékek további 25-30%-kal romol­hatnak. Az oldalvilágítók fényáteresztő felülete a gyakorlatban szinte minden esetben függőleges, hajlásszöge 90°, tájolása tetszőleges.

Felülvilágítók azok a bevilágítószerkezetek, amelyeket a mennyezet síkja fölött alakítanak ki, méretüket csak a mennyezet kor­látozza. A fényáteresztő felület 0-90° között tetszőleges szögű és tájolású lehet. Felületkialakításuk hasonló adottságú, mint az ol­dalvilágítók esetén, vagyis lehet átlátszó vagy áttetsző. Formai és szerkezeti kialakításuk igen változatos lehetőséget nyújt mind a fényeloszlásra, mind a hatásfokra nézve.

Mennyezeti alaprajzot tekintve a felülvilágító lehet vonalszerű vagy pontszerű. A vonalszerű felülvilágítók geometriai kialakításuk miatt kapták elnevezésüket. Ilyen a shedi, donga, monitor, nyereg elnevezésű felülvilágító. A pontszerű felülvilágítók formájuk sze­rint, valamilyen hálórendszerben telepítve világítják be a belső te­ret (kupola, gúla).

Felülvilágító-tagoltság hatása a megvilágítás-eloszlásraFelülvilágító-tagoltság hatása a megvilágítás-eloszlásra

Egy adott felület, például a munkasík megvilágításának két összetevője van. Az egyik a közvetlen, a bevilágítón keresztül jövő fény hatására kialakuló direkt komponens, míg a másik összetevő a belső felületekről reflektálódó fény ered­ményeként létrejövő indirekt komponens. Felülvilágításnál a vonatkoztatási sík megvilágítása döntően direkt módon történik. Az indirekt megvilágítás aránya általában nem haladja meg a teljes megvilágítás 25%-át.

Kombinált bevilágítok hatása és a megvilágítás összetevőkKombinált bevilágítok hatása és a megvilágítás összetevők

Kombinált világítás. Ebben az esetben oldalvilágító és felül­világító egyaránt jelen van. Az oldalvilágítás padlószint fölött 2,5 m magasságig terjed, fölötte felülvilágítóként kezeljük a bevilágítószerkezetet.

Fényelterelők. Az egyes belső terek és helyiségek kültérhez csat­lakozó oldalfallal vagy mennyezettel kell, hogy rendelkezzenek. Ha ez mégsem adott, a benapozási igények kielégítésére fényelterelő elemeket is alkalmazhatunk, ilyenek a lamella, a prizmás fényel­terelő, a fénycsatornarendszerek.

A természetes bevilágítás hagyományos kialakításával nem le­het kiküszöbölni az oldalvilágítás térbeli egyenetlenségét, a nem kívánt és zavaró benapozást. Tulajdonképpen kimondhatjuk, hogy a közvetlen napfény a belső tér világítására csak meglehetősen korlátozottan használható, mivel az esetek nagy részében a köz­vetlen benapozás ellen védekezni kell, különben diszkomfort ha­tást idéz elő.

Fényvisszaverő felületek a belső térben:

A bevilágítószerkezetek környezetében található átlátszatlan felületek a külső térből jövő fény egy részét a beltérbe reflektálják. A fényvisszaverő felületek ha­tása, fényhasznosítása függ a bevilágító- és a fényvisszaverő felület geometriai elhelyezkedésétől, formájától, a felületek reflexiós tényezőjétől és a fényvisszaverés módjától. Ha a fénysugarak nem ütköznek fényvisszaverő felületekkel, minden változás nélkül jutnak be a belső térbe. Amennyiben a fénysugarak ref­lektálódnak a környező felületeken, a felületek a fény egy részét elnyelik, és a fény irányt változtat.

A bevilágító szerkezeti elemek hatása a fényáteresztésreA bevilágító szerkezeti elemek hatása a fényáteresztésre

Szerkezeti takarások:

A fényáteresztő felületeket szerkezeti elemek, tok és keretek tartják össze, illesztik a határoló falhoz vagy a födémhez. Miután ezek a szerkezetek átlátszatlanok, takarják a fényáteresztő felület – az ablaknyílás – egy részét, ily módon csökkentik a bevilágító fényáteresztésének hatásfokát. Különbö­ző szerkezeti kialakítások esetén más-más mértékben csökken a hatás. A bevilágítószerkezetek kialakításától függ a szerkezeti elemek takarása, amely függ a nyílászáró méretétől is, és amelyet a következő mértékben lehet meg­határozni. Az átlagos méretű, egyrétegű, faszerkezetű ablak esetén 25%-os, egyrétegű fémszerkezet esetén 20%-os, a kettős üvegezésű faszerkezetű ablak 40%-os, míg a kettős üvegezésű, fémszerkezetű ablak 35%-os szerkezeti taka­rással rendelkezik.

Az átlagos méretű, kettős üvegezésű, egyszárnyú ablak 20%-os, a kettős üvege­zésű, gerébtokos faszerkezetű ablak 50%-os, a vasbeton szerkezeti felülvilágító 40%-os, míg a fémszerkezetű felülvilágító 30%-os szerkezeti takarású.

A bevilágító felületeinek hatása a fényáteresztésreA bevilágító felületeinek hatása a fényáteresztésre