Lakásfelújítási tanácsok

Függönyök méretei

A függöny anyagszükségletének kiszámításához tudnunk kell az anyag szélességét és az esetleges minták ismétlődését (egy mintasor magassága, amely végig ismétlődik). Ha egy függönyt több csíkból varrunk össze, akkor a függönyhosszhoz hozzá kell adnunk egy sor minta magas­ságát, hogy a mintát feltétlenül illesz­teni tudjuk.

Mérjük le az ablakot és ellenőrizzük még egyszer. Döntsük el, hogy milyen hosszúságú függönyt szeretnénk (teljes függönyhossz) és hogy mennyire legyen dús redőzésű, amikor teljesen összehúzzuk. Vásárlás után még egyszer ellenőrizzük, hogy elegendő hosszt vettünk-e, mielőtt el­kezdjük a varrást. Szabáskor már nem sokat változtathatunk rajta.fuggonyvarras

A szükséges méretek:

  1.  A függönytartó (karnis) hossza: Ez a méret határozza meg, hogy hányszoro­sát kell vennünk az anyagszélességnek. Ideá­lis esetben a függönyszárnyaknak egyenként le kell fedniük a teljes függönytartó hosszt. Ekkor a két függönyszárny felső része a füg­gönytartó rúd hosszúságának kétszerese. Ha például a rúd hossza 206 cm és a függöny­anyag 137 cm széles, akkor a függönyszár­nyak az anyag szélességének a másfélszere­séből tevődnek össze.
  2. Az ablakmélyedés hossza: A függönyrúdnak legalább 15 cm-rel hosszabbnak kell lennie az ablakmélyedésnél az ablak mindkét oldalán ahhoz, hogy a füg­göny elhúzva ne takarja az ablaküveget. Ha függönytartó rudat teszünk fel, a konzolok­nak 15 cm-re kell kiállni a faltól. Futósín alkal­mazásakor a sín végeinek 15 cm-rel kell túlérni az ablakmélyedés szélein. A konzolok távolsága a függönyanyag felhasználás és össztömeg szerint változhat. Hosszabb és nehezebb függönyanyagok használatakor a konzolokat tegyük távolabbra az ablakmé­lyedéstől. A pehelykönnyű, béleletlen függö­nyök kevesebb helyet foglalnak el, mint a nehezebb, béleltek. A feljebb látható ábrán a két összefüggő vonal mutatja az ablakmélyedés hosszát, míg a szaggatott vonal jelöli azt a variálható hosszt, amelyen belül a függönytartó rúd konzoljait, illetve a futósín tartófüleit fel kell rakni.
  3. Az ablakmélyedés méretű függöny: Esetenként csak az ablak magasságával megegyező méretű függönyt tervezünk. En­nek az a hátránya, hogy nem tudjuk teljesen elhúzni a függönyt, így a fény nem jut be tel­jes szélességben a szobába. Ha a függöny közvetlenül az ablak előtt van, akkor a futó­sínt az ablakkeretbe is csavarozhatjuk, de csak akkor, ha az fából készült. A műanyag­ból vagy más anyagból készüit ablakkeretre más módon kell rögzíteni a futósínt. A futó­sínt tartófülekkel az ablakmélyedés plafon­részéhez rögzíthetjük. Bizonyos ablakmélyedés konzolok használata esetén nincs szükség végdí­szekre a függönytartó rúdon. Az ablakmélyedés méreteire sötétítőroló készítítésekor is szükségünk van.
  4. Teljes hosszúságú függöny: A függöny teljes hosszúsága attól függ, hogy a felső része elfedi-e a függönytartót (karnis), illetve a futósínt vagy nem. Függönytartó esetében a kelme rendszerint a rúd alatt kez­dődik. Ha az ablak alatt fűtőtest van, a függöny az ablak­párkány és a fűtőtest között végződik. Ha nincs akadálya, készítsünk pompás, padlóig érő függönyt. Újabb divat sze­rint még hosszabbra hagyják az anyagot, amelyet látványo­san szétterítenek a padlón.
  5. Felfüggesztés alatti függöny: A horog, illetve függönykarika alatt kezdődő függöny mére­te a karika vagy a görgő méretével tér el a teljes hosszúsá­gú függönyétől.
  6. A függönynehezék helye: Bélelt függönyök esetében jobb, ha a nehezékeket nem az anyag sarkában helyezzük el, hanem végig az alsó szegély mentén, a függöny- és a bélésanyag találkozásánál.

Hasznos tanácsok:

Ezeknél a munkáknál előfordul, hogy kézi varrásra van szükség például párnák vagy függönyszegélyek eldolgozásakor rejtett öltést kell alkalmaznunk. A rejtett öltés úgy készül, hogy a tűt alulról beszúrjuk a hajtásba pontosan át a szemben lévő anyagrészbe, ahol átszúrás után kb. 4 mm-re továbbvisszük a hajtásban, és összehúzzuk a cérnával. Folytassuk ezt a teljes hosszon.