Lakásfelújítási tanácsok

A varrás kellékei

A munka elkezdése előtt ismerkedjünk meg a varráshoz szük­séges anyagokkal és eszközökkel. Ez a fejezet bemutatja a var­rógép részeit és a lakberendezési textíliák elkészítéséhez szükséges fontosabb anyagokat, valamint azok felhasználását.

A varrógépvarrogep

A varrógép a legdrágább és elen­gedhetetlen munkaeszközünk lesz a továbbiakban, ezért nagyon fon­tos, hogy ismerjük a különböző funkcióit és megértsük a működé­sét. A különböző varrógépek mű­ködése elvileg azonos, de a spe­ciális szolgáltatásaik között van­nak különbségek. Ilyen például az öltések mérete és a tűbefűzés módja. Mindig olvassuk el a gép­hez járó használati utasítást. A gép legfontosabb funkciói az egyenes, a hátrafelé és a cikkcakköltés. El­engedhetetlen kiegészítők: a var­rótalp egyenes varráshoz, cikcak­kos varráshoz, a cipzárvarró talp és néhány orsó. Az ábrán a varró­gép főbb részeit és funkcióitláthatjuk.

Függönyök, sötétítők

Függönyök és sötétítők készítésé­hez nincs szükség különleges esz­közökre. A munkához legyen mérőszalag, ollók, varrótűk, gombos­tűk és szabókréta, valamint függöny­behúzó szalag, függönyhorgok, té­pőzár, bukrám és cérna.

 • Hegyes végű függönyhoroghegyes

A horgot áthúzzuk a függöny felső szegélyén (bukrám vagy behúzószalag), ezután beakasztjuk a függönykarikákba vagy a görgőkbe.

 • Műanyag függönyhorogmuanyag

Zsebecskés felső szegélyhez (buk­rám vagy behúzószalag) használ­junk (ceruzás rakás esetén) műanyag horgokat.

 • Fém függönyhorogfem

A fémhorgok erősebbek a műanyagnál és szintén használhatók zsebecskés behúzószalaghoz. Ha a függöny kiugrik a horogból, laposfogóval összenyomhatjuk egy kicsit a horgot.

 • Sárgaréz függönykarika
  rezkarika

A függöny hátoldalára varrjuk a karikákat, majd a horgokra akasztjuk.

 • Műanyag karikákmuanyagkarika

A kis műanyag karikákat szintén rá kell varrni a rolóra. Ezeken keresztül vezetjük a roló felhúzózsinórját.

 • A rolófelhúzó zsinór rolozsinor

A különböző rolóméretekhez különböző anyagú és vastagságú felhúzózsinórok kaphatók. Ha a zsinórt nem kötjük ki zsinórtartó horoghoz, egy kis lapocskára feltekerve tarthatjuk.

 • Varrócérnacerna

Válasszuk ki az anyag színéhez legközelebb álló színű cérnát. Ez inkább sötétebb legyen, mert a világosabb árnyalatú inkább elüt. Az anyag jellegének megfelelő cérnát hasz­náljunk. Ha az például műszálas, a cérna is legyen műszálas. A 100 %-os pamutanyagokhoz a cérna is legyen 100 % pamut, különben mosáskor az anyag és a cérna eltérő mértékben megy össze. Selyemanyagokhoz finom selyemcérna való és a nehéz kárpitok­hoz, illetve a kézi varráshoz használjunk erősebb, kézivarró cérnát. Ezek némelyike alkal­mas varrógéphez is, de ilyenkor a szál feszí­tését át kell állítani. Olvassuk el a varrógép­hez kapott használati utasítást.

 • A bukrámbukram

Merevítőként használatos anyag, ame­lyet hozzávarrunk vagy rávasalunk a függöny felső szegélyére, hogy erősebb tartása legyen. Többféle vatsagságú bukrám kapható tekercsben, amelyet bármilyen formára levághtaunk.

 • Behúzószalag ceruzás rakáshozbehuzoszalag

Többféle szélességű behúzószalag kapható a ceruzás rakáshoz, amelyet a függöny felső szegélyére kell varrni. Behúzásával ceruzaszerű rakás képző­dik az anyagból. Vékonyabb behúzószalaggal (2,5-5 cm) enyhébb redőzést érünk el.

 • A behúzószalag egyszerű rakáshozegyszeru_behuzoszalag

Ezzel a szalaggal függönybélést húzhatunk össze, amelyet ugyanazokkal a horgokkal rögzíthetünk a függönyhöz, amelyekkel a függönyt felakasztjuk.

 • A tépőzártepozar

Két szalagból áll össze ez a szerkezet, melyek apró körmöcskés és bolyhos szövettel ta­padnak össze a teljes felületükön.

Ülések és párnáktoltelekanyag

Ülésekhez és párnákhoz sokféle anyagra van szükségünk, például vatelinre, fonott anyagra, habszivacsra. Székülés felújításakor eset­leg nemcsak a kárpitot kell kicserél­nünk, hanem a bélésanyagot és az ülés töltelékanyagát is.

 • Habszivacs

Többféle keménységű szivacsot vehetünk; a habszivacs a keményebb fajták közé tar­tozik. A kemény szivacsot vékony rétegben tegyük föl, így kényelmesebb lesz az ülő­felület.

 • Műszálas töltőanyag

A szivacs és a kárpit közé tesszük, hogy az ülés kellemesen puha legyen. A kárpitszö­vetet is megvédi az idő előtti elhasználó­dástól, mert megakadályozza, hogy az fo­lyamatosan súrlódjon a szivaccsal. Ez különösen a bársony, és hasonló lágy anyagok­nál fontos.

 • Párnatöltőanyag

Sokféle méretű és sűrűségű párnatöltő anyag kapható. A töltőanyag kiválasztásánál az az elsődleges szempont, hogy puha, il­letve kemény párnát szeretnénk-e. A töltő­anyag lehet pehelytoll, műszálas vatta és még sokféle anyag.

 • Csomagolópapír

Ideális anyag sablonkészítéshez. Ragasszunk össze több ívet, így a nagyobb mére­tek sem okoznak problémát.

 • A cipzárcipzar

A rövidebbeket bizonyos méretekben lehet kapni, hosszabbat méterben vehetünk.

 • A zsinórszegélyzsinor

Többféle vastagságú zsinórszegély van. Mindig hosszabbat vegyünk belőle, mint amekkora a párna kerülete, és a felhasz­nálás előtt avassuk be.

 • A hevederheveder

A székülés alját olcsón és prak­tikusan elkészíthetjük heveder­ből fonott hálóval. Gumiszala­got is használhatunk, de azt némileg másképp kell alkal­mazni.