Lakásfelújítási tanácsok

Kivehető függönybélés készítése

A kivehető bélés szép esést ad a függönynek, és előnye, hogy külön mosható

A függöny bélelése megnöveli a kelme élettartamát. Még ha nem is éri közvetlen napfény függö­nyünket, idővel akkor is kifakul. To­vábbá a bélelés lágyabb esést ad füg­gönynek, és a hőszigetelésben játszott szerepe sem elhanyagolható. A kivehető függönybélés elkészítése és használata egyszerű. A bélést hor­gokkal akasztjuk a függöny belső ol­dalára, így könnyen le is vehetjük. Használhatók másik függönyhöz is, tehát ha újat veszünk, bélésből nem kell újat varrni. A bélés egyben sötétítő is, és szük­ség esetén a napfényt teljesen kiszűri. Emiatt leginkább gyerekszobában használatos.

Szükséges eszközök

 • Mérőszalag
 • Szabóolló
 • Vasaló
 • Gombostűk
 • Szabókréta
 • Varrógép

Anyagok:

 • Függönybélésanyag
 • Varrócérna
 • Behúzószalag laza rakáshoz
 • Függönyhorgok
fuggonybeles1234
 1. Szabjuk a bélést olyan méretűre, hogy a kifeszített füg­gönynél kicsit kisebb legyen. A pamut bélésanyagot téphetjük (repesztés) is. Vágjuk be szálirányban és erős, határozott moz­dulattal tépjük végig. Simítsuk ki a széleket.
 2. Fordítsuk a visszájára és hajt­suk vissza az alját. Mivel itt nem kell követni a mintát, használjunk szabókrétát és gom­bostűt a jelöléshez. Hagyományos varró­talppal egyenes öl­téssel gépeljük végig az anyag szegélyét.
 3. A behúzószalagot illesszük a függöny eldolgozatlan tetejéhez, majd ezt a két réte­get hajtsuk be és tűzzük le. Levarrás előtt hajtsuk be a be-húzószalag végeit is és varrjuk le.
 4. Mérjük le a fel­függesztés alatti fügönyméretet, amelyhez a bélést il­lesztjük. A bélés le­gyen 2,5 cm-rel rövi­debb, hogy ne lógjon ki a függöny alól. A dupla visszahajtás­ra hagyjunk 4,5 cm-t, illetve 5 cm-t.Függönybélés készítése
 5. Az alsó szegélyt géppel is levarr­hatjuk, mivel ezt a függöny eltakarja. Tűzzük végig a füg­göny oldalait köze­pes öltéstávolsággal. Az elején és a végén állítsuk hátrafelé öltés­re a gépet (elvarrás).
 6. Vasaljuk ki a bé­lést. Húzzuk meg a laza behúzószalag két zsinórját úgy, hogy a bélés 5 cm-rel legyen rövidebb, mint a függöny, így nem látszik ki.
 7. A béléshez ugyanolyan hor­gokat használjunk, mint a függönyhöz. Tűzzük a horgokat a bélés, majd a füg­göny behúzószalagjába. Ha ezzel meg­vagyunk a függönyt a béléssel együtt fel­rakhatjuk a függöny­tartóra (karnis).

Praktikus függönybélések

A bélelt függöny jó szolgála­tot tesz a konyhában, mert itt gyakrabban kell mosni. A függönyt és bélését kimos­hatjuk külön-külön, így nem húzzák össze egymást. A 10. oldalon látható hagyo­mányos vidéki konyhában a padlóig érő függöny muta­tós, és még nagyszerű hő­szigetelő is.