Lakásfelújítási tanácsok

Bélelt függöny készítése

Bélelt függöny

Ha függönyanyagunk nem mos­ható gépben, akkor nem na­gyon tudjuk kihasználni a kivehető bélés előnyeit. Ebben az esetben a szegély mentén varrjuk össze a füg­gönyt a bélésanyaggal. A bélést szabjuk kisebbre a függönynél, hogy min­dig takarásban legyen. A függönyt és a bélést is hozzávarrjuk a behúzószalaghoz. Mindkét anyagot kétszer kell visszahajtanunk.

Szükséges eszközök

 • Mérőszalag
 • Szabóolló
 • Gombostűk
 • Vasaló
 • Szabókréta
 • Varrógép
 • Varrótű

Anyagok:

 • Függönyanyag
 • Függönybélésanyag
 • Varrócérna
 • Nehezékek
 • Behúzószalag

1234

 1. A bélésanyagot szabjuk a függöny­nél 10 cm-rel keske­nyebbre és 2,5 cm-rel rövidebbre. Tegyük az anyagokat egymásra úgy, hogy a színükkel érintkezzenek, tűzzük össze az egyik szél mentén, attól 1,25 cm-re. A sarkok pontosan találkozzanak. Varrjuk le az oldalszegélyt a te­tejétől lefelé úgy, hogy az alján maradjon 30 cm a felhajtáshoz.
 2. Ismételjük meg ugyanezt a folya­matot a függöny má­sik szélén, vasaljuk le az anyagokat és for­dítsuk ki. A függönyt a tetejénél fogva hajt­suk hosszában félbe úgy, hogy a bélés be­lül legyen.
 3. A visszahajtásnál a fügönyanyag kb. 5 cm-rel hosz-szabb, mint a bélés­anyag. Szabókrétával jelöljük be mindkét anyagon a visszahaj­tás helyét.
 4. Nyissuk ki az anyagot és gom­bostűvel tűzzük össze a két jelzést (ez a függöny közepe). A bélés tetejétől mér­jünk lefelé 2,5 cm-t és jelöljük be. Hajt­suk vissza az anya­gokat úgy, hogy az anyagok középpont­jai továbbra is egybe­essenek. Az anyag tetejénél a sarkokat hajtsuk be 1,25 cm-rel rézsútosan.Bélelt függöny készítése
 5. Varrjuk a tetejébe a behúzószalagot. Jelöljük be a teljes hosszúságot az anyag színén és varrjuk be a nehezékeket. Az anyag alsó részének a visszahaj­tásakor képezzünk rézsútos sarkokat úgy, hogy az találkozzon az oldalsze­géllyel.
 6. Határozzuk meg a bélés hosszú­ságát és jelöljük be alul. A függönynél 2,5 cm-rel legyen rö­videbb. A kétszeres visszahajtás legyen 5 és 6 cm.
 7. Rejtett öltéssel varrjuk le a füg­göny letűzött sarkait és hajtsuk fel. A függöny és a bélés sarkainak a találkozásánál tűzzük össze pontosan az anyagokat és rejtett öltéssel varrjuk le a széleket, alul kb. 2,5 cm-re a sarkoktól.
 8. Jelöljük be a függönytartó köze­pét. A behúzószalag nyitott oldalán húzzuk meg a zsinórokat olyan erősen, ahogy csak tudjuk (az egye­nesebb redők érde­kében). Mérjük a zsi­nórokra a függönytartó hosszának a felét és itt kössük meg őket. Eresszük el a függönyt és hagyjuk kiugrani a redőket a csomóig.