Lakásfelújítási tanácsok

Mire figyeljünk a hálószoba tervezése során?

Hálószobánk arculata és hangulata jelentősen befolyásolja életünk minőségét. A hálószoba a legintimebb hely a lakás­ban, itt pihenünk, és ide bújunk a stressz elől, úgyhogy a szoba elrendezésében és díszítésében, valamint a bútorválasztásban is ennek kell tükröződnie. Olyan világítást válasszunk, amely a meg­felelő hangulatot teremti éjszaka, és olyan tárolórendszert, amely megkönnyíti a mindennapi munkánkat. A kis szobák különösen jó tervezést igényelnek, a sok bútor könnyen zsúfolttá és kaotikussá teszi a képet, ezért csak azt helyezzük el ide, amire igazán szüksé­günk van. Ha hálószobánk a dolgozó szerepét is betölti, esetleg paravánnal különítsük el egymástól a két területet.

Tervezési megfontolások

 • Sok időt töltünk napközben a hálószobában? Itt rendeztük be dolgozószobánkat is?
 • Vannak-e zavaró hatások (pl. zaj)? Elképzelhető, hogy a ház más részébe telpítsük hálószobánkat?
 • Hány ember alszik a szobában?
 • Szeretnénk hozzá tartozó fürdő­szobát vagy zuhanyozót?
 • Tervezzük-e, hogy az ágyat ké­sőbb áthelyezzük a szoba más szegletébe?
 • A nap melyik szakában kapja a szoba a legkedvezőbb fényt?
 • Milyen színek vegyenek körül bennünket lefekvéskor és felke­léskor?
 • Teljes fényárban úszó, vagy szűrt fényben megvilágított szobában szeretnénk ébredni? Ettől függ, hogy milyen sötétítőt választunk.
 • Szeretnénk, ha tárgyaink körül­vennének bennünket, vagy inkább minimalista, rendezett környezetet választunk?
 • Mekkora tárolókapacitásra van szükségünk? Beépített vagy sza­badon álló bútort akarunk? Tarthat­nánk-e a szezonon kívüli ruháinkat és cipőket egy másik szobában?

Esettanulmány: A kék hálószoba

A hálószoba tervezése

Az otthon fő mozgáskörleteiből kieső padlás­szoba ideális hely egy békés háló kialakítására. A manzárdablakot a tér kibővítésére építették be, és hogy napközben beáradjon fény. A merész kék fal kellemes, intim hangulatot teremt éjsza­kára. A szoba egyszínű festése segít elkendőzni a helyiség előnytelen arányait. Hasznos a kis beépített szekrény, amely értékes helyet szabadít fel az alsó tetőtérből. A világos bútorzat és a pu­ha padlószőnyeg megakadályozza a bezártság érzését. A falra szerelt állítható olvasólámpák es­te elegendő fényt adnak.

Gyerekszoba

A hálószoba tervezése

 • Gyermekek szobájának tervezésekor mindig a biztonság legyen a legfőbb szempont. A bútor feleljen meg az előírt biztonsági szabványoknak. A szoba le­gyen közel a szülői hálóhoz. Sose tegyünk ágyat vagy széket az ablak alá és polcot közvetlenül az ágy fölé. Az ablakokat lás­suk el biztonsági retesszel, az elektromos csatlakozókat pedig biztonsági fedéllel.
 • A megfelelő befogadóképességű, könnyen hozzáférhető tárolóhely alapvető fon­tosságú. Keressünk olyan előre gyártott elemekből készült egységeket, amelyek bővíthetők, illetve hozzáigazíthatók a nö­vekvő gyermek igényeihez. Az alacsony tárolókat, mint például a ládákat, ágyne­műtartó dobozokat vagy szabadon álló könyvespolcokat könnyen elérheti a gyer­mek, és könnyen tisztán tarthatók. A re­keszek, dobozok és fiókok hasznos ágy alatti tárolóhelyei a játékoknak és a sze­zonon kívüli ruháknak.
 • Olyan ágyat vegyünk, amely tároló- és játszóhely is egyben.
 • A falakat mosható festékkel vagy tapétá­val fedjük be. Kerüljük a sűrű mintázatú tapétát, mert a gyermek ezt hamar meg­unja, illetve a korral változik az ízlése is.
 • Játsszunk a színekkel és a mintákkal. Festéssel tegyük személyessé a bútoro­kat, a falakat vagy akár a padlót is.
 • Ha két idősebb gyermekünk osztozik egy szobán, osszuk két részre a szobát például alacsony könyvespolccal.
 • A tinédzserek szobájába sok elektromos csatlakozót tegyünk, és a világítás változ­tatható, irányítható legyen. Nélkülözhetet­len a jól működő asztali lámpa is.

Az alkóvba épített polcok és íróasztal a szobarészietet csendes levelezősa­rokká alakították. A nappali heverőt mé­retre készítették, így az pontosan kitölti a szemben lévő he­lyet a falnál. A búto­rok puhasága és a festés skandináv vidéki stílust sugall.A hálószoba tervezése

A komfortzóna

Sokszor csak néhány apró változ­tatásra van szükség ahhoz, hogy unalmas és élettelen hálószobánkat meleg, egyéniségünket tükröző, hívogató hellyé varázsoljuk.A hálószoba tervezése

A szobának kiváló adottságai voltak, de az eredeti be­rendezés hűvös és szomorkás volt. A fényt jól tükröző fehér szín ke­rült a falakra és a mennyezetre, így a szoba előnytelen szögletei nem szembetűnőek. A függönyöket ro­lóra cserélték, ettől a szoba világo­sabb és tágasabb lett. A szőnyeg­padló helyére parketta került, et­től a helyiség stílusos, modern lett.hálószoba tervezése

Az új fejrésszel és ágyneművel az ágy a szoba fókuszába került. A haszonelvű nyitott ruhatároló he­lyére a falat majdnem teljesen befedő tükör került, így a rend be­nyomását kelti a sa­rok. A tágasság érze­tét tovább fokozta, hogy az ágyneműtar­tó láda kikerült a szo­ba közepéről