Lakásfelújítási tanácsok

Milyen nappali stílusok vannak? Melyik illik hozzád?

Nappalink méretétől függetlenül, megfelelő meggondolás és tervezés után, bármilyen stílust kialakíthatunk. Ahhoz, hogy a kívánt összképet kapjuk, a szobát egységes egészként kell felfog­nunk. Gondoljuk meg alaposan, hogy milyen színű, milyen for­májú és stílusú bútorokat választunk.

Legyünk radikálisak, tud­junk bátran dönteni, és szelektáljuk a tárgyainkat, mivel a túl sok bútor vagy dekoráció elronthatja az összképet. Rejtsünk el min­dent, ami a kívánt hatást gyengíti. Csináltathatunk külön zárt szek­rényt a tévének, illetve a hi-finek, hogy üzemen kívül ne legyen szem előtt. Ne feledkezzünk el a megfelelő világításról sem.

 1. A hagyományos, a modern és az et­nikai elemeket ötvöző szoba, vonzó, bár kis­sé hivatalos összké­pet ad. A semleges színösszeállítás egye­sítés közben engedi, hogy a tárgyak dara­bonként is érvényesülhessenek.A nappali stílusa
 2. E vidám szoba összképe egyszerű, mégis hatásos. A halvány dekoráció a ter­mészetes fényt tük­rözi, míg a padló mintázata odavonzza a szemet, de nem uralkodik a helyiségben.A nappali stílusa

Függönytartók

A függönytartók elegáns tartozékai lakásunk berendezésének. Nagyon sokféle anyagból, szinte bármilyen méretben és stílusban készítenek és árulnak függönytartókat.

függönytartók

Falak és ablakok

Bánásmódunkat a falakkal és az ablakokkal az ízlésünk és az építészeti adottságok határozzák meg. a függönyök stílusa feleljen meg a szoba arányainak: a súlyos bársony és damaszt anyagok pél­dául jobban mutatnak nagyobb térben és fényűző környezetben. Figyeljük meg, hogyan mutatnak a függönyök össze- és széthúzva.

Hasonlítsuk össze függönyeinket a fal színével, és vizsgáljuk meg az anyagot természetes és mester­séges fényben egyaránt. Ha az intimitás nem szempont, hagy­hatjuk függöny nélkül is ablakainkat. A falak összefoghatják a szo­bát, de fel is bonthatják, úgyhogy a falfesték kiválasztásakor vegyük figyelembe a szoba arányait, a beáramló fény mennyiségét, a nappali használatának időpont­ját, kedvenc színeinket és a búto­rainkat. Tapétázhatunk is, de bánjunk óvatosan a sűrű mintás tapétákkal.

Gondoljuk meg előre, hogy mi­lyen polcokat, illetve képeket te­szünk fel a falra. a textil-, a kő­burkolat, vagy az ipari anyagok használata mind-mind megváltoz­tatja a szoba összhatását.

 1. Ez a „tér a térben” hatású modern ente­riőr sok természetes fényt kap. A magas ajtók és ablakok dísztelenek, ami kiemeli geometriailag egy­szerű vonalaikat. A természetes faanya­gok és az egyszerű modern bútor üde környezetet teremt.A nappali stílusa
 2. Mennyezetig érő spaletták hangsúlyoz­zák a nappali szögle­tes, modern formáját. A kandalló oldalain látható gipszkarton­falak eltüntetik az al-kóvokat. Ez a szokat­lan részlet érdekessé teszi a szobát, és kellemes összhang­ban van az enteriőr hűvös, tiszta vona­laival.A nappali stílusa

Függönytippek

 • A függönyök különböző kialakítá­sával optikailag megváltoztathatjuk egy szoba arányait. Hosszabb füg­gönytartó használatával szélesebb­nek tűnik az ablak.
 • A drapériafüggönyt jóval szem­magasság fölött helyezzük el úgy, hogy az anyag ne lógjon be az üveg felső része elé.
 • Ha két pár füles függönyt teszünk fei muszlin- vagy szárianyagból, vib­ráló, kontrasztos hatást érünk el a színekkel. Tegyünk mögé fényszűrő függönyt

Polcok és tárolók

A napi életvitelünk okozta rendet­lenség menti meg lakásunkat attól a steril benyomástól, amit lakatlan házakban érzünk. A felfordulásnak is van azonban olyan fajtája, amely felborítja a hely hangulatát, úgy­hogy ezt is valahogy kordában kell tartanunk. A tárolóbútorok sokfé­lesége szinte végtelen számú meg­oldást kínálnak számunkra. Tárgyainkat tehetjük ablak alatti pad­kákra, dobozszerű dohányzóaszta­lokba vagy rejthetjük ajtók, illetve különböző panelek mögé.

Tárolási igényeink alapján külön stílust is teremthetünk például átlátszó nyitott kockák egymásra rakásával, vagy érdekes anyagokból álló tá­rolók készítésével. Készülhetnek ilyenek üvegből vagy használt pad­lópanelekből, esetleg hagyomá­nyos bútordarabokból, például fió­kos vagy korábban fehérneműket tároló szekrényből.

Ha egységes képet szeretnénk, építsünk térkitöltő tárolót pl. alkóvba vagy nehezen kihasznál­ható sarokba. Figyeljünk a rész­letekre is. Egy szerény külsejű bú­tordarabot felfrissíthetünk stílu­sosabb és értékesebb fogantyúk felszerelésével.

 1. Ez a modern, be­épített dobozszerű tároló egy nehezen kihasználható helyet tölt ki a tető alatt, a térdfalnál. Mivel két­lépcsősre tervezték, optikailag nem kicsi­nyíti a szobát úgy, ahogy egy hosszú, beépített szekrény tenné. A tetszetős dobozkészlet szinte bárhol jól mutat a szobában.A nappali stílusa
 2. A tárolás mindig kritikus szempont a stúdiólakásokban. A kanapé mögötti szekrény választófai a nappali és a konyha között. Ezt a hatást a hátfalára akasztott képek is erősítik. A halvány színek és az üvegezett szekrény növeli a fényesség és a tér érzetét.A nappali stílusa
 3. Az egyedi, méret­re gyártott bútor pon­tosan megfelel táro­lási igényeinknek. Ez a stílusos darab jól öt­vözi a nyitott és a zárt tárolók, valamint a gyűjteményeknek szolgáló kirakodófelü­let arányait.A nappali stílusa
 4. A falba simuló szekrényajtó fapanelei mögött a polcokon ízléses kis étkészlet­kiállítás található eb­ben a vidéki kúriába illő nappaliban. A szekrény ajtóit tart­hatjuk nyitva vagy csukva.A nappali stílusa

Tárolóhelyek kialakítása

A nappali tárolóhelyének kialakításakor szükség van a kreativitásunkra, de prak­tikus szempontokat is figyelembe kell venni.

 • Gondoljuk végig, milyen az életstílu­sunk? Rendben tartjuk-e kiállított tár­gyainkat, rendesen törölgetjük-e róluk a port? A modern tárolóegységeket, pél­dául a kecses üvegpolcrendszert tisztán és rendben kell tartani, hogy az áram­vonalas hatás megmaradjon.
 • Színek és anyagok tekintetében le­gyünk bátrak, és a szekrény hátsó falára vagy a tároló belsejére is figyeljünk oda úgy, mint a helyiség többi részére.
 • Döntsük el, milyen gyakran haszná­lunk bizonyos tárgyakat, és miket tu­dunk egyáltalán tárolni. Dobozokban olyan dolgokat érdemes tartani, ame­lyeket nem használunk gyakran.