Lakásfelújítási tanácsok

Parafa lapok lerakása

parafa-padlo
A parafa padló természetes, kellemes anyagú burkolat. Könnyen karbantartható, akár mezítláb is járhatunk rajta.

A parafa lapok könnyen tisztítható és időtálló burkolatot képeznek. Különböző változataik szinte bármely helyiségbe alkalmasak. A lapokat ha­sonlóképpen fektetjük, mint a PVC-lapokat. Ebben az esetben is ép, sima felszínű farost­vagy furnérlemez aljzat kell a burkolat alá. A parafa lapot nem szabad közvetlenül lécparkettára vagy hajó­padlóra ragasztani. Parafa lapokból nagy a választék; vásárolhatunk imp­regnált, felületkezelt vagy kezeletlen, színes és mintás lapokat, amelyeket sokféleképpen variálhatunk.

Szükséges eszközök:

 • Csapózsinór
 • Mérőszalag
 • Ceruza
 • Fogazott simítólap
 • Sodrófa
 • Snitzer
 • Vonalzó
 • Vágólap
 • Törlőruha

Anyagok:

 • Parafa lapok ragasztó
parafalapok 4567
 1. Keressük meg a szoba közepét csapózsinórral. Ebből a pontból kiindulva fektessük le a lapo­kat. Ajánla­tos először ragasztó nélkül kirakni a la­pokat.
 2. Az egész lapok falhoz közeli szélei mentén húz­zuk vonalat ceruzá­val, mielőtt felszedjük a kirakott lapokat. A sa­rokból kiindulva ken­jünk ragasztót az alj­zatra a fogazott simí-tólappal. Egyszerre több lap alá is ken­jünk ragasztót. (Vi­gyázzunk, nehogy olyan helyre kenjünk, ahova állnunk kell!)
 3. Illesszük az első lapot a sarokba, óvatosan belenyom­kodva a ragasztó­rétegbe. Pontosan igazítsuk a vonal mel­lé. Nem baj, ha a lap pontos beállítása kis­sé tovább tart, mert a kezdet meghatároz­za az egész padló képét.
 4. Soronként rakjuk ki a mintát, szo­rosan egymás mellé illesztve a lapokat. Sodrófával simítsuk le alaposan a parafa lapokat, hogy a szé­lek, sarkok se válja­nak el az aljzattól.parafalapok 123
 5. A szélek körüli sávok kitöltése előtt helyezzük a le­vágandó lapot a leg­közelebbi egész lap fölé. Erre tegyünk még egy lapot úgy, hogy a széle elérjen a lábazatig. A felső lapot vonalzóként használva, ceruzával jelöljük meg a közép­ső lapon a levágandó részt.
 6. Vonalzó mentén snitzerrel vágjuk el a lapot a ceruza­vonal mentén. A vá­gást az erre a célra rendszeresített desz­kalapon (vágólapon) végezzük, hogy az aljzat ne sérüljön. Mi­előtt a helyére illeszt­jük a levágott dara­bot, kenjük be a hát­oldalát ragasztóval.
 7. Végül nedves ruhával töröljük le a lapok felszínéről a felesleges ragasz­tót. A parafa fajtájától függően, szükséges lehet valamilyen fe­lületi védőréteg (pl. lakk). A lakkozást és a tisztítást az anya­gokhoz adott útmu­tató alapján végezzük.

Hasznos tanácsok:

A gyártók sokszor a parafa lapok 24 órás pihentetését javasolják a burkolandó helyiség­ben, hogy az anyag felvegye a szoba hőmér­sékletét. A kezeletlen parafa lapokat a lerakás előtt vízzáróvá tehetjük egy réteg felületvédő anyaggal. Bármilyen óvatosak vagyunk, könnyen kerülhet ragasztó a lapok felszínére, amit ha nem törlünk le haladéktalanul, beivódik a parafa anyagába, és alig eltávolítható foltot képez. A lapok lerakása után is impregnálhatjuk az egész felületet valamilyen vízzáró anyaggal.