Lakásfelújítási tanácsok

Római redőny készítése

foA roletta mívesebb változata a római redőny. Leeresztve kisimul, felhúzva vízszintes rakásokba rendeződik. A függöny fölé erősített tartóléchez csatlakozik.

A sötétítő hátoldalán kis karikákon átvezetett felhúzózsinór segíti a bevarrt tartólécek által alkotott rakásokat. A rakások méretét a merevítőlécek sűrűsége határozza meg. Minél több van belőlük, annál kisebbek a rakások.

A római redőny anyagszükséglete nagyobb az egyszerű rolettáénál, mert a merevítőlécek is felvesznek belőle.

A szükséges anyagméret kiszámításához a lefedendő ablakfelület méretéhez számoljuk rá a szegélyt a tetején, az alján és a széleken, valamint a be­bújtatott merevítőlécekhez szükséges többletmennyiséget is adjuk hozzá.

Ha a sötétítő szélessége több darab­ból áll, cikcakk-, majd egyenes öltés­sel varrjuk össze az anyagokat a visszájukon.

Szükséges eszközök

 • Mérőszalag
 • Szabóolló
 • Gombostűk
 • Varrógép
 • Varrótű
 • Fűrész
 • Csiszolópapír

Anyagok:

 • Függönyanyag varrócérna
 • Tépőzár (hossza a sötétítő szélessége)
 • Fa merevítőlécek
 • Műanyag karikák
 • Felhúzózsinór
 • Horgos csavarok

1234

 1. Mérjük le és jelöl­jük be az oldal­szegélyeket, majd tűzzük és varrjuk le (1218-219. oldal 2 és 3). Hajtsuk vissza az anyagot a tetején, mint behúzószalag varrásakor. A tépőzár bolyhos oldalát tűzés után varrjuk a sötétítő fonákoldalának a te­tejére.
 2. Mérjük ki és je­löljük be a mere­vítőlécek helyét az anyag fonákoldalán, figyelembe véve az átmérőjük által kívánt anyagszükségletet. A bújtatok helyén je­löljük be gombos­tűvel a merevítőlécek vastagságának a fe­lét, és hagyjunk rá egy keveset a Ietűzéshez. Fogjuk össze a bejelölt részt és tűzzük le.
 3. Egyenes ölté­sekkel varrjuk le a letűzött bújtatót. Az anyag aljára varr­junk egy nagyobb bújtatót a legalsó merevítőlécnek.
 4. A szélektől egyenlő távol­ságra varrjuk be kézzel a karikákat a bújtatókba. Széle­sebb sötétítőkre azonnal, vagy ha a merevítőlécek egy idő után meghajla­nak, a sötétítő közép­ső részére varrjunk bele egy újabb sor karikát a felhúzáshoz.567
 5. Húzzunk át fel­húzózsinórt a ka­rikasorokon és kös­sünk csomót a végé­re. Vágjuk le a mere­vítőléceket a kívánt méretre, amely le­gyen egy kicsit rövi­debb, mint a redőny szélessége. Csiszol­juk le a végeiket és bújtassuk be.
 6. A sötétítőre varrt karikasorok kö­zötti távolságot mér­jük fel a tartólécre és ide csavarjuk be alul­ról a horgos csavarokat. Ragasszuk az öntapadós tépőzár tapadóoldalát a tartólécre. Ha a redőny súlyos anyagból van, tűzőgéppel is tűzzük rá a tartólécre.
 7. Illesszük a redőny tépőzáras tetejét az ablak feletti tartóléc tépőzáras részéhez. Fűzzük át a felhúzózsinórokat a karikákon, majd a horgos csavarokon keresztül a felhúzás oldalára, végül teker­jük a falra szerelt zsinórtartó horogra.

Tetszetős megoldás

A hálószoba fürdik a nap­fényben, amely a csodaszép római redőnyön keresztül áramlik be. Római redőny készítése előtt győ­ződjünk meg arról, hogy az ablakunk elég nagy a redőkhöz, ugyanis a fölhúzott redőny bizonyos részt takar az üvegből.