Magasépítészet

A kolostor-, teknő-, római kereszt-, román kereszt-, kupola-, cseh- és csehsüveg-boltozat

Mivel a címben jelzett boltozatok ma már ritkán épülnek, azért csak röviden foglalkozunk velük. Alapismereteik azonban nélkülözhetetlenek, mert ezeknek a boltozatoknak javításához és elbontásához megfelelő szakértelem szükséges.

Kolostorboltozat

A kolostorboltozat dongaszerű vagy fecskefarkas falazással boltozható. Építése teljes mintaállványt igé­nyel. Héj vastagsága 4 m falközig y2 tégla, 6 m falközig 1 tégla. A gyámfalak vastagsága olyan, mint a vele egyenlő falközű dongaboltozaté.

Teknősboltozat

A teknőboltozat dongaszakasza dongaszerű, lezáró kolostorboltozat-része pedig dongaszerű vagy fecskefarkú falazással boltozható. Teljes mintaállvánnyal kell építeni. A héjvastagságra és a gyámfalakra vonatkozóan a dongaboltozatoknál ismertetett elvek a mértékadók.

Római és román keresztboltozatok

A római és román keresztboltozatok falazhatok dongaszerűen és fecskefarkú boltozassál. A dongaszerű falazás – tégla esetén – a sok faragás miatt nem cél­szerű, azonkívül teljesen deszkázott (igen költséges) állványzatot igényel. A fecskefarkú falazásnál nincs szükség deszkázott állványra, csak a gerincek és a hom­lokívek, valamint a záradékvonalak alá kell mintaíveket helyezni. Az átlós mintaívek kereszteződési pontjait oszloppal kell alátámasztani.

Kupolaboltozat

A kupolaboltozat téglasorai vízszintes gyűrűket alkot­nak. A felfelé kisebbedő átmérőjű gyűrűk fekvő hézagai mind meredekebbek lesznek. A fekvő lapok kúpfelületet képeznek, melynek csúcsa a gömb középpontjában van (592. ábra). Ebből kifolyólag minden boltozati gyűrű egy-egy lefelé irányuló éknek tekinthető, amely lefelé nem tud elmozdulni.

Gyűrűsen falazott kupolaboltozat hézagfelületének érzékeltetése

592. ábra. Gyűrűsen falazott kupolaboltozat hézagfelületének érzékeltetése

A kupolaboltozatoknál fellep a gyűrűfeszültség jelen­sége. Gyűrűfeszültségnek nevezzük azt a belső erőt, amely a kupolaboltozat falazati egységeit egyensúlyban tartja. A zárt boltozati gyűrű minden egyes falazati egységének elmozdulását a vele szomszédos és a gyűrű­feszültség miatt elmozdulni nem tudó falazati egységek akadályozzák.

Kisebb kupola falazásánál mintaállványra nincs szükség. Csupán a tér középpontjában állítunk fel egy állványt, melyhez csuklóval egy léc van erősítve. A léc hossza egyenlő a kupola gömbsugarával, és a falazáskor történő mozgatásával érhető el a gömbfelület betartása.

Kisebb kupolaboltozat

593. ábra. Kisebb kupolaboltozat; a) metszete, b) záradékrész falazása, c) a téglasorok ideiglenes leterhelése, d) egy gyűrű zárótéglájának elhelyezése

Kisebb kupola falazását mutatja az 593. ábra. A súrlódási szögnél meredekebb helyzetű rétegekben az első téglát le kell terhelni, mégpedig egy a boltozaton átvetett kötél végére erősített súllyal. Nagyobb kupolák boltozásánál azonban függőleges tengely körül forgatható alakozó ívet kell használni.

Mivel a vízszintes helyzetű téglagyűrűket a „gyűrű­feszültség” egyensúlyi állapotban tartja, azért a boltozat falazását bárhol megszakíthatjuk, a kupolát nyitva hagyhatjuk, sőt a nyitott részre lámpást is építhetünk.

A kupola héjvastagságára az 50. táblázat szolgáltat tájékoztató adatokat.

50. táblázat: Kupolaboltozat héjvastagsága

Falköz mZáradéknál téglaméretVállnál téglaméret
4½½
4-611
6-811 ½
8-1012

A csehboltozatot fecskefarkú falazással építik, ebből kifolyólag a boltozat nyomása legnagyobbrészt a sar­kokra (a sarokpillérekre) adódik át. A falazást a sarkokon kezdik. A kisebb csehboltozatot minden segédeszköz nélkül a sarkokon kezdve szabadkézből falazzák, néhány mintaív segítségével (594. ábra).

Csehboltozat

594. ábra. Csehboltozat; a) metszete, b) alaprajza (a hézagok és a mintaívek feltüntetésével)

Nagyobb csehboltozatoknál néhány, a homlokíve­ket, az átlós-íveket, valamint a homlokívekre merőleges síkban fekvő záradékvonalakat alátámasztó minta­ívet (nem deszkázott állványt) állítanak csak fel. A záradékpontban találkozó mintaíveket oszloppal támasztják alá.

A csehboltozat héjvastagsága 5 m-es falközig ½ tégla, 5-7 m-es falköz esetén a záradéknál ½ tégla, a vállnál 1 tégla. Hosszúkás alaprajzoknál átlós irányban a sarkok felé vastagítani kell a bolthéjat. Hagy támaszköz esetén a sarkokban hátfalazatot is kell készíteni. A gyámfal vastagsága rendszerint a falköz ¼-e és 1/5-e közt van.

Függő kupola

A függő kupola alakja – mint már korábban emlí­tettük- teljesen megegyezik a csehboltozatéval, fala­zása azonban nem fecskefarkú, hanem a kupola falazásá­nak megfelelő gyűrűs téglasorokkal történik.

Csehsüveg-boltozat

A csehsüveg-boltozat készülhet a csehboltozathoz hasonlóan fecskefarkú falazással, de – különösen elnyújtott téglalap alakú alaprajz esetén – a porosz­süveg-boltozat mintájára gyűrűs falazással is építhetjük.

A boltozást a sarkokon kezdve, szabadkézből néhány mintaív segítségével végzik. A boltozat vastagsága 5 m falközig ½ tégla, azon felül egy tégla. A gyámfal vastagságát a csehboltozatnál közöltek szerint kell megállapítani.