Magasépítészet

Érintés- és villámvédelem az otthonunkban

Érintésvédelem

Az elektromos áram az emberi szervezetbe jutva élet­veszélyes változásokat eredményezhet. A különböző elektromos készülékek és szerelvények szakszerű beépítés és üzemeltetés esetén nem jelentenek veszélyforrást. Meghi­básodásuk esetén azonban a szabadkézzel elérhető vezető szerkezetek (fém alkatrészek, fém burkolatok) feszültség alá kerülhetnek. Az emberi szervezetre még nem veszé­lyes maximális feszültségi érték 50 V. A kialakult érintési feszültség ellen különböző megoldásokkal kell védekezni.

Az érintésvédelem szintjét az alábbi csoportokba sorolják:

  • Az érintésvédelmi osztályba tartozó készülékeket csak védővezetős érintésvédelemmel ellátva szabad üzemeltetni (ezt a készülékek fogyasztói tájékoztatója tartalmazza). A védelem lényege, hogy a védővezető az érintési feszültséget a megengedett érték alatt tartja, ellenkező esetben megszakítja az áramkört.
  • A érintésvédelmi osztályba tartozó készülékek megerősített vagy kettős szigeteléssel vannak ellátva. Az ilyen kisgépek szabad kézzel hozzáférhető vezető szerkezeti részeit normális esetben feszültség alatt álló vezető szerkezetektől szigetelés választja el.
  • A érintésvédelmi osztályba tartozó készülékek transzformátorral előállított érintésvédelmi törpefe­szültséggel üzemelnek. így az esetleges érintőfeszült­ség mértéke mindig a megengedett 50 V alatt van.

Egyéb esetekben (pl. betonkeverő gép fém teste) lehe­tőség van földeléses érintésvédelemre. Ekkor a védendő szerkezetről az esetleges feszültséget a földbe kell vezetni.

Villámvédelem

A villám a légköri feszültségek rövid idő alatt lezajló, nagy energiájú kisülése a föld felületén egy alkalmas veze­tő pontba. A villám az épület elektromos hálózatába jutva túláramot okoz. Viszonylag gyors lezajlása miatt általában csak a vékony keresztmetszetű vezetőkre van káros hatással (vezeték kiszakadása a falból, TV kisülése, elnémuló telefon). A 20 m-nél alacsonyabb lakóépületeknél is javasolt villám el­leni védelmet alkalmazni.

Nádtető villámhárítóval

Különleges épületeknél (fokozot­tan tűz- és robbanásveszélyes épület, közösségi és műemléki épület) villámfelfogó és elvezető szerkezetet kell kialakítani. Fémszerkezeteket (magas acélszerkezet, fémtartály, fémszobor) nem kell ellátni ilyen védelemmel, de gondoskodni kell a megfelelő földelésről. Az ideiglenes szerkezetek (állványok, zsaluzatok) és szabadtéri berendezések (transzformátorok, daruk) villámvédelméről szintén gondoskodni kell.

Kisebb lakóépületeknél nem ajánlott villámfelfogó és -elvezető szerkezet építése. Legjobb megoldás az elektro­mos hálózat fővezetékébe – a mérőműszer előtt – beépített korszerű villámvédelmi készülék alkalmazása.