Magasépítészet

Épületgépészet fogalma, területei

Az épületgépészet az épületben és/vagy az épület, illetve környezete közötti transzportfolyamatok előírt vagy kölcsönösen elfogadott értékek ész­szerű határok közötti biztosításával foglalkozik. Ez alatt értjük valamennyi műszaki (szerelő­ipari) tevékenységet a tervezéstől a kivitelezésen át egészen a rendszerek üzemeltetéséig, karban­tartásáig.

Komfort kialakítása

A kényelemérzet (komfort) fenntartásának, javításának érdekében biztosítani kell a megfelelő léghőmérsékletet, légnyomást, páratartalmat stb. (egyszóval légállapotokat), figyelemmel az akusztikai, esztétikai és egyéb praktikus igényekre.

Az épített terekben az év jelentős részében olyan álla­potokat kell fenntartani, amelyek eltérnek az egyébként folyamatosan változó (esetenként szélsőségesen ingadozó) külső környezeti jellemzőktől. Az épületgépészet emellett biztosítja a közművekkel való kapcsolatot, együttműködve a közműszolgáltatókkal.

Alapvető követelmény az épületgépészeti rendszer meg­valósításakor az energiahatékonyság, a gazdaságosság és a környezetvédelmi szempontok betartása, miközben egyre magasabb kényelmi szempontoknak kell megfelelni. Az épületgépész tevékenysége szorosan kapcsolódik te­hát az építész energiatudatos tervezőikivitelezői munkájá­hoz. Az épület energiamérlegét az épületgépész tervezővel együttesen, rendszerszemlélettel kell elkészíteni!

Maga a szakterület elnevezése is sugallja, hogy az építé­szethez kapcsolódik, nélküle a kőműves, ács, egyéb szere­lőipari tevékenység öncélú lenne. Általában nincs is értelme az építészetről mint szakterületről beszélni.

Az épületgépészet széles terület, számos más szakterület­tel áll összefüggésben, ezért is nehéz beszűkíteni tevékenysé­gi területeit. Mindemellett műszaki-technikai és tudományos alapjait illetően is gyors ütemben fejlődik a fejlett gazdaság­gal rendelkező országok, régiók egyik „húzóágazata”.

Az épületgépészet lényege

Az épületgépészet tárgya az emberi tevékenységhez kapcsolódó komfortigények (közérzeti tényezők) mind szélesebb kielégítése.

Ez az egyesek által „épületkomfortnak” nevezett terület az épületek vízellátási, csatornázási, gázellátási, közpon­ti és távfűtési, szellőzési és légkondicionálási feladataival foglakozik. Az alábbiakban röviden bemutatjuk az épület­gépészet lényegét, a szerelések célját, módjait, valamint a szakterület műszaki kapcsolódásait a magas- és mélyépí­tési területekhez.

A következő felsorolásban csoportosítottuk az épületgé­pészet feladatait az egyes szakágak szerint.

Vízellátás

Vízszállítás, tárolás, nyomó-vezetékek (ivó-, oltó-, locsoló- és iparivíz bekötő-, hideg- és melegvíz alap-, felszálló-, ágvezetékek), vízmérőhelyek, nyo­másfokozók, vízkezelők (víztisztítók, lágyítók), meleg­víz-termelők, vizes berendezési tárgyak stb. Tovább a vízellátásra.

Csatornázás

Csapadék-, szennyvíz-, csatornagáz elve­zetés, tárolás, tisztítás-kezelés, elszivárogtatás, elszál­lítás a tisztítóműig, illetve befogadóig stb. Tovább a csatornázásra.

Fűtések

Távfűtés-hőtermelés (esetleg hőerőművel kap­csolt módon), szállítás, elosztás stb. Ide tartoznak a központi fűtési rendszerek (konvekciós, sugárzós és/ vagy kombinált), valamint a helyi fűtés (hőtermelés és hőleadás egy berendezésben): mint gázkonvektor, kan­dalló, kályha. Tovább a fűtésszereléshez.

Gázellátás

Gázelosztó és csatlakozóvezetékek, nyomás­szabályozók, fogyasztásmérők, szűrők, elzárók, szaka­szolók, fogyasztói vezetékek és berendezések, készülé­kek, égéstermék-elvezetés berendezései, szellőzés stb. Tovább a gázellátáshoz.

Technológiai rendszerek

Fűtő- és tüzelőolaj-ellátás (táro­lás, szállítás, adagolás stb.), sűrített levegőhálózat, egyéb gázhálózat (egészségügyi oxigén-, ipari hegesztőgáz-há­lózat), gépkocsimosók zárt rendszerei stb.

Szellőzések

Légcsere (hagyományos elszívó-befúvó szel­lőzés, légszűrés stb.), légfűtés, páraelszívás, ködtelenítés, párásítás, központi porszívás, ipari elszívás, porle­választás, hangcsillapítás, energia-visszanyerés, lakás­szellőzés stb.

Klímarendszerek

Komplett (teljes vagy részleges) lég­kezelés, légfűtés, léghűtés, páraelszívás, ködtelenítés, párásítás, klimatizálás (légkondicionálás), hangcsilla­pítás, energia-visszanyerés stb.

Épületautomatizálások

komplett vagy részleges épü­let-felügyeleti rendszerek (automata fűtés, szellőzés, kertöntözés stb.) együttműködve az épületvillamosí­tással (világítás, felvonók, őrző-védő funkciók) stb.