Magasépítészet

Vegyes falazatok tulajdonságai

Vegyes falazatnak nevezzük a többféle anyagból, így kőből és téglából, téglából és betonból, kőből és betonból készült falazatokat. Építésüket az tette és teszi indokolttá, hogy ily módon a költségesebb anyag előnyös tulajdonságait jól ki lehet használni, másrészt megtakarítást lehet elérni az olcsóbb anyag felhasználása réven. A különböző anyagok­ból készült vegyes falak szerkezeti sajátosságai egyeseknél a fal metszetében, másoknál a fal hom­lokzatán is megmutatkoznak.

Tégla és kő anyagú vegyes falakat a múlt században hazánkban is gyakran építettek. Ezek a falak rétegesen felváltva kőből és téglából készül­tek. A rétegesen vagy nem rétegesen kialakított, jól kiegyenlített kőrétegre legalább két rétegből álló téglasort helyeztek, és mindkét anyagot mészhabarcsba rakták.

A tégla és beton anyagú („Gérard”-rendszerű) vegyes falakat Magyarországon gyakorta alkal­mazták (309. ábra). Ez esetben két sáv, fél tégla vastagságú fal közét töltik ki rossz hővezető, könnyű, meleg tartó betonnak A fal összekötését: a) helyenként bekötő téglasorral vagy pedig b) a sarkokon és minden ötödik sorban 70-80 cm távolságban elhelyezett vas átkötő kapoccsal bizto­sítják.

309. ábra. Gerard-féle tégla és beton anyagú vegyesfal; a) bekötő téglasorokkal, b) vas átkötő kapcsokkal

Vegyes falazatról van szó olyankor is, amidőn a fal külső része kőből, a belső része pedig téglából vagy betonból, de egyidejűleg falazva, illetve csömöszölve készül, azzal a feltételezéssel, hogy a két anyag egyaránt részt vesz a teherhordásban. Ilyen­kor kívánatos, hogy a futókövek mélységi mérete (a) és a kötőkövek magassági mérete (h) között a ≥ h a kötőkövek bekötési mélysége (b) és magassága (h) között pedig b ≥ h összefüggés legyen.

A német szakirodalom az ilyen jellegű falakat Mischmauerwerk-nek nevezik. Amennyiben az ilyen falak­nál a kő nem vesz részt a teherhordásban, akkor ezekre a falakra inkább kifejező a burkoltfal elnevezés.

MischmauerwerkMischmauerwerk

Többrétegű falazatok

A többrétegű falazatok is a vegyes falak sorába tartoznak. Ezeknél a fal több, egymással szervesen össze nem függő, legfeljebb egymással kapcsolatba hozott különböző anyagú, egymástól nagymérték­ben eltérő tulajdonságokkal rendelkező rétegből áll. A különböző rétegek közti kapcsolatos vas vagy fém anyagú kapcsokkal, ragasztó habarccsal tudjuk létrehozni.

A többrétegű falakra általánosságban jellemző, hogy velük aránylag kisebb falvastagság mellett el lehet érni olyan műszaki tulajdonságokat, amelyeket egyébként csak nagy falvastagság mel­lett lehet megvalósítani. Fokozott hő- és sugárzás­szigetelési például kizárólag többrétegű falazattal lehet elérni.

Ezeknél rendszerint van egy – teljesen vagy csak bizonyos mértékig – teherhordó falréteg, amelyhez különböző rendeltetésű rétegek csatlakoznak.

Az ilyen falakkal szembeni külön­leges követelmények lehetnek:

  • Fokozott hőszigetelés.
  • Fokozott hanggátlás.
  • Nedvességszigetelés.
  • Sugárzás (röntgen, rádium, izotópok) elleni szigetelés.
  • Külső vagy belső, illetőleg egy- vagy két­oldali felületképző burkolás.

A külső (leginkább vázkitöltő) és belső (leginkább lakáselválasztó, erkély és lépcsőházi) faiak egyaránt készülnek több rétegben, ezek szerkezete rendeltetésüknek megfelelően különböző, ezért velük nem itt, hanem a megfelelő helyeken foglalkozunk.