Magasépítészet

Vegyes falazatok

A vegyes falazatok általában két különböző falazó anyagból (tégla, kő stb.) épített falazatok. Az ilyen falazatok elsősorban azért terjedtek el, mert egyesítik a felhasznált anyagok kedvező tulajdonságait. Régebben a vegyes falazatok elsősorban téglából és kőből készültek (a legtöbb vegyes falazat ilyen).

Ezeknek három fajtája terjedt el:

  • váltakozó rétegekkel rakott vegyes falazat;
  • téglával bélelt kőfalazat;
  • kővel burkolt téglafalazat.

A váltakozó rétegben rakott vegyes falazatba a kőrétegek közé két-három téglaréteget építettek. A téglarétegeknek elsősorban kiegyenlítő szerepük volt, megkönnyítették a kőrétegek kötésben építését, ugyanis így nem kellett az állóhézagok elhelyezkedését az alsó kőréteghez viszonyítani. Ilyen típusú vegyes falazatokat ma már nem készítenek.

A téglával bélelt kőfalazatok téglaburkolattal ellátott kőfalnak tekinthetők. A kész kőfalazat elé 2-8 cm távolságra fél tégla (ritkábban él tégla) vastag km. tégla bélésfalazat épül. Ez minden ötödik téglasorban téglabetétekkel van bekötve a kőfalazat csorbázataiba.

A bélésfal nem teherhordó (a teherviselésben nem vesz részt), mindig utólag, a kőfalazat elkészülte után építik meg. Ezt a megoldást elsősorban a falazat kedvezőbb hőtechnikai tulajdonságai miatt alkalmazták. A tégla bélésfal, de főleg a bélésfal és a kőfal közötti légrés jelentősen növelte a falszerkezet hőszigetelő képességét. Előny még, hogy a tégla bélésfal könnyebben vakolható és véshető.

A kővel burkolt téglafalazatok az előző vegyes falazathoz hasonlóak, azzal a különbséggel, hogy itt a téglafalazathoz kapcsolódik a kőburkolat. A legtöbb esetben a kő- és a téglarétegek légrés nélkül (szorosan) összeépülnek. A kőburkolatok megfelelően vastag rétegben építve a teherviselésben is részt vesznek. Ilyen vegyes falazatot elsősorban lábazatoknál alkalmaznak.

Váltakozó rétegben rakott vegyes falazat

5.54. ábra Váltakozó rétegben rakott vegyes falazat

Téglával bélelt kőfalazat

5.55. ábra Téglával bélelt kőfalazat       

A téglából és kőből készülő vegyes falazatok építése során mindig figyelembe kell venni a két különböző anyagú falrész eltérő ülepedési mértékét!

Szintén régebben alkalmazták a téglából és betonból készült vegyes falazatokat. Ennél a megoldásnál a fal két oldalát egy-egy fél tégla vastag km. tégla falazat alkotta, a két fal közötti részt pedig betonnal töltötték ki. A különböző anyagú falrészek közötti kapcsolatot bekötő téglasorral vagy átkötő vasakkal biztosították. A két oldali téglafalazat bennmaradó zsaluzatnak tekinthető.

Kővel burkolt téglafalazat

5.56. ábra Kővel burkolt téglafalazat

Tégla-beton vegyes falazat

5.57. ábra Tégla-beton vegyes falazat

Az itt bemutatott vegyes falazatokat ma már csak ritkán alkalmazzák. Építésük nehézkes és időigényes, illetve számos épületfizikai tulajdonságuk nem felel már meg a mai követelményeknek. Napjaink vegyes falazatait a különböző anyagú kézi zsaluzóelemekből épített falak alkotják, melyek üregeit betonnal kell kitölteni. Ezeket a falazatokat a következő alfejezetben tárgyaljuk részletesen.