Nádfedés

A nádfedés előnyei, hátrányai és költségei

A nádtetők előnyei

Szempontok a nádtető kiválasztásához: A nádtető látványa esztétikailag és pszicho­lógiailag „jó érzés” mind a bennlakóknak, mind a járókelőknek. A nádtetők részletformái építészetileg ele­gánsak. A nád más tetőfedő anyagokhoz képest igen nagy formagazdagságot tesz lehetővé.

A tetőtér beépíthető. A tetőfedés viharálló, eső- és hóbiztos, fagyálló, páraáteresztő, pormentes, szabályozza a nedvességet, nin­csen kondenzációs lecsapódás (épület­fizika!).

Nádtetős ház

Télen a nádtető hővédő, a mért értékek alap­ján kimondható: legalább 30 cm fedésvas­tagság esetén a hőátbocsátási tényező U < 0,20 W/m2 * K, és ez nagyobb vastag­ságnál értelemszerűen tovább csökken. Télen a nádtető alatt viszonylag meleg, nyáron hűvös a hőérzet.

A nádtető zajvédő, zajszigetelő. A beépített nádtetős padlástér igen jó lakóminőséget ad. A nádtető alatt élni biológiailag egészséges.

A nádtető hosszú élettartamú, min. 45°-os lejtés esetén, égtájtól függően élettartama 40-50-100 év. A szerző vizsgált 100 évnél idősebb nádtetőket, amelyek padlásoldali nádrétegei hibátlanok voltak. (Természetesen a külső oldalon a csapadék okozta károso­dások időszakos, rendszeres kijavítása kellett ehhez az élettartamhoz.) A nádtető esetleges épületbővítésnél tovább­fejleszthető.

A nádtetők hátrányai

A nádanyag gyúlékony, de ezt a tulajdon­ságát korszerű vegyianyag-kezeléssel csök­kenteni lehet. A felhasználható vegyianyagok a vízüveg alapú égéskésleltetők, bórsav alapú, kresol alapú bogárriasztók. Ezek kereskedelmi for­galomban beszerezhetők. A szaküzletekben erre nézve tanácsok kaphatók. Könyvünk óvakodik kereskedelmi márkanevek idézé­sétől!

Nádtetős ház

A nádtetőket a felületre telepedő mohák és egyéb káros növények, valamint a rágcsálók, madarak, bogarak ellen védeni kell.

A nádtetők költségei

A héjalások és a tetők költségeit külön kell vizsgálni. A nádhéjalások költsége meghaladja a pikkelyes (cserép, pala) héjalások költségeit, azonban a nádtetők és a pikkelyes tetők komplex költségei (ezekbe beleértve a pikke­lyes fedéshez szükséges erősebb fedélszék, az alátétfólia, a bádogozás költségeit is) alig mutatnak számottevő eltérést.

Beépített tetőtér esetében pedig a nádhéjalás révén a hőszigetelés is külön költség nélkül adott. Az új EU-energiatanúsítvány egyes esetek­ben üres fűtetlen padlástér esetében is előír szigorú hőátbocsátási tényezőket a tetősík­ban lévő szerkezetre: ez nád esetében nem jelent külön költséget.