Otthon

Energiatakarékos otthon kialakítása

Különféle stratégiákhoz kell folyamodnunk, hogy lakásunk, házunk egyes részei energiatakarékosak legyenek.

Hatékony konyha

Konyhánk rengeteg energiát és vizet fogyaszt, s itt keletkezik a legtöbb háztartási hulladék is, így feltétlenül időt kell szánnunk konyhai tevékenységeink elemzésére, majd néhány változtatásra. A források ésszerű kihasználása, az energiatakarékos készülékek alkalmazása, valamint az újrahasznosítás egyaránt előnyös saját magunk, otthonunk és környezetünk számára.

Hűsítő tippek

 1. A hűtők és fagyasztók sokat fogyasztanak, így feltétlenül energiatakarékos típust válasszunk! Ne feledjük, hosszú távon megtérül!
 2. Ne hagyjuk bekapcsolva az öreg frizsidert is „a biztonság kedvéért”! A régi készülékek többet fogyasztanak, mint az újabb modellek.
 3. A hűtőszekrényt hűvös helyre tegyük, távol minden hőt termelő konyhai eszköztől, s ügyeljünk rá, hogy a hátán található hőleadó rács körül legalább 8 cm szabad hely le­gyen! A szellőzés hiánya 15 száza­lékkal csökkenti a hatásfokot.
 4. Ne állítsuk a termosztátot túl alacsony hőfokra! Az optimális érték hűtőknél 3—4 °C; fagyasztók­nál -18 °C és -15 °C között van. Minden I °C-os csökkenés 5 száza­lékkal növeli az energiafelhasználást.
 5. A hűtőajtót a lehető legritkáb­ban nyissuk ki! Minden nyitva felejtett perc után 3 percig kell dol­goznia a gépnek, hogy újra lehűljön.
 6. Tartsuk legalább kétharmadig te­le a hűtőszekrényt! Az étel job­ban megtartja a hideget, mint a leve­gő, így az üres hűtő többet fogyaszt.
 7. Rendszeresen ellenőrizzük, meg­felelőek-e a tömítések! Csukjuk rá a hűtőajtót egy papírra: ha a la­pot könnyen ki tudjuk húzni, a tömí­tés nem elég jó. Húzzuk meg az ajtó csuklóit, vagy cseréljük ki a tömíté­seket! (Ez a módszer a sütő ajtajá­nak ellenőrzésére is alkalmas.)
 8. Ha a fagyasztó nem ön leolvasz­tó típusú, olvasszuk le nagyjából háromhavonta! Soha ne hagyjuk, hogy 5 mm-nél vastagabb jégréteg gyűljön össze a belsejében!
 9. Évente egyszer tisztítsuk meg a készülék hátulján található hő­leadó rácsot!
 10. Ha hosszú időre elutazunk, ürítsük ki a hűtőszekrényt, kapcsoljuk ki, és hagyjuk nyitva az ajtaját!

Vásárlási tippek

 • Válasszunk olyan hűtő- és fagyasztószekrényt, amelynek energiatakaré­kossági minősítése magas! A legjobb besorolású ugyan valamivel drágább, de csak feleannyi áramot fogyaszt, mint a kevésbé takarékos készülék.
 • Kérdezzük meg a kereskedőt, kapható-e olyan berendezés, amely a környezetbarát Greenfreeze technikát alkalmazza (lásd 37. oldal)!
 • Ne vásároljunk a szükségesnél nagyobb hűtőt vagy fagyasztót! Lehet, hogy egy 284 literes és egy 210 literes készülék azonos energiatakaré­kossági besorolású, de a 284 literes 20 százalékkal több áramot fogyaszt.
 • Ha azon töpreng, hogy két kisebb vagy egy nagyobb hűtőszekrényt vegyen, válassza inkább az utóbbit – így általában jobban jár!
 • Ha nagyméretű fagyasztót akar venni, a „láda” kialakítású készülék valószínűleg gazdaságosabb lesz az álló modelleknél, mivel az előbbi rend­szerint vastagabb szigetelésű, így jobban bent tartja a hideget.

Biztos tipp

Válasszunk légkeveréses sütőt! Az ilyen készülék 25 százalékkal hatékonyabb, sőt 35 százalékkal kevesebb üvegházhatású gázt termel, mint egy ventilátor nélküli.

Tűzhelytanácsok

A főzőeszközöket nem minősítik energiatakarékosság szerint, ezért a környezettudatos döntéshez más szempontokat kell figyelem­be vennünk.

 • Hacsak lehetséges, gázzal főzzünk, és ne árammal – ez főként a főző­lapokra nézve érvényes! A gázzal működő főzőlapok használata fele­annyiba kerül, mint az elektromos típusoké, és feleannyi üvegházhatású gáz kibocsátásával jár.
 • Ne vásároljunk a szükségesnél nagyobb tűzhelyet! Minél nagyobb a sütő, annál több energiát fogyaszt.
 • A tűzhelyen különböző méretű főzőlapok legyenek, mert ez is segít a fogyasztás ésszerűsítésében!
 • Ha elektromos főzőlapú tűzhelyet veszünk, ne feledjük, hogy a fűtőte­kercses modellek olcsóbbak, mint a tömör- vagy kerámialaposak!
 • Az elektromos főzőlapok közül az indukciós elven működők akár 30 százalékkal is hatékonyabbak lehetnek a hagyományos, fűtőszálas típusoknál. Az indukciós főzőlap egy kapcsolót és egy indukciós teker­cset tartalmaz. Ha edényt teszünk a lapra, mágneses tér keletkezik, aminek hatására az edény felforró­sodik (de a főzőlap nem). Kevés energia vész kárba, és a hőmérsék­let szabályozása is pontos.
 • FŐZZÜNK TAKARÉKOSAN! A kisebb főzési feladatokhoz és az étel melegítéshez használjunk mikrohullámú sütőt! Ez kevesebb energiát fogyaszt, mint a főzőlap, és használata sokkal kevesebb üvegház­hatású gáz kibocsátásával jár.
 • Vásároljunk kuktát! A hagyomá­nyos főzőlapon a kuktában harmad­annyi idő alatt fő meg az étel, így harmadannyi energia kell a főzéshez.

Greenfeeze

 • Egészen az 1980-as évek végéig a hűtőszekrényekben leggyakrabban alkalmazott hűtőközegek a különféle freo-nok (CFC-k) voltak. Ezek azon­ban károsították az ózonréte­get, ezért betiltották őket.
 • A CFC-ket a hidrogénezett fluorokarbonok (HFC-k) és a hidrogénezett freonok (HCFC-k) váltották fel, de sajnos ezekről is bebizonyosodott hogy kárt tesznek az ózonrétegben, fo­kozva a globális felmelegedést.
 • A Greenpeace tudósokkal együttműködve kifejlesztette a Greenfreeze névre keresztelt, ózonbarát hűtési technikát, amely természetes szénhidrogé­neket használ.
 • Mostanáig 100 milliónál is több Greenfreeze készüléket adtak el a világon. Kérjünk információt a kereskedőktől!

Pillantás a jövőbe

Az Új-dél-walesi Egyetem diákjai nagy feltűnést keltettek azzal, hogy olyan mosogatógépet terveztek, amely sem vizet, sem mosószert nem használ. A Rockpool névre keresztelt berendezés nagy nyomáson cseppfolyóssá alakítja a szárazjeget (azaz a fagyott szén-dioxidot), s ez a folyadék oldja le a szennyező­déseket. A készülék sorozatgyártása drága lenne, de elképzel­hető, hogy az eljárás más termékeknél hamarosan megjelenik.

Kevesebb vízzel

Háztartási vízfogyasztásunk 8 szá­zalékát használjuk el a konyhában. Hogyan takarékoskodhatunk?

 • Kézi mosogatáskor az öblítést a hideg vízzel megtöltött második mosogatótálban vagy külön edény­ben végezzük, ne folyó vízzel!
 • A zöldségeket és a gyümölcsöket ne a csap alatt, hanem vízzel meg­töltött mosogatóban vagy egy tál­ban mossuk meg! A vizet ezután       a pázsit vagy a növények öntözésére is felhasználhatjuk.
 • A fagyasztott ételeket ne a csap alatt, hanem a hűtőszekrényben olvasszuk ki!

A mosogatógép kiválasztása és használata

A konyha egyik fő víz- és ener­giafogyasztója az automata moso­gatógép. E berendezések azonban igen hatékonyak lehetnek, ha a megfelelő modellt választjuk, és okosan használjuk.

 • Olyan mosogatógépet vegyünk, amelynek az energiatakarékossági besorolása magas, vízfogyasztása pedig alacsony!
 • Figyeljünk oda arra, hogy a gép­nek legyen egy „gazdaságos” prog­ramja is! Amikor lehet, ezzel a beál­lítással mosogassunk!
 • Keressünk olyan készüléket, amelynél féltöltetes mosogatás is beállítható! Vannak olyan modellek is, amelyeknek a két fiókja külön-külön is használható. A féltöltetes programmal mosogatásonként több mint 9 liter vizet takaríthatunk meg.
 • Érdemes olyan típust vásárolni, amely hideg vízzel is működik, vagyis felmelegíti magának a vizet, s ehhez általában kevesebb energiát használ el, mint egy hagyományos vízmelegí­tő. Emellett olyan programot hasz­náljunk, amely hidegen öblít (már ha van ilyen)!
 • Ha a mosogatógép meleg vízzel üzemel, és lehetőségünk van éjsza­kai melegvíz használatára, éljünk ve­le: így kevesebbe kerül a mosogatás!
 • Mosogatógép vásárlásakor olyan modellt válasszunk, amely engedi a szabad levegős szárítást! Ha a be­rendezésnek van meleg levegős szá­rító funkciója, kapcsoljuk ki azt, és hagyjuk, hogy az edények a levegőn száradjanak meg! Ez 10 százalékos energiamegtakarítást tesz lehetővé.
 • A mosogatógépet csak teljesen megtöltve kapcsoljuk be!
 • A gépbe helyezés előtti folyó vi­zes öblítés megduplázhatja a moso­gatás vízfogyasztását – egyszerűbb, ha a maradékokat a szemetesbe ka­parjuk. A korszerű mosogatógépek általában képesek kiszűrni a többit.
 • A hatékony működés érdekében pontosan tartsuk be a gyártónak a gép megtöltésére és a programvá­lasztásra vonatkozó utasításait!
 • Az optimális működés érdekében rendszeresen tisztítsuk a szűrőt!
 • Számos mosogatópor és -tabletta tartalmaz környezetszennyező vegy­szereket, ezért lehetőleg környezet­barát készítményeket használjunk!

Pro-kontra

KÉZZEL VAGY MOSOGATÓGÉPPEL?

Ha mosogatóban, kézzel mosogatunk, nyilvánvalóan energiát takarítunk meg, és ha ügyelünk rá, hogy az öblítésnél se pazaroljunk vizet, minden bizonnyal ez a legjobb választás a vízfelhasználás szempontjából is. Ha azonban van egy korszerű, energiatakarékos mosogatógépünk, és azt helyesen használjuk – telerakva, gazdaságos programmal -, akkor lehet, hogy alkalmanként csak 16 liter vizet használunk el. Ez 2 literrel keve­sebb, mint egy átlagos kézi mosogatás vízigénye.

Ne pazaroljunk!

Minél kevesebb élelmiszer-csoma­golást vigyünk haza! A zöldséget és a gyümölcsöt kimérve vásároljuk, s a reklámzacskó helyett inkább a saját kosarunkban vagy szatyrunkban szállítsuk haza.

 • Amennyire lehetséges, használjuk újra a csomagolást! A kimosott üve­geket és műanyag palackokat még jó néhány alkalommal felhasználhatjuk. Igyekezzünk a hulladék minél na­gyobb hányadát újrahasználni vagy újrahasznosítani, de eközben vegyük figyelembe a helyi önkormányzat út­mutatásait is!
 • Ne dobjunk élelmiszer-maradékot a lefolyóba vagy a WC-be! (Sokkal jobb, ha a kerti komposzthalomra kerül.)
 • Tegyünk szűrőt a mosogató lefo­lyójába, hogy felfogja az ételmaradé­kot, amelyet azután adjunk a kom­poszthoz!
 • Lehetőleg ne használjunk „kony­hamalacot” (a mosogatóba épített hulladékaprítót), mivel az több vizet igényel, ráadásul az ételmaradékot a szennyvízhálózatba juttatja.