Szép lakás

Lakásbejáratok megfelelő kialakítása

Lakásunk, házunk bejárata mind­annyiunkat minősít. A bejárat tulaj­donképpen két szempontból értékel­hető. A többlakásos házak lakásainál csak a lépcsőházból nyíló bejárati ajtó és környezete, míg egy családi háznál az utcai járdától az előszobába jutásig minden számít. Az épületbe jutás előtt legelőször a házbejára­tokkal találkozunk. Ezek megfelelő kialakítása célirányos kell, hogy le­gyen. Lényeges az építészeti formáció, az épület külső és a köztes tér harmóniájának megteremtése. A leg­fontosabb szempont, hogy az utcá­ról érkezők különösebb keresgélés nélkül jussanak a kertkaputól a la­kásbejárati ajtóig.

Szűk helyen lévő ajtó tervezése

A közterület és az épület esztétikus kapcsolata nemcsak a tervező lelemé­nyességén, hanem a kert és a kerti építmények fantáziagazdag megva­lósításán is múlik. Igényes kivitele­zésű házaknál a gondozott kert, a szép kerítés kellemes látványt nyújt.

Lámpatestek

A házbejáratok mentén elhelye­zett lámpatestek célja csakis a kint­ről az épülethez vezető út megvilá­gítása lehet. Van valami, ami még ajtónyitás előtt képet ad otthonunkról, lakói­nak igényességéről, a lakás minősé­géről: a lábtörlő. Ott díszeleg a ne­vünket hirdető tábla alatt, s akár egy második névjegy, árulkodik arról, kik vagyunk.

A külső tér, a lakást övező közvet­len környezet már otthonunkhoz tar­tozik. Nem mindegy tehát, mivel „rendezzük be” a közös tereket, lép­csőházakat, mit teszünk családi há­zunk bejárati ajtaja elé, s mi az, amit a vendég is elsőnek meglát ottho­nunkból. A hazai piac ez idáig nem túl szé­les körű lábtörlőkínálata az utóbbi években kezdett megváltozni; a mi­nőségi kókusztól kezdve az egyszerű redőzött gumilemezig minden besze­rezhető.

Bejárati ajtók

A bejárati ajtók milyenségét tulaj­donképpen az egyik leglényegesebb értéktényezőként kell figyelembe venni. Természetesen az ajtó körüli paravánfal vagy előtető éppúgy fon­tos, mint maga a postaláda vagy ép­pen a bejáratot megvilágító lámpa és annak fénye.

Összegzésül:

Egy lakás-, egy ház­bejárat építészeti eszközökkel annyira formálható vagy éppen átformálható, hogy tulajdonosának meg sem kell szólalnia az idegen szemlélő véle­ményének kialakításához. A bejárat stílusjegyei, formaelemei elsődlege­sen az épülethez igazodjanak, de jó szempont az architektonikus stílus­átvitel a külsőből a belsőbe, a lakó­tér felé, például ha egy bejárati ajtó felületi színe vagy faerezete a belső ajtókon folyamatként „tovább él”.