Színek a környezetünkben

Perspektíva és szerkesztési módok

Az ember a teret, a benne lévő tárgyakat a szem bonyolult működése által érzékeli, amit a perspektivikus ábrázolással próbáltak leképezni síkfelületre. A perspektívaelmélet megfigyelésen alapul, vagy, hogy a szem miként érzékeli az adott tárgyat. Azt tudjuk, hogy csak az látha­tó, ami fénnyel megvilágított, amelyről a fény visszaverődik és az egyes sugarak a szembe jutnak. A szélső sugarak határozzák meg az adott tárgy felülethatárait, formáját, mértékét, míg a közbülső sugarak az adott tárgy színét, felületi faktúráját, árnyékát. Egyetlen centrális sugár merőleges visszaverődése által az adott pontot, amelyre a szem össz­pontosít. A vonalperspektíva az, ami az adott tárgy síkbeli leképezését a szem nézőpontját, matematikai számításokkal határozza meg.

A bemutatott szerkesztési módok nem tartalmazzák a szer­kesztési fázis lépéseit, csupán szemléltető ábrák azzal a feltéte­lezéssel, hogy egy kevésbé járatos, műszaki ismeretekkel nem rendelkező érdeklődő számára is érthetők legyenek.

PerspektíválPerspektívákCentrális és egy iránypontos perspektíva szerkesztéseCentrális és egy iránypontos perspektíva szerkesztése

Egy iránypontos perspektíva szerkesztéseEgy iránypontos perspektíva szerkesztése