Teendők vészhelyzet esetén

Elektromos tűz okai, oltása, megelőzése

Az elektromos áram átfolyik a vezetékeken, melyek ettől felmelegszenek. A túlmelegedéstől a lakás vezetékrendszerét és az elektromos háztartási berendezéseket biztosítékok, megszakítók, a hálózati csatlakozókat földelés védi. Ám a biztosítékok elromlanak, a vezetékek elöregednek, a készülékek elavulttá válnak, a dugaljak túlterhelhetők. Mindez tüzet okozhat.

Teendők

 1. Áramtalanítsunk! Ne vesződjünk a kikapcsoló-gombbal, hanem azonnal húzzuk ki a kigyulladt elektro­mos berendezést a konnektorból, vagy csapjuk le a biz­tosítékot. Áramtalanítás előtt ne érjünk a készülékhez!
 2. Oltsuk el a tüzet! Kisebb elektromos tűz esetén jól jöhet a tűzoltó pokróc, de használhatunk hagyományos tűzoltó készüléket, porral vagy gázzal oltót is. Elektromos tüzet ne oltsunk vízzel, mert halálos áramütést szenvedhetünk!
 3. Hívjunk segítséget! Ha egyedül nem boldogulunk, hagyjuk el a helyiséget, és hívjuk a tűzoltókat! Csak akkor térjünk vissza, ha engedélyt kaptunk.

„Oltókészülékek

elektromos-tuz

Ha felcsapnak a lángok, nincs idő hezitálni. Tanulmányozzuk a készülék működését, végezzünk el tűzvédelmi tanfolyamot.

 • Porral oltó
A száraz port tartalmazó készülék elektro­mos tüzek, égő szilárd anya­gok, lángra lobbant gyúlé­kony folyadékok oltására való. Égő zsiradék esetén ne használjuk. Otthonokba a hat kilogrammos palac­kot ajánlják.

 • Gázzal oltó
 A szén-dioxid­dal töltött palackkal gyúlé­kony folyadékokat (étolajat nem) és elektromos tüzeket olthatunk el. Előnye, hogy az elekt­romos készülékeket nem vagy alig károsítja. Használat közben a fogantyújánál fogva tartsuk, különben fagyási sérüléseket okozhat!

Helyzetkép

Az elektromos gondoknak sokféle „tünete” lehet. Csak hogy néhány példát említsünk: intő jel, ha gyakran leold a biztosíték, vibrál a lámpa, égés­nyom jelenik meg egy konnektoron, kapcsolón, biztosíték körül, vagy égett műanyagszag terjeng a lakásban.

 • Sok lakásban nincs elég fali dugalj, így a kon­nektorokba elosztókat, hosszabbítókat dugnak. Ezzel azonban jelentősen megnőhet egy-egy konnektor terhelése, sőt, gyakran túlterheléshez vezethet. A kevés dugalj arra figyelmeztet, hogy az elektromos rendszert eleve nem túl nagy terhelésre méretezték, túlterhelés esetén tehát a lakás egész vezetékhálózata leéghet!
 • A hanyagul bekötött konnektorokból lógó csu­pasz vezetékekből szikra pattanhat ki, ami tüzet okozhat.
 • A szőnyeg alatt futó kábel burkolata könnyen átmelegszik, és hamar tönkremegy.

Jobb félni

 • Ha biztosítékot cserélünk, mindig a gyártó által meg­adott fajtájú és amperszámú változatot tegyük be a régi helyett. Amennyiben ezt nem tartjuk be, készüléke­ink meghibásodhatnak, s hálózati rövidzárlat alakulhat ki, amitől tűz keletkezhet.
 • Évente ellenőriztessük elektromos eszközeinket, főleg azokat, amelyek fűtenek (pl. hősugárzó), vagy motorral működnek (pl. ventilátor).
 • Szintén nézessük meg szakemberrel az elektromos melegítőpárnát, takarót minden évben.